Saltar ao contido principal

O Foro de Grandes Empresas e a Axencia Tributaria presentan o código de boas prácticas tributarias

A iniciativa, que é pioneira, enmárcase nas recentes recomendacións da OCDE para fomentar a cooperación e a coordinación entre as empresas e a Administración tributaria.A adhesión ao código está aberta a todas as empresas que o desexen, participen ou non no Foro.Fomenta a transparencia e a cooperación na práctica fiscal empresarial e aumenta a seguridade xurídica na interpretación das normas tributarias.Reducirá a litigiosidad fiscal.En paralelo estanse a desenvolver traballos para a redución de cargas administrativas ás empresas.

O Foro Tributario de Grandes Empresas aprobou esta mañá o código de boas prácticas tributarias.A reunión estivo presidida pola Vicepresidenta segunda e Ministra de Economía e facenda, Elena Salgado, e asistiron o Secretario de Estado de Facenda e Presupostos, Carlos Ocaña e o Director Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Juan Manuel López Carbajo, así como representantes dos consellos das vinte e sete empresas participantes.

Este código, de libre adhesión por parte de todas as empresas, estean ou non representadas no Foro Tributario de Grandes Empresas, é pioneiro no mundo e é froito do traballo cooperativo cunha ampla representación do tecido empresarial, baseado nos principios de transparencia e confianza mutua.A OCDE recomenda o desenvolvemento destas relacións e a asunción de compromisos de bo goberno corporativo en materia tributaria.España é o primeiro país que conta, dende hoxe, cun código destas características, elaborado e aceptado expresamente por ambas as dúas partes.

Para as empresas que se adhiran significa ratificar o seu compromiso coas mellores prácticas de goberno corporativo, coa transparencia, coa cooperación na práctica fiscal así como coa colaboración coa Administración na detección de prácticas fraudulentas.

Pola súa banda, a Axencia Tributaria comprométese a achegar unha maior seguridade xurídica na aplicación e interpretación das normas tributarias, publicitando os criterios de aplicación xeral e posibilitando as consultas previas e o establecemento de criterios sobre o tratamento tributario de determinadas operacións especialmente complexas, o que supoñerá a reorganización de determinadas áreas da Axencia Tributaria.

Este aumento da seguridade xurídica permitirá reducir de forma considerable a litigiosidad, que no caso dos grandes expedientes fiscais pode chegar a alcanzar os quince anos.

O FORO TRIBUTARIO DE GRANDES EMPRESAS

O Foro Tributario de Grandes Empresas, que se constituíu o 10 de xullo de 2009, ten a misión de reforzar a transparencia e confianza na relación entre a Administración tributaria e as entidades co fin cooperar na mellor xestión do sistema tributario.Nesta liña, contactouse cun conxunto de empresas adscritas á Delegación Central de Grandes Contribuíntes e que destacaban polo seu volume, ingresos tributarios, información proporcionada, número de traballadores e distribución xeográfica.Loxicamente, os resultados que se alcancen e os acordos que se adopten no Foro Tributario de Grandes Empresas están abertos a todos os contribuíntes afectados.

Neste sentido xa se traballa na implementación dunha importante redución das cargas administrativas que soportan as empresas na súa xestión fiscal, o que supoñerá unha simplificación destas e un aforro importante para todas as empresas, que se ven así beneficiadas dos traballos do Foro.

O Foro está presidido polo Presidente da AEAT e Secretario de Estado de Facenda e Presupostos, Carlos Ocaña, e son membros o Director Xeral da Axencia Tributaria, así como os seus responsables dos departamentos de Xestión, Inspección, Recadación, Alfándegas e Delegación de Grandes Contribuíntes e, por parte das empresas, un membro do Consello de Administración de cada unha delas, que poderá delegar nun representante para as reunións.

Empresas participantes no Foro Tributario de Grandes Empresas:

ACERINOX
ACS
AMADEUS IT HÓLDING
BANCO SANTANDER
BBVA
CAIXA MADRID
CEPSA
COFARES
O CORTE INGLÉS
ENDESA
FCC
GAS NATURAL FENOSA
GENERALI ESPAÑA
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
A CAIXA
MAPFRE
MERCADONA
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL
NORFIN HOLDER
RENAULT ESPAÑA
REPSOL YPF
SEAT
SIEMENS
TELEFÓNICA
VODAFONE