Saltar ao contido principal

A prevención e loita contra a fraude fiscal permitiu recadar 10.043 millóns

 Os recursos recuperados supoñen arredor dun 1 %do Produto Interior Bruto español.

 O secretario de Estado de Facenda e Orzamentos, Carlos Ocaña, e o director xeral da Axencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, presentaron hoxe os resultados das actuacións de prevención e loita contra a fraude en 2010, que supuxeron uns ingresos para as arcas públicas de 10.043 millóns de euros, un 23,7% máis que en 2009 e arredor dun 1 %do PIB (Produto Interior Bruto). En total, froito da planificación eficaz na prevención e loita contra a fraude, recuperáronse 45.583 millóns de euros desde 2005.

 

En 2010, a recadación directa por actuacións de control, incluíndo a minoración de devolucións, ascendeu a 8.499 millóns de euros, un 21,3 por cento máis que en 2009. A recadación por regularizacións voluntarias, atribuíble para ese fin inducido, aumentou un 38,9 por cento ata os 1.544 millóns de euros.


ATENCIÓN Á FRAUDE MÁIS GRAVE

 

A planificación a longo prazo e a énfase na investigación da fraude máis complexo e de maior importe é a principal razón do aumento dos ingresos por prevención e loita contra a fraude nos últimos anos.  En 2010 a débeda media por contribuínte inspeccionado ascendeu a 250.888 euros, un 43,9% máis que en 2009. A débeda media foi ascendendo desde 2005, cando estaba en 116.000 euros.

 

Como mostra do froito da planificación e da atención á fraude máis importante, tamén hai que destacar que neste ano o principal incremento débese aos resultados provenientes de actuacións de control da Delegación Central de Grandes Contribuíntes, creada en 2006 e que xestiona a relación con aqueles contribuíntes que teñen unha facturación superior aos 100 millóns de euros.

 

Os expedientes de delito fiscal remitidos á fiscalía foron 938 en 2010, e a cota defrauda no seu conxunto sumou 696 millóns de euros, un 11,2% menos que o exercicio anterior.

 

As investigacións sobre a utilización de grandes cantidades de efectivo con billetes de alta denominación deron como resultado ata 2010 unhas cotas liquidadas por un total de 1.114 millóns de euros. Destes , 425,56 millóns son por declaracións extemporáneas, 541,03 por débeda incoada e 147,9 por delitos denunciados.

 

En 2010 inspeccionouse a 5.809 contribuíntes do sector inmobiliario, un 16,5% menos que en 2009. A débeda descuberta ascendeu, porén, un 19%, ata os 1.735 millóns de euros.


GARANTÍAS PARA O COBRAMENTO DA DÉBEDA TRIBUTARIA

 

As actuacións para garantir o cobramento das débedas medraron un 8,40%, chegando en 2010 a un total de 2.017. Estas actuacións realízanse de maneira coordinada entre os departamentos de Inspección e Recadación co fin de evitar baleirados patrimoniais por parte dos defraudadores e permitiron en 2010 incrementar un 20,1% con respecto a 2009 o importe total polas devanditas actuacións, ata acadar os 1.492 millóns de euros.


LIÑAS DIRECTRICES DO PLAN DE CONTROL 2011

 

En 2011 os criterios básicos de actuación nos labores de control centraranse na comprobación e investigación sobre a fraude fiscal, a loita contra a fraude en fase recadadora e o control sobre os tributos cedidos.

 

O groso das actuacións realizarase en sectores en que existe unha maior percepción de fraude, como é o caso dos profesionais ou os contribuíntes con signos externos de riqueza que non se correspondan cos niveis de renda declarados, así como a loita contra a economía mergullada de forma conxunta e coordinada coa Inspección de Traballo e a Tesourería da Seguridade Social.

 

A fraude máis complexo e importante volverá recibir unha especial atención e controlarase a enxeñaría fiscal e a planificación fiscal abusiva: estruturas fiduciarias e estruturas societarias creados para evadir o pagamento de impostos, a creación de pasivo financeiro intragrupo xerador de gastos financeiros para reducir ou eliminar bases impoñibles obtidas e que deben tributar en España, así como a utilización abusiva dos prezos de transferencia sobre todo en tres grandes conceptos:


• as reestruturacións empresariais,


• a valoración dos intanxibles,


• o tratamento das perdas derivadas da crise económica global.

 

Continuarán as actuacións de control de anos anteriores, como as relacionadas coas tramas de fraude no IVE en operacións intracomunitarias, as comprobacións de grupos fiscais do Imposto sobre Sociedades e de grupos de entidades no IVE, as do sector inmobiliario e outras, axustadas á importancia actual desas actividades e aos riscos estimados.  Doutra banda, reforzarase o control do comercio exterior e dos Impostos Especiais, prestarase especial atención ao control do valor en Aduana das mercadorías importadas, ás actuacións relacionadas coa seguridade da cadea loxística así como ao control da aplicación das exencións ou bonificacións, en especial, no Imposto sobre Hidrocarburos e no Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Para o desenvolvemento de todas estas actuacións a Axencia Tributaria reforzará os procesos de captación de información e mellorará as ferramentas de selección e os métodos de traballo.