Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria denuncia 23 empresas de Barcelona pola posible comisión de 133 delitos fiscais na venda de mercadoría procedente da China

- Procedeuse ao embargo de 84 inmobles e 240 contas bancarias dos presuntos responsables, en virtude das novas potestades que outorga á Axencia a lei antifraude

- As empresas chegaron a defraudar 64 millóns de euros en IVE e no Imposto sobre Sociedades mediante unha complexa estrutura que ocultaba o valor real das importacións e as vendas en “B”

- Un representante aduaneiro entre as 43 persoas presuntamente implicadas, a maioría de orixe chinés


Tras máis dun ano de investigacións, a Axencia Tributaria acaba de pechar unha macrooperación en Cataluña contra a economía mergullada vinculada ás importacións de mercadoría asiática. O pasado decembro, a Axencia presentou un total de 18 denuncias ante a Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña pola posible comisión de 133 delitos contra a Facenda Pública por parte de 23 empresas dedicadas ao comercio por xunto de artigos téxtiles, para agasallo e outros que, na súa maior parte, importaban da China.

Estas empresas, radicadas na provincia de Barcelona, chegaron a defraudar máis de 64 millóns de euros en cotas de IVE e Imposto sobre Sociedades entre os anos 2007 e 2011 mediante unha estrutura dirixido á ocultación do valor real das importacións e á posterior venda en “B” da mercadoría.

Desta forma culminan as actuacións inspectoras que a Axencia Tributaria iniciou sobre estas empresas en outubro de 2011, nun operativo que contou coa participación de 102 funcionarios integrados nas Dependencias Rexionais de Inspección e de Aduanas e Impostos Especiais da Delegación Especial da AEAT en Cataluña, co apoio de axentes de Vixilancia Aduaneira da propia Delegación Especial.

No marco deste operativo, e coa autorización dos Xulgados do Contencioso Administrativo de Barcelona, procedeuse entón á entrada e rexistro en 20 locais de actividade destas empresas, situados nas localidades de Barcelona, Sant Adrià do Besòs e Badalona. Froito dos devanditos rexistros interveuse abundante documentación e copias dos arquivos informáticos que contiñan información sobre o volume real de operacións destas sociedades, que resultou ser moi superior ao que viñan declarando.

Modus operandi

A fraude comezaba na importación dos produtos con orixe asiática, ao declararse á Aduana uns volumes e prezos da mercadoría moi inferiores aos reais. Así, por un lado defraudábase boa parte dos aranceis de importación e, por outro, esa ocultación dunha alta porcentaxe das súas compras permitía realizar vendas interiores aos clientes (comerciantes retallistas) fóra do circuíto oficial, pero sen incorrer en incoherencias que resultarían rechamantes para as autoridades fiscais. De acordo coas investigacións realizadas, preto do 70 %das vendas dos maioristas acabábase canalizando por un circuíto “B”.

O número de persoas implicadas ascende a 43, a maior parte cidadán de orixe chinesa. En relación con algunhas das empresas denunciadas, detectouse a presunta implicación dun representante aduaneiro que urdiría un minucioso sistema de falsificación de facturas xustificativas da adquisición da mercadoría importada co obxectivo de documentar ante a Aduana española a diminución artificiosa do valor declarado.

Este complexo esquema de falsificación acababa permitindo a substitución das facturas orixinais do provedor asiático por outras, emitidas por sociedades instrumentais interpostas, constituídas na China, cun valor do produto moi inferior ao real.

Aos máis de 64 millóns de euros de cotas tributarias presuntamente defraudadas por estas empresas, tanto en IVE como no Imposto sobre Sociedades, terían que sumarse os dereitos arancelarios e outros cotas adicionais que, ao non superar os 120.000 euros establecidos no Código Penal como limiar mínimo para a consideración de delito fiscal, deberán ser liquidados posteriormente en vía administrativa.

Medidas preventivas

As actuacións levadas a cabo pola Axencia Tributaria contra este grupo de presuntos defraudadores completouse nos últimos días cun amplo despregue de carácter recadador que ten por obxectivo garantir o cobramento de débedas tributarias.

Así, e facendo uso das novas facultades atribuídas á Administración Tributaria pola recente Lei 7/2012, do 29 de outubro, de modificación da normativa tributaria e orzamentaria e de adecuación da normativa financeira para a intensificación das actuacións na prevención e loita contra a fraude, a Axencia Tributaria procedeu, unha vez formalizadas as denuncias por delito, ao embargo preventivo de 84 inmobles e de 240 contas bancarias, así como ao precinto de catro caixas de seguridade en entidades bancarias a nome das persoas que, polos indicios de que dispón a Axencia, son sinaladas como responsables nas denuncias.

Todo este operativo desenvolvido pola AEAT en Cataluña enmárcase dentro do plan anual de control da fraude da Axencia Tributaria, que ten por unha das súas prioridades o control integral da importación e venda de mercadoría procedente de Asia co obxectivo de desarticular posibles circuítos de economía mergullada.