Saltar ao contido principal

As aduanas impulsan en Madrid o acceso das pemes ao estatus de Operador Económico Autorizado tras o acordo da OMC en Balí

II Conferencia da Organización Mundial de Aduanas sobre o OEA

 

  • A OEA interveñen xa en máis do 50 %do comercio exterior da UE baixa un esquema de confianza mutua coa Administración que facilita o comercio e o control aduaneiro
  • A UE subscribirá en xuño un acordo de recoñecemento da OEA con China que beneficiará o sector exportador español e que se sumará aos asinados con EUA e o Xapón

 
28 de abril de 2014.-
O director xeral da Axencia Tributaria, Santiago Menéndez, inaugurou hoxe en Madrid a II Conferencia Global da Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre o Operador Económico Autorizado (OEA) que organiza a OMA, conxuntamente co Servizo de Aduanas de Corea do Sur e a Axencia Tributaria. Ao longo de tres xornadas, máis de 800 representantes do sector público e privado de 75 países debaterán sobre o novo escenario que se abre para o impulso desta figura de operador confiable tras o Acordo de Facilitación do Comercio (AFC) aprobado pola Organización Mundial do Comercio o pasado mes de decembro, en Bali. Especial relevancia terá na conferencia o papel dinamizador do comercio exterior que pode supor para as pemes o seu acceso ao estatus da OEA, ou á figura equivalente acordado en Bali.

O artigo 7 do AFC contempla a figura do “operador autorizado”, que identificará as empresas cun bo historial de cumprimento das súas obrigas aduaneiras. A implantación desta figura cando entre en vigor o AFC non xerará distorsións no seo da Unión Europea, que conta co seu propio programa equivalente, a OEA, desde o ano 2008. En cambio, a extensión das operadoras fiables grazas ao acordo de Bali facilitará os intercambios comerciais entre os estados membros da UE e os países asinantes do AFC .

No caso de España, o sector exterior foi determinante nos últimos anos para que a economía volvese á senda da recuperación. O pasado ano foi o primeiro desde 1998 en que a economía nacional acumulou capacidade de financiamento (15.653 millóns de euros, equivalente ao 1,5 %do PIB). Esta evolución débese á mellora do saldo de intercambios exteriores de bens e servizos co resto do mundo; é dicir, á fortaleza da balanza comercial.

Neste contexto, o impulso da figura do Operador Económica Autorizada cóbrega especial relevancia á hora de crear un medio de cooperación e mutuo entendemento que favoreza o comercio internacional. A obtención do certificado da OEA ofrece múltiples vantaxes no referente a axilización de procedementos aduaneiros, así como unha maior seguridade xurídica en todo o territorio aduaneiro da Unión e nos intercambios comerciais con aqueles territorios que subscribisen coa UE un acordo de recoñecemento mutuo da súa OEA.

 

Acordo Unión Europea-China

Ata agora, a Unión Europea subscribiu acordos de recoñecemento mutuo con cinco países (Estados Unidos, Xapón, Suíza, Noruega e Andorra) que representan máis dunha cuarta parte do valor das exportacións efectuadas desde España a un país non comunitario.

O próximo mes de xuño, a UE prevé asinar un acordo equivalente con China, o que suporá un importante impulso para o sector exportador español, xa que o país asiático é o quinto destino das vendas españolas fóra de territorio comunitario. Actualmente, máis de 12.900 operadores españois exportan a China e apenas 116 deles contan co certificado OEA.

 

Evolución do Operador Económico Autorizado

Na actualidade son 13.076 os certificados OEA en vigor na Unión Europea, deles 579 correspondentes a operadores españois. Prévése que estas cifras aumenten sensiblemente a partir de 2016 coa entrada en vigor do novo Código Aduaneiro da Unión Europea, que esixe aos operadores contar co certificado OEA para un amplo abano de autorizacións e simplificacións aduaneiras. Os operadores con certificado OEA interveñen xa en preto do 50-60 %do comercio internacional da UE.

Desde a óptica da exportación, en 2013 a operadora OEA española presentaron o 89% das declaracións aduaneiras, por un importe equivalente ao 61 %do total declarado nas saídas comerciais desde España cara a países non comunitarios. No referente á importación, a operadora OEA concentraron máis do 71 %das declaracións de bens e servizos que entraron en España e o 60% do valor declarado.

A principal actividade de importación e exportación en que participan a OEA en España é a do comercio polo miúdo (máis do 58 %das altas en actividades económicas rexistradas por estes operadores), seguida do comercio por xunto (por riba do 12 %).

 

Que é a OEA?

Poden ser Operador Económico Autorizado as persoas físicas e xurídicas que realizan actividades profesionais reguladas pola normativa aduaneira, estean establecidos na Unión Europea e cumpran unha serie de requisitos en materia de normativa aduaneira, xestión administrativa, solvencia financeira e, se é o caso, seguridade e protección.

Tras obter o estatus de OEA, estes operadores pasan a ter a consideración de operador seguro e fiable para o resto de integrantes da cadea loxística de mercadorías (fabricantes, exportadores, expedidores, transportistas, representantes aduaneiros, almacenistas e importadores) en toda a UE e nos territorios que conten co mecanismo de recoñecemento mutuo da respectiva OEA.

As vantaxes que ofrece aos operadores ser unha OEA inclúen a redución dos controis físicos e documentais en Aduana e a simplificación das declaracións e procedementos aduaneiros, do mesmo xeito que diversos beneficios indirectos que derivan nunha mellora da competitividade do operador.