Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria acordou a devolución de 6.600 millóns de euros a 10,5 millóns de contribuíntes

Conclúe a Campaña de Renda 2013

 

  • Máis de 13,5 millóns de contribuíntes, o 77% do total, presentaron xa a súa declaración da Renda por Internet
  • As declaracións por Internet rexistrada medran un 18% e, en concreto, as que non son borradores aumentan un 32% tras a posta en marcha do programa PAI simplificado
  • En tres anos, o número de contribuíntes que presentan a Renda por Internet medrou máis dun 31 %, axilizando os seus trámites e acelerando, se é o caso, as devolucións
  • Xa son 577.000 as altas no ‘PIN 24 horas’, servizo complementario do REN0 , utilizado por máis de 15 millóns de contribuíntes na presente campaña


30 de xuño de 2014.-
A Axencia Tributaria conclúe hoxe a campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) correspondente ao exercicio 2013. Os contribuíntes que aínda non presentasen a declaración poderán facero ao longo da xornada a través dos distintos servizos que ofrece a Axencia. No caso de Internet, teñen tempo ata medianoite na páxina sede.agenciatributaria.gob.es.

Hoxe en día  , a Axencia Tributaria acordou a devolución de 6.675 millóns de euros a 10.500.000 contribuíntes. As devolucións xa pagadas, un total de 10.070.000, suman máis de 6.300 millóns de euros, de xeito que o 74% das devolucións solicitadas, e o 63% dos importes, foron xa aboados.

Ata agora rexistráronse 17.600.000 declaracións de IRPF, 988.000 máis que o pasado ano nas mesmas datas. Delas , 13.500.000 presentáronse por Internet, o que supón o 77% do total e 2.100.000 máis que ao peche da anterior campaña.

Para a presente campaña está prevista a presentación de 19,3 millóns de declaracións, cunha lixeira caída do 0,5 %con respecto ao ano anterior. Polo tanto, aínda restan declaracións por incorporar. Porén, o feito de que, a falta dun día para a conclusión da campaña, mantéñase un crecemento interanual do 6 %mostra o grao de aceleración das presentacións, e iso tanto nas declaracións que hai que devolver, como naquelas con resultado a ingresar, que aumentan un 20% fronte á previsión inicial de campaña, que reflectía un descenso do 0,3 %nas declaracións que hai que ingresar.

 

Tres de cada catro contribuíntes, por Internet

Esta aceleración das declaracións prodúcese no contexto dun novo incremento na utilización de Internet. Tres de cada catro contribuíntes optan xa por esta vía para a presentación da súa declaración. Se en 2011, ao peche de campaña, as presentacións por Internet sumaban un total de 10,3 millóns, agora son 13,5 millóns, un 31% máis que fai tres anos, cando se comezaron a reforzar as medidas para potenciar a vía telemática como fórmula principal de presentación, axilizando os trámites dos contribuíntes e, se é o caso, as devolucións que lles corresponda.

Con respecto ao pasado ano, o aumento das presentacións por Internet concéntrase nas declaracións que se confeccionan cos distintos programas de axuda existente e cos datos fiscais que facilita a Axencia, cun incremento superior ao 32 %, fronte a un crecemento do 3 %nos borradores confirmados por Internet. Sen distinguir por vías de presentación, do total de 17,6 millóns de declaracións, máis de 8 millóns son borradores confirmados, cunha lixeira redución do 1,7 %, e case 9,5 millóns o resto das declaracións, cun incremento do 13,6 %.

Este diferente comportamento entre borradores e resto de declaracións, que xa se viña apreciando ao longo da campaña, coincide coas importantes melloras que a Axencia Tributaria efectuou este ano no programa PAI para facilitar a súa usabilidade e axilizar a presentación. O novo PAI simplificado ofrece o mesmo grao de desagregación de datos que mantiña ata agora, pero cunha descarga de información máis cómoda e cunha maior facilidade para o contribuínte á hora de modificar, se cómpre, a devandita información.

A outra novidade da campaña, o servizo ‘PIN 24 horas’, conta xa con 577.000 altas. Os contribuíntes rexistrados, ademais de utilizar o sistema para a obtención do borrador e os datos fiscais, poderán aproveitar o PIN para consultar o estado da súa devolución e para outros trámites alleos á campaña. En paralelo, o xa tradicional servizo REN0 foi utilizado por máis de 15.100.000 contribuíntes.

 

Servizos de asistencia e información

Ao longo do día de hoxe, a Axencia Tributaria mantén dispoñibles os seus servizos, tanto en Internet, como presenciais e telefónicos:

- Internet. sede.agenciatributaria.gob.es (ofrece información e xestións sen horarios).

- Teléfono Asistencia: 901 200 345 (xestión de borrador; 9 - 21 horas).

- Renda Información: 901 33 55 33 (resolución de dúbidas; 9 - 20 horas).

A falta de contabilizar o último día de campaña, a Axencia Tributaria concertou este ano case 2,4 millóns de citas e, a data do 26 de xuño, atendeu case 6 millóns de chamadas.

 

Imposto sobre o patrimonio

En paralelo á Campaña do IRPF desenvolveuse a do Imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén aqueles sen cota a ingresar, pero que o pasado ano contaban con bens e dereitos cun valor superior aos 2 millóns de euros.

A peche de campaña rexistráronse xa algo máis de 162.000 declaracións de Patrimonio e o importe que hai que ingresar acada os 730 millóns de euros.

CAMPAÑA RENDA 2013 - DATOS AO 30 DE XUÑO

IRPF

DATOS NACIONAIS

IRPF 2012

IRPF 2013

%2013/2012

 

(1) SOLICITUDES RENO TRAMITADAS

14.361.380

15.105.425

5,18%

(2) DECLARACIÓNS PRESENTADAS

16.631.609

17.620.442

5,95%

Borradores confirmados

8.301.734

8.159.189

-1,72%

Resto de Declaracións

8.329.875

9.461.253

13,58%

(3) DECLARACIÓNS POR INTERNET

11.477.847

13.575.710

18,28%

Borradores confirmados

5.565.178

5.730.827

2,98%

Resto de Declaracións

5.912.669

7.844.883

32,68%

(4) DECLARACIÓNS A INGRESAR

2.901.081

3.481.415

20,00%

Importe (millóns de €)

4.505,710

5.541,946

23,00%

(5) DEVOLUCIÓNS SOLICITADAS

13.229.002

13.531.646

2,29%

Importe (millóns de €)

9.664,882

10.015,046

3,62%

(6) DEVOLUCIÓNS PAGAS

10.104.807

10.070.387

-0,34%

Importe (millóns de €)

6.349,177

6.353,694

0,07%

(7) CITAS CONCERTADAS

2.383.989

2.358.672

-1,06%

       

Notas:
(4) e (5) A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución, que suman  607.381
(7) O dato de citas concertadas refírese a citas vivas (non computan anuladas e modificadas)


Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2013

Pagas (nº) IRPF 2013

% Páx./ sol.

Importe solicitado
IRPF 2013

Importe pago
IRPF 2013

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

198.136

152.932

77,19%

126,148

84.636

67,09%

CÁDIZ

255.616

202.536

79,23%

190,544

136.717

71,75%

CÓRDOBA

243.453

186.059

76,43%

140,574

92.544

65,83%

GRANADA

265.273

197.884

74,60%

175,780

112.454

63,97%

HUELVA

153.045

118.803

77,63%

89,179

61.987

69,51%

XAÉN

208.178

163.319

78,45%

107,479

73.513

68,40%

MÁLAGA

420.827

313.615

74,52%

305,783

196.111

64,13%

SEVILLA

525.772

400.329

76,14%

371,201

242.266

65,27%

XEREZ

77.495

62.183

80,24%

51,400

36.368

70,76%

CEUTA

20.702

15.334

74,07%

14,720

9.886

67,16%

MELILLA

20.174

15.312

75,90%

13,777

9.351

67,88%

ANDALUCÍA

2.388.671

1.828.306

76,54%

1.586,585

1.055.833

66,55%

HUESCA

76.759

56.907

74,14%

50,851

31.980

62,89%

TERUEL

49.364

37.364

75,69%

30,051

19.664

65,44%

ZARAGOZA

343.628

258.509

75,23%

249,510

160.207

64,21%

ARAGÓN

469.751

352.780

75,10%

330,412

211.851

64,12%

OVIEDO

243.806

186.042

76,31%

191,840

130.145

67,84%

GIJON

121.299

92.174

75,99%

91,603

61.165

66,77%

ASTURIAS

365.105

278.216

76,20%

283,443

191.310

67,49%

ILLAS BALEARES

307.788

219.089

71,18%

222,910

132.379

59,39%

ILLAS BALEARES

307.788

219.089

71,18%

222,910

132.379

59,39%

AS PALMAS

288.942

214.232

74,14%

208,123

133.045

63,93%

STA CRUZ DE TENERIFE

259.163

199.610

77,02%

177,317

120.551

67,99%

CANARIAS

548.105

413.842

75,50%

385,440

253.596

65,79%

CANTABRIA

187.046

140.831

75,29%

145,364

93.429

64,27%

CANTABRIA

187.046

140.831

75,29%

145,364

93.429

64,27%

ALBACETE

123.154

92.680

75,26%

76,818

50.526

65,77%

CIDADE REAL

151.244

116.203

76,83%

95,939

65.533

68,31%

CUENCA

64.849

48.016

74,04%

38,448

24.880

64,71%

GUADALAXARA

84.677

64.604

76,29%

62,869

42.857

68,17%

TOLEDO

211.968

158.012

74,55%

138,150

90.653

65,62%

CASTELA-A MANCHA

635.892

479.515

75,41%

412,224

274.448

66,58%

ÁVILA  

55.063

42.212

76,66%

34,978

23.799

68,04%

BURGOS

137.119

103.541

75,51%

104,298

68.167

65,36%

LEÓN

164.630

126.307

76,72%

114,458

76.831

67,13%

PALENCIA

58.666

46.333

78,98%

40,347

28.282

70,10%

SALAMANCA

117.777

90.677

76,99%

80,312

53.803

66,99%

SEGOVIA

53.635

40.008

74,59%

38,825

24.800

63,88%

SORIA

35.310

26.913

76,22%

23,585

15.343

65,06%

VALLADOLID

189.242

145.940

77,12%

148,333

99.368

66,99%

ZAMORA

61.730

47.672

77,23%

38,347

25.857

67,43%

CASTELA E LEÓN

873.172

669.603

76,69%

623,483

416.250

66,76%

BARCELONA

1.782.491

1.278.408

71,72%

1.506,323

913.049

60,61%

XIRONA

221.268

154.873

69,99%

167,304

98.562

58,91%

LLEIDA

139.960

98.560

70,42%

98,634

58.216

59,02%

TARRAGONA

246.872

172.846

70,01%

187,131

110.948

59,29%

CATALUÑA

2.390.591

1.704.687

71,31%

1.959,392

1.180.776

60,26%

BADAXOZ

208.728

161.233

77,25%

110,611

73.453

66,41%

CÁCERES

131.580

101.762

77,34%

68,830

46.624

67,74%

ESTREMADURA

340.308

262.995

77,28%

179,441

120.077

66,92%

A CORUÑA

361.561

267.937

74,11%

248,304

157.063

63,25%

LUGO

114.946

84.564

73,57%

65,756

40.854

62,13%

OURENSE

95.896

70.361

73,37%

55,547

34.115

61,42%

PONTEVEDRA

167.175

122.205

73,10%

104,908

65.108

62,06%

VIGO

118.750

87.530

73,71%

88,299

54.863

62,13%

GALICIA

858.328

632.597

73,70%

562,814

352.004

62,54%

MADRID

2.130.331

1.577.573

74,05%

1.924,147

1.195.485

62,13%

MADRID

2.130.331

1.577.573

74,05%

1.924,147

1.195.485

62,13%

MURCIA

331.656

252.079

76,01%

223,164

146.283

65,55%

CARTAXENA

96.310

75.790

78,69%

67,577

47.732

70,63%

MURCIA

427.966

327.869

76,61%

290,741

194.015

66,73%

NAVARRA

1.117

721

64,55%

0,758

332

43,85%

NAVARRA

1.117

721

64,55%

0,758

332

43,85%

ARABA

602

407

67,61%

0,283

150

53,15%

GUIPÚSCOA

772

490

63,47%

0,403

174

43,07%

BISCAIA

1.470

835

56,80%

0,902

368

40,79%

PAÍS VASCO

2.844

1.732

60,90%

1,588

692

43,57%

A RIOXA

112.893

81.323

72,04%

83,647

48.795

58,33%

A RIOXA

112.893

81.323

72,04%

83,647

48.795

58,33%

ALACANTE

486.688

359.107

73,79%

320,403

200.401

62,55%

CASTELLÓ

193.082

141.888

73,49%

128,444

79.394

61,81%

VALENCIA

811.968

597.713

73,61%

573,812

352.626

61,45%

VALENCIA

1.491.738

1.098.708

73,65%

1.022,659

632.421

61,84%

TOTAL NACIONAL

13.531.646

10.070.387

74,42%

10.015,048

6.353.694

63,44%


Borradores confirmados

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Total declarac. presentadas (*)
IRPF 2013

Borradores confirmados
IRPF 2013

% Borradores/
Declaracións

ALMERÍA

248.052

117.654

47,43%

CÁDIZ

316.255

187.334

59,24%

CÓRDOBA

306.652

131.961

43,03%

GRANADA

334.965

134.121

40,04%

HUELVA

185.391

106.513

57,45%

XAÉN

259.155

89.425

34,51%

MÁLAGA

536.602

243.468

45,37%

SEVILLA

662.946

346.570

52,28%

XEREZ

95.153

53.321

56,04%

CEUTA

25.732

15.594

60,60%

MELILLA

25.350

14.217

56,08%

ANDALUCÍA

2.996.253

1.440.178

48,07%

HUESCA

105.110

44.464

42,30%

TERUEL

66.868

27.376

40,94%

ZARAGOZA

468.177

228.355

48,78%

ARAGÓN

640.155

300.195

46,89%

OVIEDO

314.085

171.732

54,68%

GIJON

162.051

82.586

50,96%

ASTURIAS

476.136

254.318

53,41%

ILLAS BALEARES

429.241

172.523

40,19%

ILLAS BALEARES

429.241

172.523

40,19%

AS PALMAS

361.111

194.771

53,94%

STA CRUZ DE TENERIFE

328.621

171.133

52,08%

CANARIAS

689.732

365.904

53,05%

CANTABRIA

247.328

116.051

46,92%

CANTABRIA

247.328

116.051

46,92%

ALBACETE

160.219

66.433

41,46%

CIDADE REAL

193.521

83.029

42,90%

CUENCA

84.036

30.530

36,33%

GUADALAXARA

108.786

58.591

53,86%

TOLEDO

266.378

125.376

47,07%

CASTELA-A MANCHA

812.940

363.959

44,77%

ÁVILA  

71.653

31.762

44,33%

BURGOS

183.222

86.380

47,14%

LEÓN

218.355

95.191

43,59%

PALENCIA

78.106

36.887

47,23%

SALAMANCA

154.722

69.653

45,02%

SEGOVIA

70.754

28.917

40,87%

SORIA

47.155

19.720

41,82%

VALLADOLID

244.491

122.666

50,17%

ZAMORA

80.789

32.457

40,18%

CASTELA E LEÓN

1.149.247

523.633

45,56%

BARCELONA

2.361.229

1.066.507

45,17%

XIRONA

301.396

106.114

35,21%

LLEIDA

186.506

66.090

35,44%

TARRAGONA

323.442

121.199

37,47%

CATALUÑA

3.172.573

1.359.910

42,86%

BADAXOZ

265.652

124.446

46,85%

CÁCERES

170.830

82.136

48,08%

ESTREMADURA

436.482

206.582

47,33%

A CORUÑA

484.285

202.479

41,81%

LUGO

152.726

54.496

35,68%

OURENSE

134.515

52.905

39,33%

PONTEVEDRA

222.968

88.038

39,48%

VIGO

157.586

77.387

49,11%

GALICIA

1.152.080

475.305

41,26%

MADRID

2.775.350

1.473.854

53,11%

MADRID

2.775.350

1.473.854

53,11%

MURCIA

415.973

187.070

44,97%

CARTAXENA

120.902

64.802

53,60%

MURCIA

536.875

251.872

46,91%

NAVARRA

1.562

624

39,95%

NAVARRA

1.562

624

39,95%

ARABA

850

381

44,82%

GUIPÚSCOA

1.100

438

39,82%

BISCAIA

2.089

755

36,14%

PAÍS VASCO

4.039

1.574

38,97%

A RIOXA

149.822

68.580

45,77%

A RIOXA

149.822

68.580

45,77%

ALACANTE

647.166

258.494

39,94%

CASTELLÓ

252.409

98.217

38,91%

VALENCIA

1.051.052

427.416

40,67%

VALENCIA

1.950.627

784.127

40,20%

TOTAL NACIONAL

17.620.442

8.159.189

46,31%

 

(*) Declaracións presentadas inclúe os borradores.


Presentacións por Internet

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Totais declaracións
Presentadas
IRPF 2013 (**)

Declaracións
presentadas por Internet IRPF 2013 (*)

% Internet/Totais presentacións

ALMERÍA

248.052

202.527

81,65%

CÁDIZ

316.255

243.573

77,02%

CÓRDOBA

306.652

235.713

76,87%

GRANADA

334.965

265.493

79,26%

HUELVA

185.391

137.573

74,21%

XAÉN

259.155

192.851

74,42%

MÁLAGA

536.602

410.857

76,57%

SEVILLA

662.946

533.119

80,42%

XEREZ

95.153

76.148

80,03%

CEUTA

25.732

15.450

60,04%

MELILLA

25.350

17.202

67,86%

ANDALUCÍA

2.996.253

2.330.506

77,78%

HUESCA

105.110

85.440

81,29%

TERUEL

66.868

54.642

81,72%

ZARAGOZA

468.177

366.968

78,38%

ARAGÓN

640.155

507.050

79,21%

OVIEDO

314.085

223.784

71,25%

GIJON

162.051

114.175

70,46%

ASTURIAS

476.136

337.959

70,98%

ILLAS BALEARES

429.241

342.112

79,70%

ILLAS BALEARES

429.241

342.112

79,70%

AS PALMAS

361.111

269.735

74,70%

STA CRUZ DE TENERIFE

328.621

245.881

74,82%

CANARIAS

689.732

515.616

74,76%

CANTABRIA

247.328

186.936

75,58%

CANTABRIA

247.328

186.936

75,58%

ALBACETE

160.219

130.919

81,71%

CIDADE REAL

193.521

153.708

79,43%

CUENCA

84.036

66.431

79,05%

GUADALAXARA

108.786

85.895

78,96%

TOLEDO

266.378

207.609

77,94%

CASTELA-A MANCHA

812.940

644.562

79,29%

ÁVILA  

71.653

54.039

75,42%

BURGOS

183.222

140.114

76,47%

LEÓN

218.355

171.792

78,68%

PALENCIA

78.106

58.497

74,89%

SALAMANCA

154.722

115.267

74,50%

SEGOVIA

70.754

54.474

76,99%

SORIA

47.155

36.034

76,42%

VALLADOLID

244.491

183.824

75,19%

ZAMORA

80.789

62.081

76,84%

CASTELA E LEÓN

1.149.247

876.122

76,23%

BARCELONA

2.361.229

1.814.066

76,83%

XIRONA

301.396

245.281

81,38%

LLEIDA

186.506

152.129

81,57%

TARRAGONA

323.442

261.476

80,84%

CATALUÑA

3.172.573

2.472.952

77,95%

BADAXOZ

265.652

202.148

76,10%

CÁCERES

170.830

123.440

72,26%

ESTREMADURA

436.482

325.588

74,59%

A CORUÑA

484.285

370.232

76,45%

LUGO

152.726

122.843

80,43%

OURENSE

134.515

99.778

74,18%

PONTEVEDRA

222.968

174.610

78,31%

VIGO

157.586

114.568

72,70%

GALICIA

1.152.080

882.031

76,56%

MADRID

2.775.350

2.052.120

73,94%

MADRID

2.775.350

2.052.120

73,94%

MURCIA

415.973

358.398

86,16%

CARTAXENA

120.902

102.461

84,75%

MURCIA

536.875

460.859

85,84%

NAVARRA

1.562

964

61,72%

NAVARRA

1.562

964

61,72%

ARABA

850

516

60,71%

GUIPÚSCOA

1.100

589

53,55%

BISCAIA

2.089

1.452

69,51%

PAÍS VASCO

4.039

2.557

63,31%

A RIOXA

149.822

111.147

74,19%

A RIOXA

149.822

111.147

74,19%

ALACANTE

647.166

503.599

77,82%

CASTELLÓ

252.409

196.212

77,74%

VALENCIA

1.051.052

826.818

78,67%

VALENCIA

1.950.627

1.526.629

78,26%

TOTAL NACIONAL

17.620.442

13.575.710

77,05%


(*) Declaracións presentadas por Internet inclúe borradores confirmados por Internet.
(**) Declaracións presentadas inclúe borradores.