Saltar ao contido principal

Incautados máis de 300.000 produtos falsificados nunha grande operación antipirataría na Alfándega de Alxeciras

Operación ‘Renacer’

 

  • Trátase da maior aprehensión da que ten constancia a Axencia Tributaria, equivalente ao 10% das incautacións de produtos falsos que realizou Alfándegas en todo o ano 2014  
  • A mercadoría falsificada encontrábase en 11 colectores procedentes de China e que tiñan por destino África e España

 

13 de abril de 2015.- A Axencia Tributaria, en colaboración coa Garda Civil, completou unha grande operación antipirataría na Alfándega de Alxeciras coa incautación dun total de 309.416 artigos falsificados cun valor estimado de 17,5 millóns de euros.Trátase da maior aprehensión de produtos falsos da que se ten coñecemento en España, superando a desenvolvida, tamén baixo a dirección da Axencia en Alxeciras, en 2008, cando se incautaron 231.000 artigos falsificados.

A operación, denominada ‘Renacer’, parte de investigacións iniciadas o pasado 12 de marzo cando, no curso dos habituais controis aduaneiros das mercadorías que entran no territorio aduaneiro da Unión Europea, se decide a apertura dunha serie de colectores procedentes de Yantián (China), que tiñan por destino declarado Marrocos, Senegal e España.

Froito da análise da información recibida e procesada pola Axencia Tributaria, e sobre a base dos perfís de risco preestablecidos, levouse a cabo unha investigación que permitiu a detección de inconsistencias, tanto nos datos declarados, como na ruta utilizada e as características do envío, o que levou a Axencia Tributaria a decidir unha exhaustiva inspección física dos colectores.

Ao proceder á apertura detéctase, oculta tras unha primeira pantalla de artigos legais, a mercadoría ilegal.Os feitos foron xa postos en coñecemento dos respectivos titulares dos dereitos de propiedade industrial protexidos e remitiranse ao xulgado de garda de Alxeciras para o inicio das correspondentes actuacións xudiciais.

A operación,  foi desenvolvida pola Unidade de Análise de Riscos da Alfándega de Alxeciras, composta por funcionarios de Vixilancia Alfandegueira da Axencia Tributaria e funcionarios da Garda Civil.

 

Intervención sen precedentes

A incautación de produtos falsos na operación ‘Renacer’ representa, por si soa, o equivalente ao 10% de toda a mercadoría falsa incautada pola Axencia Tributaria no pasado ano, cando se interviñeron algo máis de tres millóns de produtos falsificados en 2.300 operacións levadas a cabo polo Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais.

En termos de importe, a mercadoría falsa agora incautada en Alxeciras representa o 11,5% de todo o valor estimado para a mercadoría incautada o pasado ano (17,5 millóns na operación ‘Renacer’, fronte a un total de 151,9 millóns de euros en todo o ano 2014).

 

Téxtil, calzado e electrónica, principais produtos incautados

Atendendo á distribución por grupos de produtos da incautación realizada en Alxeciras, destacan os relacionados co calzado, o téxtil e a electrónica.Por valor dos produtos incautados, o grupo máis relevante é o do calzado, que suma un valor de case 7,6 millóns de euros, o 43% do total.Por número de unidades, o maior grupo é o da electrónica, con 153.590 unidades intervidas, incluíndo sistemas ‘mans libres’, cargadores de teléfono móbil, memorias USB, mesas mesturadoras e micrófonos wifi.

 

Unidades

Valor (euros)

Electrónica

153.590

 2.695.590

Téxtil

81.716

 6.769.400

Calzado

63.058

 7.599.600

Bolsos e complementos

11.052

    455.600

TOTAL

309.416

17.520.190

  

Loita contra a pirataría

A loita contra a falsificación e a pirataría é unha das áreas preferentes de investigación da Axencia Tributaria, que desa forma combate o risco causado ao consumidor polos artigos falsificados e a competencia desleal que supoñen para o sector empresarial.

Ao longo de 2014, a Axencia Tributaria levantou 137 atestados, coas correspondentes denuncias por delitos contra a propiedade intelectual e industrial, e procedeuse  á detención de 124 persoas presuntamente vinculadas con esta actividade ilícita.

Consciente do grave prexuízo económico e social que supón o negocio das falsificacións, o plan anual de control da fraude da Axencia Tributaria vén considerando unha das súas prioridades o control integral da importación e venda de mercadoría, co obxectivo de desarticular posibles circuítos de economía mergullada.

Para iso, a Axencia Tributaria realiza unha análise por perfís de risco de todas as importacións que se realizan en territorio nacional atendendo ao país de orixe, tipo de produto, intervinientes e outras moitas características da operación mercantil.