Saltar ao contido principal

Menéndez anuncia que a Axencia Tributaria prevé pechar 2015 con 13.500 millóns de euros de resultados por loita contra a fraude

Comparecencia do director xeral da AEAT no Senado

 

  • A Axencia Tributaria superaría así en 1.200 millóns de euros os resultados obtidos o ano pasado, que foron os maiores da súa historia
  • Menéndez recordou que dende 2012 ata xuño de 2015, a Axencia recadou máis de 40.000 millóns de euros polos seus labores de control
  • O director da Axencia Tributaria subliña a importancia do patrimonio no exterior identificado a partir do modelo 720, máis de 126.300 millóns de euros, para os efectos de comprobacións presentes e futuras

 

25 de setembro de 2015.- O director xeral da Axencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunciou hoxe no Senado que os resultados da loita contra a fraude poderán alcanzar, a peche de 2015, a cifra de 13.500 millóns de euros, o que supoñería superar en case 1.200 millóns os resultados obtidos o pasado ano, que foron, recordou, “os maiores da historia da Axencia”.

Durante a súa comparecencia na Comisión de Presupostos da Cámara Alta, Menéndez destacou que esta previsión de resultados chega despois de que, no primeiro semestre do ano, a Axencia Tributaria obtivese 6.611 millóns de euros polos seus labores de control, máis que en todo o ano 2006, totalizando dende 2012 máis de 40.000 millóns de euros ingresados pola loita contra a fraude.

Para obter estes resultados, explicou Menéndez, foron “moi relevantes” as medidas introducidas na lei antifraude de 2012, entre as que destacou a limitación de uso de efectivo e a nova información tributaria da que dispón a Administración grazas á declaración anual sobre bens e dereitos no exterior.


O efecto do modelo 720

Neste sentido, o director da Axencia Tributaria recordou que a información do modelo 720 permite á Axencia ter identificado un patrimonio no exterior dos contribuíntes que supera os 126.300 millóns de euros.Trátase, apuntou Menéndez, dunha información que “segue nutrindo” a base de datos da Axencia Tributaria, para os efectos de comprobacións presentes e futuras.

Así, o director da Axencia sinalou que esta información permite “ensanchar” as bases impoñibles dos impostos, dado que a presentación do modelo 720 induce tamén á correcta tributación no Imposto sobre o Patrimonio e no IRPF.Igualmente, permite afianzar o cobramento de débedas tributarias.Menéndez apuntou que a información que obra nas bases de datos da Axencia, incluíndo a información obtida a través do modelo 720, permitiu a realización de máis de 1.600 requirimentos a terceiros países dende 2013 ata a primeira metade de 2015.


A loita contra a economía mergullada

Durante a súa intervención no Senado, Menéndez remarcou tamén a “intensificación” das actuacións para a loita contra a economía mergullada que vén desenvolvendo a Axencia Tributaria e, en particular, daquelas intervencións realizadas por personación nas sedes onde se realiza a actividade económica dos contribuíntes.Así, no primeiro semestre de 2015, a Axencia realizou  máis de 1.100 actuacións de entrada e rexistro, unha cifra “especialmente  significativa”, apuntou, tendo en conta que en todo o pasado ano se realizaron 1.800 actuacións destas características.

Neste tipo de actuacións obsérvase que, ademais do descubrimento de vendas non declaradas, se produce unha maior difusión do labor da Inspección, subliñou o director da Axencia, “inducindo ao cumprimento voluntario” de sociedades que operan neste ou noutros sectores de actividade económica.


Colaboración coa xustiza

Menéndez remarcou tamén a “excepcional e crecente” colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xudiciais.A peche de xuño, a Axencia mantén máis de 1.400 funcionarios dedicados, a instancia dos xuíces, tribunais e órganos do Ministerio Fiscal, a tarefas de auxilio xudicial e peritaxe, fronte aos 900 funcionarios que dedicaba a estes labores no ano 2010.

Ponse así de manifesto o incremento progresivo de efectivos que a Axencia Tributaria dedica a estes traballos, que poden prolongarse durante longos períodos de tempo, indicou Menéndez, quen destacou, igualmente, a relevancia do volume de información cedida pola Axencia aos órganos xudiciais.Durante o pasado ano, a Axencia Tributaria tramitou máis de 18.000 solicitudes que afectaban máis de 34.000 contribuíntes en distintos períodos impositivos.


Contexto económico e eficacia da Axencia

O director da Axencia Tributaria dedicou tamén parte da súa intervención a sinalar o contexto económico no que se presentan os Presupostos Xerais do Estado para 2016.Menéndez apuntou que a evolución dos grandes indicadores macroeconómicos tivo o seu reflexo na recuperación dos ingresos públicos, cun crecemento da recadación do 5,2% ata agosto, en termos homoxéneos.

Esta recuperación dos ingresos permitiu, á súa vez, aprobar a reforma tributaria, que xa “puxo en mans dos contribuíntes” 3.000 millóns de euros, recordou o director da Axencia, aumentando a renda dispoñible das familias, fomentando o aforro e o investimento e mellorando a competitividade das empresas;e dando así un impulso adicional ao crecemento económico.

Neste escenario, recordou Menéndez, a Axencia Tributaria contará con 1.400 millóns de euros para realizar a súa actividade en 2016.“Estou convencido”, remarcou, de que o presuposto da Axencia para o ano próximo “permitirá afrontar con éxito o cumprimento da misión que a Axencia Tributaria ten encomendada”, seguindo uns principios de actuación baseados na optimización dos medios humanos e materiais dispoñibles, e na racionalización e perfeccionamento da organización e os métodos de traballo.Todo iso, subliñou o director da Axencia, “redundará nunha mellora da súa eficacia e eficiencia, contribuíndo a impulsar o crecemento económico e a mellora da competitividade.”