Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria pon xa a disposición dos contribuíntes o borrador de Renda 2010

Os borradores poderanse obter, modificar e confirmar a través da Internet ou do teléfono sen esperar a que cheguen por correo. O adianto das xestións permitirá iniciar as devolucións no vindeiro mércores 6 de abril.

A partir de hoxe ábrese o prazo para xestionar o borrador de declaración do Imposto da Renda das Persoas Físicas 2010 (IRPF 2010). Este ano poranse a disposición dos cidadáns máis de 22 millóns de borradores e datos fiscais. Prévése que esta campaña de Renda terá 19,4 millóns de declarantes. Destes , 15,2 millóns terán dereito a devolución por un importe total de 11.167 millóns de euros. As devolucións comezarán a practicarse a partir do 6 de abril. Por outra banda, prévése que 3,8 millóns de contribuíntes presenten declaracións con dereito a ingresar por unha contía total de  6.184 millóns de euros.

A atención en oficinas, administracións e plataformas de renda comezará o 3 de maio. O último día de campaña de Renda 2010 será o 30 de xuño. A atención telefónica e en Internet iníciase hoxe.

Os contribuíntes que non solicitasen o borrador na campaña de Renda do ano pasado poderán solicitaro a partir do día de hoxe. Para quen si indicárono a través do recadro de petición na declaración do IRPF 2009 ou confirmaron o borrador o ano pasado, a súa solicitude quedou rexistrada e porase á súa disposición o borrador ou os datos fiscais sen necesidade de que reiteren a súa petición. Hoxe en día, xa hai preto de 17 millóns de solicitudes de borrador. O prazo para solicitar o borrador do IRPF ou os datos fiscais acaba o 27 de xuño.

Este ano a principal novidade da campaña de Renda é que se pode obter o borrador  de forma inmediata a través de Internet ou do teléfono desde hoxe e ata o 30 de xuño. Deste xeito non se ten que esperar a recibir o borrador no domicilio. Tampouco se necesita o certificado electrónico. Para obter o borrador solicitarase o número do NIF, o dato do recadro 698 da renda 2009 e un número de teléfono móbil. A Axencia Tributaria enviará ao móbil unha SMS co número de referencia que permite consultar, modificar e confirmar o borrador de Renda 2010. O contribuínte que non obtéñao por Internet recibirao por correo a partir de maio.

Unha vez que reciba o borrador, o contribuínte debe revisaro, podendo, se é o caso, completar ou modificar a información recollida no mesmo antes de Procter á súa confirmación. A confirmación do borrador supón a presentación da declaración do IRPF. O prazo para a confirmación do borrador conclúe o 30 de xuño (último día de Campaña de Renda), agás se o resultado é a ingresar e domicíliase o pagamento, en cuxo caso o prazo acaba o 27 de xuño.

Quen poden solicitar o borrador?
Poden solicitar o borrador do IRPF todos os contribuíntes que reúnen as condicións fixadas pola lei para recibiro. Se reúne as condicións, a Axencia Tributaria enviaralle o borrador de declaración e os datos fiscais cos que se calculou. Se non se lle pode enviar o borrador, se lle remitirán os seus datos fiscais para axudarlle na confección da súa declaración.

Teñen dereito a recibir o borrador os contribuíntes que só teñan unicamente rendementos do traballo, rendementos do capital mobiliario con retención ou ingreso a conta, Letras do Tesouro, imputación de rendas inmobiliarias de dous inmobles como máximo, ganancias patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta e subvencións para a adquisición de vivenda habitual. A dedución por adquisición de vivenda habitual con préstamo hipotecario, a redución por achegas a plans de pensións e a dedución por donativos non impiden recibir o borrador.

Como pídese o borrador do IRPF?
Hai que facilitar o NIF e o recadro 698 (cota íntegra, parte estatal) da declaración de Renda 2009 (declaración presentada o ano pasado). Desde o 4 de abril ata o 27 de xuño.

• Por Internet (sede.agenciatributaria.gob.es )
• Por teléfono, no 901 12 12 24 (servizo automático que funciona as 24 horas do día) ou no 901 200 345 (de luns a venres, de 9 a 21 horas).

Non cómpre que o volvan a solicitar aqueles contribuíntes que xa téñeno solicitado, ben por confirmar o borrador o ano pasado ou ben por marcar os recadros 110, 111 ou 112 do modelo de declaración de IRPF 2009.

Como pódese ter xa o borrador de Renda 2010?
Co novo servizo de obtención do número de referencia do borrador:

• Por Internet
• No  901 12 12 24

Só se necesita achegar o NIF, o recadro 698 da Renda 2009 e o teléfono móbil do contribuínte, ao que a Axencia Tributaria enviará unha SMS co número de referencia de forma inmediata. Este número  permitirá consultar, modificar e confirmar o borrador sen necesidade de esperar a recibiro no domicilio.