Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria investiga a existencia de rendas ocultas relacionadas coa presentación da Declaración Tributaria Especial

Loita contra a fraude

  • O director da Axencia comparecerá no Congreso para explicar as actuacións realizadas ata o momento 
  • Investígase tanto a existencia de rendas non declaradas como a ocultación de titularidades reais dos bens
  • Tras unha fase de determinación de perfís de risco iniciado en 2013, xa comezaron as regularizacións

 

17 de outubro de 2014.- A Axencia Tributaria iniciou inspeccións a contribuíntes no marco dun proceso de investigación de rendas ocultas relacionado coa regularización extraordinaria aberta no ano 2012 a través da Declaración Tributaria Especial (DTE). O director xeral da Axencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunciou hoxe que solicitará a súa comparecencia no Congreso Dos Deputados para explicar as actuacións realizadas.

Durante a clausura do Congreso anual da Organización de inspectores de Facenda, Menéndez mostrou a súa satisfacción polo labor desempeñado polos funcionarios da Axencia Tributaria, a quen agradeceu o seu labor “decidido” na loita contra a fraude, de que son “boa mostra” estas actuacións relacionadas coa DTE .

Superado o período de regularización extraordinaria, a Axencia Tributaria iniciou en 2013 unha serie de actuacións inspectoras vinculadas coa información obtida na DTE . No Plan Anual de Control Tributario daquel ano establecíase que, “a Axencia Tributaria analizará se os contribuíntes que se acolleron a procesos de regularización voluntaria da súa situación tributaria, xa sexan estes ordinarios ou extraordinarios, axustáronse á finalidade prevista na normativa reguladora de tales procesos”.

“A Declaración Tributase Especial non serve para amparar comportamentos fraudulentos ou irregulares”, remarcou o director da Axencia. “Estas actuacións de comprobación demóstrano, e ademais, se como consecuencia das comprobacións descóbrense outros comportamentos irregulares, non tributarios, por suposto que a Axencia Tributaria remite o caso ao órgano xudicial ou administrativo correspondente”, subliñou.

Inicialmente, explicou Menéndez, o Departamento de Inspección da Axencia desenvolveu unha serie de “procesos masivos de análise de datos” co obxectivo de detectar perfís de risco correspondente a contribuíntes “que intentasen acollerse de forma indebida” á regularización permitida polo modelo 750 de presentación da Declaración Tributaria Especial.

 

Primeiras liquidacións de débeda

O director da Axencia Tributaria explicou que, tras esa análise inicial, o Departamento de Inspección da AEAT estableceu unha serie de perfís de risco concreto con vista a unha posterior carga en plan de inspección dos contribuíntes.

A partir  dese momento, a Axencia Tributaria realizou diversos requirimentos, informes e investigacións que derivaron na carga en plan de contribuíntes e nas primeiras liquidacións de débedas por parte da Axencia. As actuacións afectan tanto á posible existencia de rendas non afloradas na DTE , como á eventual ocultación da titularidade real dos bens declarados.

“O esforzo dá os seus froitos”, subliñou Menéndez, que lembrou os máis de 5.500 millóns recadados con motivo das actuacións de control da Axencia no primeiro semestre do ano. “Eses resultados non son unha casualidade. Son a consecuencia das liñas de actuación da Axencia Tributaria e, “especialmente, do traballo dos seus funcionarios”, aos que expresou o seu “completo recoñecemento”.