Saltar ao contido principal

O Departamento de Aduanas da AEAT denunciou en 2012 máis de 2.800 delitos por contrabando, branqueo e contra a Facenda Pública

- As apresamentos de tabaco xenuíno ilegal medran máis do 28 %ata superar os 7,5 millóns de paquetes, o 86% do total

- A colaboración interdepartamental permite aflorar 251 millóns de euros de fraude fiscal, dez veces máis que en 2011


A Axencia Tributaria, a través do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais, denunciou en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra a Facenda Pública, branqueo de capitais e contrabando de tabaco, estupefacientes e produtos falsificados, e realizou detencións por contrabando e branqueo contra 3.386 persoas.

Ao longo do pasado ano, ademais, hanse aprehendido e intervidos bens por un valor superior aos 531 millóns de euros, un 65,8% máis que en 2011. Esta cifra inclúe a valoración, tanto dos produtos de contrabando incautado, con excepción dos estupefacientes, como de inmobles, contas, saldos embargados e outros bens intervidos no marco das actuacións desenvolvidas por Aduanas para loitar contra o contrabando, o branqueo e a fraude fiscal.

O labor de represión da fraude aduaneira, a delincuencia económica e o contrabando que leva a cabo a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) caracterizouse en 2012 por un incremento no número de apresamentos de cigarros con destino ao mercado peninsular, así como das denuncias por delitos económicos.

Ao mesmo tempo, produciuse un sensible aumento do valor dos produtos falsificados intervidos e, en paralelo, un descenso nas cantidades aprehendidas de estupefacientes, especialmente de cocaína.

Medran as incautacións de tabaco xenuíno

Dentro do plan anual de control da fraude deseñado pola Axencia Tributaria, a loita contra o contrabando de tabaco constitúe unha das prioridades. En 2012, e tras varios anos dunha actividade marcada pola persecución do produto falsificado, os esforzos de Vixilancia Aduaneira para combater este tráfico ilegal concentráronse no contrabando de tabaco xenuíno (sen suplantación de marca), de crecente implantación en España ante o aumento da demanda que deriva do seu baixo prezo.

Neste terreo, os apresamentos incrementáronse un 28,7%, superando os 7,5 millóns de paquetes incautados. Se se suma o tabaco falso, o pasado ano a Axencia logrou evitar a introdución de máis de 8,7 millóns de paquetes no circuíto legal.

Ao mesmo tempo, o maior consumo de tabaco para liar levou un maior contrabando de picadura. Ante este cambio de tendencia na mecánica da delincuencia organizada, as actuacións da Axencia levaron ao apresamento de máis de 41.600 quilos de picadura de liar, unha cantidade 6,5 veces maiores que a incautada o ano anterior.

Este labor represora do contrabando de tabaco permitiu evitar unha fraude en dereitos de aduanas, IVE e Impostos Especiais de máis de 28 millóns de euros e completouse coa detención de 158 persoas e a denuncia de 82 presuntos delitos de contrabando.

Na actualidade, a Axencia Tributaria mantén unha estratexia para combater este tráfico ilícito asentada no aumento dos controis nos puntos de entrada e a distribución retallista, as investigacións como policía xudicial de Vixilancia Aduaneira das redes de distribución e branqueo de capitais derivadas deste contrabando, o endurecemento da pena por delito de contrabando vixente desde 2011 e o incremento nos intercambios de información e cooperación con outras aduanas.
Fronte a este auxe da actividade delituosa relacionada co tabaco, produciuse unha desviación cara a outros países nos fluxos de entrada de estupefacientes á Unión Europea. En 2012 se incautaron 6,9 toneladas de cocaína e 109,5 de haxix. O pasado ano a Axencia Tributaria denunciou 739 presuntos delitos de contrabando de cocaína e 1.766 de haxix.

O plan anual de control da fraude da Axencia Tributaria marca tamén como actividade prioritaria o control integral da importación e venda de mercadoría co obxectivo de desarticular posibles circuítos de economía mergullada. Neste sentido, o pasado ano duplicouse o valor dos produtos falsificados incautados, superando os 339 millóns de euros, así como o dos delitos denunciados (171), a pesar de que o número de obxectos aprehendidos reduciuse á metade (1,9 millóns).

Fraude fiscal e branqueo de capitais

Outra actividade clave no Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria é a detección e represión do branqueo de capitais xeradas a partir dos beneficios que xera o contrabando. Neste ámbito, a Axencia denunciou un total de 102 presuntos delitos de branqueo por un importe de 237 millóns de euros e interveu bens por valor de 137,5 millóns de euros.

Pola súa parte, e froito das actuacións relacionadas coa fraude fiscal en máis de 600 operacións desenvolvidas en 2012, logrouse identificar fraude fiscal por importe de 251,7 millóns de euros, dez veces máis que o ano anterior, coa denuncia de 27 presuntos delitos fiscais. Nesa función de control identificouse unha crecente utilización de estruturas de sociedades para a realización de fraudes relacionadas co comercio exterior de mercadorías e os movementos de produtos obxecto dos impostos especiais.

No ámbito tributario, o labor da Aduana española concéntrase no control dos tributos que ten encomendado xestionar (dereitos arancelarios á importación, IVE e Impostos Especiais) desde unha óptica o menos intrusiva posible, co obxectivo de facilitar o normal desenvolvemento do comercio exterior. O pasado ano entraron e saíron polos portos españois máis de 8,4 millóns de colectores e circularon polos aeroportos case 650.000 toneladas de mercadoría.

Os tributos xestionados polo Departamento de Aduanas e Impostos Especiais supuxeron no ano 2012 un total de 28.400 millóns de euros, un importe que representa o 39% dos ingresos totais recadados por impostos indirectos.