Saltar ao contido principal

Constitución do foro de asociacións e colexios de profesionais tributarios

Pretende mellorar a relación entre a Administración tributaria e os contribuíntes mediante a transparencia e a cooperación

O director xeral da Axencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, presidiu hoxe a constitución do foro de asociacións e colexios profesionais tributarios, que se creou para mellorar a relación entre a administración tributaria e os contribuíntes mediante a transparencia e a cooperación. Neste primeiro encontro aprobáronse as normas de funcionamento do foro e constituiuse un grupo de traballo sobre “Impulso da colaboración social na aplicación dos tributos ”.

O foro establece como obxectivos aumentar a seguridade xurídica dos contribuíntes, profundar no coñecemento mutuo nun marco de transparencia e rigor, e difundir as novidades e os criterios de actuación da Axencia Tributaria.

Tamén se pretende mellorar a aplicación do sistema tributario reducindo as cargas fiscais e fomentando o uso da administración electrónica. É de especial importancia a énfase na mellora da prevención e loita contra a fraude de forma colaboradora, buscando solucións ás prácticas fraudulentas nos diferentes sectores económicos, así como o fomento do rexeitamento social da fraude fiscal.


As conclusións e resultados do foro daranse a coñecer a través da páxina web da Axencia Tributaria. Por parte da administración tributaria tamén forman parte do foro os titulares dos distintos departamentos.

ASOCIACIÓNS E COLEXIOS PROFESIONAIS PARTICIPANTES

- Asociación Española de Asesores Fiscais (AEDAF).
- Gabinete de Xestores Administrativos e Asesores Fiscais (GESAF).
- Consello Xeral da Avogacía Española.
- Rexistro de economistas Asesores Fiscais (pertencente ao Consello Xeral de Colexio de economistas de España).
- Asociación Profesional de Expertos Contables e Tributarios de España.
- Federación Española de Asociacións Profesionais de técnicos Tributarios e Asesores Fiscais.
- Rexistro Xeral de Asesores Fiscais (pertencente ao Consello Superior dos Colexios oficiais de titulados mercantís e empresariais).
- Consello Xeral de Colexios Oficiais de Xestores Administrativos.
- Consello Xeral dos Colexios de Axentes e Comisionistas de Aduanas.
- Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España.