Saltar ao contido principal

Os beneficiarios das novas deducións por familia numerosa e minusválidos reciben os primeiros 60.000 cobramentos anticipados

A AEAT comeza  a aboar os impostos negativos

  •  A partir do luns 9 de marzo poderanse solicitar as deducións para os novos supostos de familias monoparentais con dous fillos, pensionistas e desempregados
  • Ampliarase un mes, ata o 31 de marzo, o prazo para solicitar os pagamentos anticipados acumulados dende xaneiro en todos os supostos
  • Os solicitantes que presentaron con erros formais o modelo 143 de solicitude de pagamento anticipado poderán axilizar o cobramento por internet ou teléfono completando a solicitude ou substituíndoa, se é o caso, por unha nova  

 

4 de marzo de 2015.- A Axencia Tributaria está a desembolsar xa máis de 60.000 pagamentos anticipados aos beneficiarios das tres novas deducións no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) que incorpora a reforma fiscal para o apoio á familia, e aos que a partir de agora se sumarán outros tres supostos, o de familias monoparentais con dous fillos a cargo, e o de pensionistas e desempregados que teñan ascendentes ou descendentes a cargo, ou que formen parte dunha familia numerosa.

No primeiro mes de funcionamento do sistema de pagamento anticipado, que se pode solicitar dende o pasado 7 de xaneiro, foron 113.000 os pagamentos anticipados solicitados que contabilizou a Axencia tras unha primeira fase de depuración para eliminar duplicidades nas solicitudes.

Dos 60.000 pagamentos aboados, 51.600 corresponden á dedución por familia numerosa, case 8.300 á dedución por descendente minusválido a cargo e máis dun centenar á dedución por ascendente minusválido a cargo.

O resto de pagamentos están pendentes de que os solicitantes solucionen diversos erros formais na formalización do modelo (fundamentalmente, non adhesión de todos os beneficiarios nas solicitudes colectivas e consignación incorrecta do número de beneficiarios, tanto en solicitudes individuais como nas colectivas).

 

Ampliación de prazo e solución para erros formais

Os solicitantes que presentaron con erros formais o modelo 143 de solicitude de pagamento anticipado poderán axilizar o cobramento por internet ou teléfono completando a solicitude xa presentada ou, no seu caso, substituíndoa por unha nova.

No caso das substitucións, poderán aproveitar a ampliación nun mes, ata o 31 de marzo, do prazo disposto para solicitar o pagamento anticipado e ter dereito ao cobramento mes a mes con efectos dende o pasado xaneiro.Polo tanto, todos os solicitantes dos chamados ‘cheques familiares’ poderán ter acceso aos pagamentos de xaneiro, febreiro e marzo se presentan a solicitude antes de final de marzo.

Nos casos de falta de adhesión de beneficiarios, o defecto formal pódese solucionar accedendo, con ‘Cl@ve’, ‘PIN 24 horas’ ou certificado electrónico dos beneficiarios que deben adherirse, ao trámite "Adhesión a solicitude colectiva (resto de solicitantes)".Débese seleccionar a solicitude á que lle falta a adhesión e, na identificación do beneficiario non recollido na solicitude inicial, débese facer ‘clic’ na opción "Adherirse".

Para o caso de consignación incorrecta de beneficiarios, o solicitante poderá dar de baixa a solicitude e presentar unha nova.Para iso, o solicitante debe entrar no trámite "Consulta de detalle e tramitación" e, no apartado de "Servizos dispoñibles", facer ‘clic’ na opción "Baixa de solicitude".Posteriormente, debe presentar unha solicitude nova.Dous exemplos deste segundo grupo de erros formais son a inclusión dos fillos dunha familia numerosa como beneficiarios cando os beneficiarios son os proxenitores e as solicitudes individuais nas que se consignan menos beneficiarios dos que realmente teñen dereito.

Tras o primeiro mes de funcionamento do sistema de pagamento anticipado, a Axencia Tributaria segue recibindo novas solicitudes, máis de 250.000 a data de hoxe, que, unha vez depuradas e solucionados os erros de presentación detectados, se traducirán en novos pagamentos anticipados.


Cadro de pagamentos anticipados

DELEGACIÓNS ESPECIAIS

PAGAMENTOS ANTICIPADOS

TOTAL

60.011

ANDALUCÍA

12.524

ARAGÓN

1.546

ASTURIAS

196

BALEARES

1.170

CANARIAS

1.424

CANTABRIA

608

CASTELA-A MANCHA

3.837

CASTELA E LEÓN

2.983

CATALUÑA

10.773

EXTREMADURA

1.430

GALICIA

2.160

MADRID

11.067

MURCIA

4.157

LA RIOJA

466

C. VALENCIANA

5.670