Saltar ao contido principal

Os autónomos poderán axilizar os seus trámites ante a Axencia Tributaria a través de Internet co 'PIN 24 horas'

Novo sistema de sinatura electrónica non avanzada

  • O BOE publica hoxe unha orde ministerial que permite a presentación de autoliquidacións e declaracións informativas para persoas físicas sen contar cun certificado electrónico
  • Previa solicitude do ‘PIN’, e achegando o NIF e un número de teléfono móbil, os contribuíntes contarán cun código de acceso para realizar as súas xestións durante 24 horas

26 de novembro de 2013.- A Axencia Tributaria puxo en marcha un novo sistema de sinatura electrónica non avanzada, denominado ‘PIN 24 horas’, que permitirá aos autónomos e, en xeral, a persoas físicas non obrigadas a dispor de certificado electrónico, presentar por Internet un amplo abano de declaracións informativas e de autoliquidacións sen necesidade de contar con certificado.

Os contribuíntes que se rexistrasen neste novo sistema, achegando unicamente o seu NIF e a data de caducidade do seu DNI, recibirán mediante unha SMS no número de móbil un código de acceso que lles permitirá presentar as súas autoliquidacións e declaracións informativas e realizar diversos trámites ante a Axencia Tributaria. Aínda que o código caduco ao final de cada día o contribuínte poderá obter un novo en calquera momento e de maneira instantánea, xa que o rexistro previo só cumprirá a primeira vez.

O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a orde ministerial que habilita esta nova vía para a realización de trámites coa Axencia Tributaria e os contribuíntes interesados poderán rexistrarse a partir desde o mes de decembro. As primeiras presentacións que poderán realizarse co ‘PIN 24 horas’ serán as declaracións informativas de 2013 a presentar en xaneiro de 2014; entre elas, os resumos anuais de retencións que se inclúen nos modelos 180 e 190, e a Declaración-resumo anual do IVE (modelo 390).

Os principais destinatarios do ‘PIN 24 horas’ son os autónomos que realizan presentacións periódicas e as persoas físicas que o ano próximo deban presentar o modelo 720 de declaración de bens e dereitos no estranxeiro, aínda que aqueles contribuíntes que unicamente estean obrigados a presentar declaración de IRPF ou Patrimonio tamén poderán optar por facer a declaración por esta vía.

A utilización do ‘PIN 24 Horas’ permitirá estender a presentación de declaracións e autoliquidacións por Internet a contribuíntes sen certificado electrónico cuxo uso resúltalles complexo e a dispositivos móbiles que non admiten sinatura con certificados electrónicos. Ademais, trátase dun sistema de sinatura non avanzada seguro e, ao mesmo tempo, sinxelo, xa que non cómpre lembrar de maneira permanente un contrasinal, senón que se utiliza un ‘PIN’ novo para cada día en que se desexe facer xestións coa Axencia Tributaria por vía telemática.

Como funciona?

A utilización do sistema ‘PIN 24 horas’ require dous pasos, un rexistro previo e unha identificación e autenticación posterior. O rexistro previo poderase efectuar presencialmente nas oficinas da Axencia Tributaria ou, se é o caso, a través da Sede Electrónica seguindo as instrucións que a Axencia remitirá por carta ao colectivo de principais beneficiarios. No proceso de rexistro solicitarase ao contribuínte un número de teléfono móbil, a data de caducidade do DNI e, na Sede, un código de conta corrente como información de contraste.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite deberá acceder á Sede Electrónica da AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es ) e solicitar o ‘PIN 24 horas’. Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e unha clave de identificación de catro caracteres á súa elección que definirá o contribuínte para cada solicitude do ‘PIN’. A continuación, recibirá o ‘PIN’, que poderá utilizar durante ese mesmo día natural, mediante unha SMS remitido ao teléfono móbil comunicado na fase de rexistro.

Utilizando o seu NIF e a clave de catro caracteres máis o ‘PIN 24 horas’, o contribuínte quedará identificado na Sede Electrónica e poderá realizar os trámites oportunos.