Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria crea un sistema rápido 'en liña 'para axilizar devolucións de Renda suxeita a comprobación

Procedemento ‘Verifica’

 

  • O sistema pon en márchase ao termo da campaña da Renda 2013 e será accesible a través da web da Axencia mediante o ‘PIN24H’ ou certificado electrónico.
  • Ao revisar o estado da súa devolución, os contribuíntes que reúnen os requisitos do sistema poderán anticipar o procedemento de comprobación e axilizar as súas devolucións.
  • Contribuíntes que duplicasen un gasto, ou esquecesen incluír algún dato menor, xa non terán que esperar a que lles chegue ao domicilio a notificación da liquidación.
  • ‘Verifica’ prestarase de maneira exclusiva a través da web e para devolucións solicitadas que se vexan minoradas como consecuencia das comprobacións da Axencia.

 

17 de xullo de 2014.- A Axencia Tributaria puxo en marcha un novo procedemento de comprobación rápida de declaracións de IRPF con resultado a devolver. O novo sistema, denominado ‘Verifica’, ponse en funcionamento á conclusión da campaña da Renda correspondente ao exercicio 2013. Poderase acceder ao mesmo exclusivamente a través da web da Axencia (sede.agenciatributaria.gob.es ), mediante o ‘PIN24H’ e o certificado electrónico.

Nesta primeira fase de implantación, poderán seguir o procedemento Verifica contribuíntes que cumpran certos requisitos (entre eles, que a súa declaración sexa individual e que non inclúa rendementos de actividade económica en estimación directa).

Cumprindo estes criterios obxectivos, contribuíntes que, por exemplo, conten con lixeiros erros aritméticos na súa declaración, que duplicasen un gasto ou esquecesen incluír algún dato menor, poderán, grazas ao procedemento Verifica, acelerar a xestión da súa devolución sen ter que esperar a que lles chegue ao domicilio a notificación da liquidación. Dentro do sistema tradicional de control, só eran conscientes entón, coa notificación da liquidación en domicilio, de que se iniciara un procedemento de comprobación.

Agora, por primeira vez o contribuínte participa de maneira activa no propio procedemento de control, que se haberá iniciado cando acepta recibir a notificación da correspondente liquidación. A diferenza estriba en que é o contribuínte quen axiliza todo o proceso de comprobación cando recolle, mediante este procedemento en liña, a propia notificación, podendo manifestar conformidade á proposta sen formular alegacións, ou formular as alegacións que estime oportunas

 

Como funciona Verifica?

O procedemento Verifica comeza unha vez que o contribuínte, a través do PIN, do certificado, ou do número de referencia RENØ, accede na web ao apartado dedicado á consulta do estado da devolución.

Aos contribuíntes con devolucións pendentes que cumpran os requisitos do sistema aparecerálles unha mensaxe en pantalla en que se lles informará da posibilidade de axilizar a comprobación e posterior devolución. Este primeiro paso poderase completar polas tres vías (RENØ, PIN24H e certificado), pero se o contribuínte desexa continuar e acceder a Verifica, deberá estar dado de alta no PIN ou contar con certificado electrónico.

Unha vez dentro de Verifica, mostrarase unha pantalla na que a Axencia Tributaria informa o contribuínte da existencia de incidencias na súa declaración e dunha posible minoración da súa devolución.

Se o contribuínte segue avanzando no procedemento, que poderá interromper se prefire optar polo sistema de comprobación tradicional, o procedemento Verifica concluirá coa notificación dunha proposta de liquidación coa devolución minorada.

Esta anticipación do cobramento da devolución beneficiará os contribuíntes que utilicen o procedemento Verifica con independencia de se deciden presentar ou non alegacións á proposta de devolución minorada que lles facilite a Axencia Tributaria.

Mediante o sistema de comprobación tradicional, a Axencia Tributaria ten ata o 31 de decembro do ano en curso para resolver a solicitude de devolución e notificar a correspondente liquidación, de maneira que a devolución pode non acordarse ata despois desa data, en función das alegacións que presente o contribuínte. Co procedemento Verifica, a devolución axilízase significativamente, ao acelerarse ao máximo todos os trámites de notificación e alegacións.