Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria devolveu xa máis de 7.700 millóns de euros a 12.250.000 contribuíntes

- A fin de xullo cumpriuse con máis do 81 %das solicitudes de devolución e o importe dos reintegros chega ao 70 %

- Do total de borradores e declaracións, 10.700.000 presentáronse por Internet, un 20% máis que o pasado ano


 Máis de 12,2 millóns de declarantes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) recibiron xa, a data do 25 de xullo, a devolución correspondente á campaña da Renda 2011, o que implica que o 81% de todas as devolucións solicitadas (14,9 millóns) foron abonadas. En importe, a Axencia Tributaria reintegrou aos contribuíntes máis de 7.700 millóns de euros, o 70% de todo o solicitado e un 0,7% menos que o ano pasado nas mesmas datas. A previsión inicial para o conxunto da campaña contemplaba unha caída do 1,2 %no importe que hai que devolver.
Na Campaña da Renda 2011 presentáronse algo máis de 19,3 millóns de declaracións, delas 10,7 millóns, un 55%, por Internet, o que representa oito puntos máis que o ano pasado (47 %). Mentres a cifra total de declaracións, de acordo coas gravacións realizadas a 25 de xullo, medra un 1,7% con respecto ao ano pasado, as presentacións por Internet aumentan un 20,4%, grazas a que máis de 1,8 millóns de declarantes sumáronse a esta vía rápida para a confección da declaración, sen necesidade de desprazarse ás plataformas de Renda.
En concreto, dos 8,4 millóns de borradores de IRPF presentado, 4,9 millóns remitíronse á Axencia Tributaria por Internet, un 33% máis que o pasado ano. Do resto de declaracións (10,8 millóns), 5,8 millóns tamén se presentaron por esta vía telemática, un 11% máis que fai un ano. O incremento das presentacións por Internet permitiu compensar sobradamente a caída rexistrada nos borradores presentados a través de entidades financeiras. Este descenso, que se cifra en 660.000 declaracións, non repercutiu, polo tanto, nunha maior presión sobre a atención personalizada que habitualmente se presta a través das plataformas.
A sensible mellora rexistrada nas presentacións por Internet vén xustificada polas modificacións incorporadas este ano na páxina web da Axencia co obxectivo de facilitar o acceso en liña ao sistema REN0 para a obtención rápida do borrador e os datos fiscais, así como para axilizar a presentación dos propios borradores e declaracións de Renda. Nesta campaña o servizo expreso fora utilizado por 12,6 millóns de contribuíntes, un 92% máis que o pasado ano.
Durante a campaña de Renda 2011 a Axencia Tributaria puxo a disposición dos cidadáns máis de 23 millóns de borradores e datos fiscais, concertou máis de 2,6 millóns de citas previas para a confección da declaración e atendeu máis de 8,2 millóns de chamadas (un 77% con atención personalizada a través de operador).

Imposto sobre o Patrimonio
Nesta campaña recuperouse a obriga de declarar o Imposto sobre o Patrimonio para contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar deducións e bonificacións) e para aqueles sen cota a ingresar que conten con bens e dereitos por valor superior a 2 millóns de euros.
Ata o pasado día 25 de xullo, presentáronse 125.000 declaracións, por un importe superior aos 579 millóns de euros. As previsións iniciais (191.000 declarantes, por un importe de 1.035 millóns de euros), realizáronse antes de que diversas CCAA anunciasen a súa decisión de aplicar bonificacións sobre este imposto.