Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria devolveu xa máis de 6.400 millóns de euros a 10,6 millóns de contribuíntes no peche da Campaña de Renda

Conclúe a Campaña de Renda 2012

  • Case sete de cada dez presentacións de Renda realizáronse por Internet, unha vía para facer a declaración que este ano utilizaron 1.270.000 contribuíntes máis que na campaña anterior
  • Xa se aboaron máis do 76 %das devolucións solicitadas
  • Os borradores presentados superan os 8,6 millóns, destacando as confirmacións por Internet, que medran un 14,7% con respecto á pasada campaña, impulsadas pola ampliación do perfil do borrador
  • O servizo REN0 foi utilizado por máis de 14,4 millóns de contribuíntes, un 14,4% máis que o ano anterior
  • Durante a campaña atendéronse case 2,4 millóns de citas presenciais e máis de 7,3 millóns de chamadas

5 de xullo de 2013.- A Axencia Tributaria devolveu xa, a data do 1 de xullo, 6.487 millóns de euros, correspondentes a máis de 10.600.000 contribuíntes, na campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) de 2012. Desta forma, máis do 76 %das devolucións solicitadas xa se aboaron aos contribuíntes.

Este ano a Campaña da Renda volveu estar marcada por unha sensible aceleración nos ritmos de devolución na súa primeira fase, grazas ao maior uso de Internet como medio para a tramitación das declaracións. A data do 1 de xullo, día de peche da campaña, as devolucións pagas medraban un 0,43% en número e un 2,28% en importe en relación coas devolucións pagas a data do 2 de xullo de 2012 da campaña do ano pasado (IRPF 2011) a pesar de que as devolucións solicitadas na presente campaña caeron un 2,08% en número e un 2,63% en importe.

O principal factor determinante da aceleración das devolucións nesa primeira fase da campaña foi o forte incremento rexistrado, tamén este ano, na utilización de Internet, tanto para a confirmación de borradores como de declaracións co programa de axuda PAI, cun aumento de presentacións por vía telemática do 14,7 %e 9,5%, respectivamente.

Tamén favoreceu a aceleración dos reintegros de Renda a ampliación do perfil do borrador a novos supostos, o que facilitou un crecemento do 6 %nos borradores confirmados, que suman máis de 8,6 millóns.

Novo impulso ao uso de Internet

A data do 1 de xullo, dos máis de 17,5 millóns de declaracións presentadas (entre borradores e resto de declaracións), máis de 11,9 millóns, un 68%, presentáronse por Internet, co que o peso desta vía de presentación sobre o total medrou máis de sete puntos nun ano. De feito, foron 1.270.000 contribuíntes máis que o ano pasado os que nesta campaña utilizaron Internet para presentar a súa Renda.

Se se comparan as cifras coas de fai dous exercicios, cando a Axencia Tributaria puxo en marcha ferramentas como o servizo REN0 para a obtención rápida do borrador e datos fiscais por Internet, son xa 3 millóns máis de contribuíntes os que fan a súa Renda por Internet, axilizando os trámites de presentación e, se é o caso, as devolucións.

O incremento das presentacións por Internet veu acompañada dunha caída das declaracións presentadas a través de entidades financeiras e mediante a cita previa. Nesta campaña concedéronse case 2,4 millóns de citas para confeccionar a declaración, un 9,7% menos, sen que iso implicase maior presión sobre a atención personalizada que habitualmente se presta a través das plataformas de Renda, e atendéronse 7,3 millóns de chamadas telefónicas para facilitar a presentación.

Este forte incremento no uso de Internet para a presentación dos borradores e declaracións da Renda ten o seu reflexo tamén no maior aproveitamento do servizo REN0, que foi utilizado por 14.450.000 contribuíntes, un 14,4% máis que o ano pasado.

Imposto sobre o patrimonio

En paralelo á Campaña do IRPF desenvolveuse a do Imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén aqueles sen cota a ingresar, pero que o pasado ano contaban con bens e dereitos cun valor superior aos 2 millóns de euros.

O peche de campaña presentáronse algo máis de 173.000 declaracións de Patrimonio e o importe que hai que ingresar acada os 912 millóns de euros.


IRPF 2012

(Datos a peche de campaña: 1 de xullo para IRPF 2012 e 2 de xullo para IRPF 2011) 

Datos nacionais

IRPF 2011

IRPF 2012

Variación (%) 

 

 

 

(1) SOLICITUDES RENO TRAMITADAS

12.634.816

14.452.813

14,39%

 

(2) DECLARACIÓNS PRESENTADAS

17.499.510

17.523.218

0,14%

 

      Borradores confirmados

8.132.403

8.625.634

6,07%

 

      Resto Declaracións

9.367.107

8.897.584

5,01%-

 

(3) DECLARACIÓNS POR INTERNET

10.673.511

11.945.949

11,92%

 

      Borrador Internet

4.936.941

5.664.888

14,74%

 

      Resto Declaracións Internet

5.736.570

6.281.061

9,49%

 

(4) DECLARACIÓNS A INGRESAR

2.964.696

3.131.903

5,64%

 

      Importe (millóns de €)

4.301,680

5.026,325

16,85%

 

(5) DEVOLUCIÓNS SOLICITADAS

14.129.602

13.836.249

2,08%-

 

      Importe (millóns de €)

10.429,804

10.155,039

-2,63%

 

(6) DEVOLUCIÓNS PAGAS

10.556.315

10.601.631

0,43%

 

      Importe (millóns de €)

6.342,342

6.487,231

2,28%

 

(7) CITAS CONCERTADAS

2.643.850

2.387.112

-9,71%

 

       

 

Notas:

     

(4) e (5) A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución, que suman 555.066.

(7) O dato de citas concertadas refírese a citas vivas (non computan anuladas e modificadas)

 

 

Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros) 

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2012

Pagas (nº)

IRPF 2012

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2012

Importe pago

IRPF 2012

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

193.737

152.914

78,93%

118,411

80,084

67,63%

CÁDIZ

263.804

210.689

79,87%

198,186

140,371

70,83%

CÓRDOBA

247.546

197.073

79,61%

143,766

96,813

67,34%

GRANADA

269.103

207.037

76,94%

178,218

115,080

64,57%

HUELVA

152.473

120.281

78,89%

89,570

61,807

69,00%

XAÉN

215.533

174.976

81,18%

115,324

80,058

69,42%

MÁLAGA

429.198

324.698

75,65%

311,872

199,826

64,07%

SEVILLA

541.329

416.221

76,89%

382,238

247,817

64,83%

XEREZ

79.947

64.512

80,69%

52,478

36,679

69,89%

CEUTA

21.290

16.731

78,59%

15,322

10,661

69,58%

MELILLA

20.508

15.986

77,95%

14,379

9,810

68,23%

ANDALUCÍA

2.434.468

1.901.118

78,09%

1.619,764

1.079,006

66,62%

HUESCA

81.297

61.336

75,45%

56,360

34,134

60,56%

TERUEL

51.428

40.146

78,06%

32,680

20,766

63,54%

ZARAGOZA

354.753

278.438

78,49%

260,008

169,979

65,37%

ARAGÓN

487.478

379.920

77,94%

349,048

224,878

64,43%

OVIEDO

252.337

200.986

79,65%

197,873

137,771

69,63%

GIJON

124.392

98.634

79,29%

94,660

64,374

68,01%

ASTURIAS

376.729

299.620

79,53%

292,533

202,145

69,10%

ILLAS BALEARES

314.158

221.532

70,52%

228,714

131,473

57,48%

ILLAS BALEARES

314.158

221.532

70,52%

228,714

131,473

57,48%

AS PALMAS

293.127

224.932

76,74%

207,561

134,367

64,74%

STA CRUZ DE TENERIFE

266.643

207.572

77,85%

178,432

117,012

65,58%

CANARIAS

559.770

432.504

77,26%

385,993

251,379

65,13%

CANTABRIA

192.756

145.954

75,72%

149,070

94,367

63,30%

CANTABRIA

192.756

145.954

75,72%

149,070

94,367

63,30%

ALBACETE

124.144

96.473

77,71%

78,743

51,312

65,16%

CIDADE REAL

155.828

124.696

80,02%

98,934

68,063

68,80%

CUENCA

66.316

52.014

78,43%

40,238

26,460

65,76%

GUADALAXARA

86.801

66.687

76,83%

65,438

43,652

66,71%

TOLEDO

216.190

167.685

77,56%

141,869

94,159

66,37%

CASTELA-A MANCHA

649.279

507.555

78,17%

425,222

283,647

66,71%

ÁVILA  

57.366

44.661

77,85%

36,883

23,801

64,53%

BURGOS

141.888

106.411

75,00%

109,124

67,097

61,49%

LEÓN

172.218

133.384

77,45%

120,249

79,066

65,75%

PALENCIA

61.119

47.345

77,46%

42,740

27,467

64,27%

SALAMANCA

121.124

93.975

77,59%

82,062

52,298

63,73%

SEGOVIA

55.299

40.055

72,43%

40,179

23,135

57,58%

SORIA

36.007

27.226

75,61%

25,249

15,322

60,68%

VALLADOLID

196.211

147.589

75,22%

154,465

95,201

61,63%

ZAMORA

65.904

51.877

78,72%

41,331

26,968

65,25%

CASTELA E LEÓN

907.136

692.523

76,34%

652,282

410,356

62,91%

BARCELONA

1.817.591

1.362.429

74,96%

1.492,690

932,194

62,45%

XIRONA

228.580

167.409

73,24%

169,037

102,121

60,41%

LLEIDA

143.909

105.950

73,62%

101,173

59,851

59,16%

TARRAGONA

252.358

186.583

73,94%

189,156

116,617

61,65%

CATALUÑA

2.442.438

1.822.371

74,61%

1.952,056

1.210,783

62,03%

BADAXOZ

215.465

170.815

79,28%

114,637

76,951

67,13%

CÁCERES

134.718

110.072

81,71%

70,717

48,902

69,15%

ESTREMADURA

350.183

280.887

80,21%

185,354

125,853

67,90%

A CORUÑA

367.724

287.829

78,27%

248,561

163,245

65,68%

LUGO

117.750

91.847

78,00%

68,298

43,552

63,77%

OURENSE

99.928

78.774

78,83%

57,100

37,132

65,03%

PONTEVEDRA

172.336

135.331

78,53%

107,290

71,341

66,49%

VIGO

121.616

95.258

78,33%

88,559

58,602

66,17%

GALICIA

879.354

689.039

78,36%

569,808

373,872

65,61%

MADRID

2.174.029

1.650.007

75,90%

1.929,292

1.207,397

62,58%

MADRID

2.174.029

1.650.007

75,90%

1.929,292

1.207,397

62,58%

MURCIA

336.654

259.780

77,17%

230,139

149,854

65,11%

CARTAXENA

97.803

77.189

78,92%

70,423

48,133

68,35%

MURCIA

434.457

336.969

77,56%

300,562

197,986

65,87%

NAVARRA

1.018

599

58,84%

0,616

0,269

43,63%

NAVARRA

1.018

599

58,84%

0,616

0,269

43,63%

ARABA

638

425

66,61%

0,345

0,176

51,03%

GUIPÚSCOA

728

303

41,62%

0,341

0,112

32,83%

BISCAIA

1.565

952

60,83%

1,019

0,441

43,28%

PAÍS VASCO

2.931

1.680

57,32%

1,705

0,729

42,76%

A RIOXA

114.647

91.555

79,86%

83,847

55,484

66,17%

A RIOXA

114.647

91.555

79,86%

83,847

55,484

66,17%

ALACANTE

490.961

368.114

74,98%

322,282

199,140

61,79%

CASTELLÓ

193.145

147.363

76,30%

126,274

79,013

62,57%

VALENCIA

831.312

632.321

76,06%

580,617

359,452

61,91%

VALENCIA

1.515.418

1.147.798

75,74%

1.029,173

637,606

61,95%

TOTAL NACIONAL

13.836.249

10.601.631

76,62%

10.155,039

6.487,231

63,88%

 

Borradores confirmados

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total declarac. presentadas (*)

IRPF 2012

Borradores confirmados

IRPF 2012

% Borradores /

Declaracións

ALMERÍA

240.573

120.167

49,95%

CÁDIZ

319.806

197.162

61,65%

CÓRDOBA

302.286

140.135

46,36%

GRANADA

329.418

140.965

42,79%

HUELVA

182.348

107.823

59,13%

XAÉN

260.190

95.683

36,77%

MÁLAGA

533.764

254.283

47,64%

SEVILLA

668.334

361.914

54,15%

XEREZ

96.991

55.949

57,68%

CEUTA

25.810

16.636

64,46%

MELILLA

25.353

14.296

56,39%

ANDALUCÍA

2.984.873

1.505.013

50,42%

HUESCA

106.956

44.730

41,82%

TERUEL

66.794

27.399

41,02%

ZARAGOZA

468.126

231.236

49,40%

ARAGÓN

641.876

303.365

47,26%

OVIEDO

318.182

183.077

57,54%

GIJON

161.786

87.343

53,99%

ASTURIAS

479.968

270.420

56,34%

ILLAS BALEARES

417.514

176.936

42,38%

ILLAS BALEARES

417.514

176.936

42,38%

AS PALMAS

357.201

203.639

57,01%

STA CRUZ DE TENERIFE

328.115

182.260

55,55%

CANARIAS

685.316

385.899

56,31%

CANTABRIA

243.042

125.050

51,45%

CANTABRIA

243.042

125.050

51,45%

ALBACETE

158.543

70.207

44,28%

CIDADE REAL

195.567

89.527

45,78%

CUENCA

84.596

32.530

38,45%

GUADALAXARA

109.124

60.704

55,63%

TOLEDO

266.507

130.380

48,92%

CASTELA-A MANCHA

814.337

383.348

47,07%

ÁVILA  

72.799

33.687

46,27%

BURGOS

182.701

90.571

49,57%

LEÓN

221.839

103.779

46,78%

PALENCIA

78.676

39.527

50,24%

SALAMANCA

154.693

75.116

48,56%

SEGOVIA

70.918

30.644

43,21%

SORIA

46.490

20.879

44,91%

VALLADOLID

247.339

131.457

53,15%

ZAMORA

83.650

36.015

43,05%

CASTELA E LEÓN

1.159.105

561.675

48,46%

BARCELONA

2.347.068

1.121.852

47,80%

XIRONA

301.019

114.497

38,04%

LLEIDA

185.873

70.402

37,88%

TARRAGONA

321.960

127.704

39,66%

CATALUÑA

3.155.920

1.434.455

45,45%

BADAXOZ

262.483

128.334

48,89%

CÁCERES

169.747

87.657

51,64%

ESTREMADURA

432.230

215.991

49,97%

A CORUÑA

472.971

225.433

47,66%

LUGO

150.625

61.407

40,77%

OURENSE

132.753

60.516

45,59%

PONTEVEDRA

221.058

99.355

44,95%

VIGO

156.362

85.978

54,99%

GALICIA

1.133.769

532.689

46,98%

MADRID

2.762.245

1.563.465

56,60%

MADRID

2.762.245

1.563.465

56,60%

MURCIA

412.730

191.840

46,48%

CARTAXENA

121.162

65.635

54,17%

MURCIA

533.892

257.475

48,23%

NAVARRA

1.403

602

42,91%

NAVARRA

1.403

602

42,91%

ARABA

889

431

48,48%

GUIPÚSCOA

1.135

524

46,17%

BISCAIA

2.121

774

36,49%

PAÍS VASCO

4.145

1.729

41,71%

A RIOXA

147.374

71.003

48,18%

A RIOXA

147.374

71.003

48,18%

ALACANTE

631.974

275.342

43,57%

CASTELLÓ

246.756

104.614

42,40%

VALENCIA

1.047.479

456.563

43,59%

VALENCIA

1.926.209

836.519

43,43%

TOTAL NACIONAL

17.523.218

8.625.634

49,22%

(*) Declaracións presentadas inclúe os borradores.

 

 

Presentacións por Internet

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Totais declaracións

Presentadas

IRPF 2012 (**)

Declaracións
presentadas por Internet IRPF 2012 (*)

% Internet /

Totais presentacións

ALMERÍA

240.573

180.854

75,18%

CÁDIZ

319.806

225.504

70,51%

CÓRDOBA

302.286

201.810

66,76%

GRANADA

329.418

227.517

69,07%

HUELVA

182.348

119.306

65,43%

XAÉN

260.190

165.668

63,67%

MÁLAGA

533.764

363.247

68,05%

SEVILLA

668.334

481.139

71,99%

XEREZ

96.991

71.583

73,80%

CEUTA

25.810

14.878

57,64%

MELILLA

25.353

16.109

63,54%

ANDALUCÍA

2.984.873

2.067.615

69,27%

HUESCA

106.956

81.696

76,38%

TERUEL

66.794

48.595

72,75%

ZARAGOZA

468.126

334.370

71,43%

ARAGÓN

641.876

464.661

72,39%

OVIEDO

318.182

195.952

61,58%

GIJON

161.786

98.911

61,14%

ASTURIAS

479.968

294.863

61,43%

ILLAS BALEARES

417.514

295.504

70,78%

ILLAS BALEARES

417.514

295.504

70,78%

AS PALMAS

357.201

238.150

66,67%

STA CRUZ DE TENERIFE

328.115

220.151

67,10%

CANARIAS

685.316

458.301

66,87%

CANTABRIA

243.042

159.495

65,62%

CANTABRIA

243.042

159.495

65,62%

ALBACETE

158.543

114.622

72,30%

CIDADE REAL

195.567

135.909

69,49%

CUENCA

84.596

58.660

69,34%

GUADALAXARA

109.124

78.399

71,84%

TOLEDO

266.507

186.540

69,99%

CASTELA-A MANCHA

814.337

574.130

70,50%

ÁVILA  

72.799

48.696

66,89%

BURGOS

182.701

122.781

67,20%

LEÓN

221.839

155.213

69,97%

PALENCIA

78.676

49.367

62,75%

SALAMANCA

154.693

97.984

63,34%

SEGOVIA

70.918

47.759

67,34%

SORIA

46.490

30.056

64,65%

VALLADOLID

247.339

162.951

65,88%

ZAMORA

83.650

56.242

67,23%

CASTELA E LEÓN

1.159.105

771.049

66,52%

BARCELONA

2.347.068

1.594.056

67,92%

XIRONA

301.019

226.119

75,12%

LLEIDA

185.873

138.688

74,61%

TARRAGONA

321.960

240.711

74,76%

CATALUÑA

3.155.920

2.199.574

69,70%

BADAXOZ

262.483

175.613

66,90%

CÁCERES

169.747

103.206

60,80%

ESTREMADURA

432.230

278.819

64,51%

A CORUÑA

472.971

313.645

66,31%

LUGO

150.625

108.548

72,07%

OURENSE

132.753

86.939

65,49%

PONTEVEDRA

221.058

155.682

70,43%

VIGO

156.362

101.485

64,90%

GALICIA

1.133.769

766.299

67,59%

MADRID

2.762.245

1.792.941

64,91%

MADRID

2.762.245

1.792.941

64,91%

MURCIA

412.730

331.463

80,31%

CARTAXENA

121.162

95.833

79,09%

MURCIA

533.892

427.296

80,03%

NAVARRA

1.403

754

53,74%

NAVARRA

1.403

754

53,74%

ARABA

889

453

50,96%

GUIPÚSCOA

1.135

575

50,66%

BISCAIA

2.121

1.236

58,27%

PAÍS VASCO

4.145

2.264

54,62%

A RIOXA

147.374

94.253

63,95%

A RIOXA

147.374

94.253

63,95%

ALACANTE

631.974

419.628

66,40%

CASTELLÓ

246.756

159.179

64,51%

VALENCIA

1.047.479

719.324

68,67%

VALENCIA

1.926.209

1.298.131

67,39%

TOTAL NACIONAL

17.523.218

11.945.949

68,17%

(*) Declaracións presentadas por Internet inclúe borradores confirmados por Internet. (**) Declaracións presentadas inclúe borradores.