Saltar ao contido principal

Aduanas aprehendeu 10,3 millóns de paquetes de tabaco en 2013, un 18% máis, e aumentou un 33% os delitos de branqueo de capitais denunciados

Balance anual de resultados

  

  • O Departamento de Aduanas da Axencia Tributaria abriu 14.500 expedientes ante infraccións administrativas por contrabando de tabaco, un 53% máis que o ano anterior, tras reforzar os seus controis
  • A maior colaboración con outras áreas da Axencia prevista no Plan de Control de 2013 permite elevar un 22% as actuacións coordinadas contra a fraude fiscal e un 37% os seus resultados
  • Aduanas aprehendió 139 toneladas de haxix e 15 de cocaína, e realizou máis de 1.900 atestados por contrabando de drogas


28 de marzo de 2014.-
O Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria se incautó en 2013 de 10,3 millóns de paquetes de tabaco, un 18,6% máis que o ano anterior, e presentou 136 denuncias por presuntos delitos de branqueo de capitais, un 33,3% máis que en 2012. O pasado ano, Aduanas realizou 411 investigacións judicializadas, practicou 2.976 detencións e denunciou 2.350 presuntos delitos por contrabando, fraude fiscal e  branqueo de capitais.

En 2013, a labor de control aduaneiro e de Impostos Especiais da Axencia Tributaria caracterizouse por un reforzo da loita contra o contrabando de tabaco e estupefacientes, atendendo ás cambiantes estratexias das organizacións criminais, así como por un importante avance na colaboración con outras áreas da Axencia en materia de fraude fiscal e un incremento de actuacións para a represión do branqueo.

No ámbito do contrabando de tabaco, o reforzo das actuacións da Axencia Tributaria concentrouse na loita contra o tráfico a pequena escala e na detección de novas ou renovadas estratexias de introdución da mercadoría no territorio nacional. O Departamento de Aduanas da Axencia Tributaria realizou en 2013 máis de 1.900 atestados por contrabando de drogas.

 

Medran as incautacións de tabaco a pequena escala

Do total de 10,3 millóns de paquetes de tabaco de contrabando incautado en 2013, máis de 6,7 millóns correspóndense con incautacións que deron lugar a denuncias por delito de contrabando, un 5,4% máis que o ano anterior. En cambio, os paquetes incautados por infraccións administrativas, que implican unha menor contía por cada expediente, sumaron case 3,6 millóns de unidades, un 55,5% máis que en 2012.

Estas infraccións, sumadas ás que se derivaron do contrabando de picadura e outros tipos de tabaco, concluíron coa apertura de máis de 14.500 dilixencias, un 52,9% máis que no ano anterior. A maior incidencia do contrabando a pequena escala detectouse tanto nos envíos postais, como nas incautacións a viaxeiros por vía aérea e a introdución de tabaco procedente de territorios con baixa fiscalidade, como Xibraltar.

Ao mesmo tempo, a Axencia Tributaria enfrontouse a dúas tipoloxías de fraude que supoñen unha novidade no fenómeno do contrabando de tabaco en España. Así, o pasado ano a Axencia Tributaria detectou e desmantelou, por primeira vez en España, unha fábrica ilegal de cigarros e logrou evitar o alixo clandestino dun gran cargamento de tabaco de contrabando que se pretendía introducir en España por vía marítima, fórmula abandonada polas organizacións criminais desde os anos noventa.

Toda este labor represora do contrabando de tabaco permitiu evitar unha fraude en dereitos de aduanas, IVE e Impostos Especiais de máis de 35 millóns de euros e completouse coa detención de 145 persoas e a denuncia de 81 presuntos delitos de contrabando.

Canda esta evolución da actividade delituosa relacionada co tabaco, produciuse un relevante incremento dos apresamentos de estupefacientes o pasado ano, cando a Axencia Tributaria se incautó de case 15 toneladas de cocaína, un 117% máis que o ano anterior, e 139 toneladas de haxix, un 27% máis. Este aumento nos apresamentos coincide coa reactivación, por parte das organizacións criminais, da denominada “ruta atlántica” no caso da cocaína, e a apertura da “ruta do Mediterráneo oriental” para o haxix. En ambos os dous casos as actuacións realizadas permitiron interceptar en mar aberto alixos que en boa medida teñen por destino terceiros países.

 

Delitos económicos e branqueo

Outra actividade clave que desenvolve o Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria é a detección e represión do branqueo de capitais xeradas con diversas actividades delituosas. Neste ámbito, a Axencia denunciou en 2013 un total de 136 presuntos delitos de branqueo valorado en case 192 millóns de euros, un 65,2% máis que o ano anterior, e practicou 164 detencións.

O labor de loita contra a fraude fiscal desenvolvida polo Departamento de Aduanas vén marcada en 2013 polo incremento da colaboración con outras áreas da Axencia que establecía o Plan de Control Tributario do pasado ano, unha estratexia que permitiu elevar un 22% as actuacións coordinadas contra a fraude fiscal en que participou Aduanas (734 en 2013) e un 36,8% os seus resultados (195 millóns de euros de fraude fiscal identificado).

O conxunto dos delitos económicos (fraude fiscal) e de branqueo denunciado por Aduanas en 2013 suman un valor total estimado de 387,1 millóns de euros, un 49,5% máis que o ano anterior.

No ámbito tributario, o labor da Aduana española concéntrase no control dos tributos que ten encomendado xestionar (dereitos arancelarios á importación, IVE e Impostos Especiais) desde unha óptica o menos intrusiva posible, co obxectivo de facilitar o normal desenvolvemento do comercio exterior. O pasado ano entraron e saíron polos portos españois máis de 9 millóns de colectores e circularon polos aeroportos 638.000 toneladas de mercadoría.