Saltar ao contido principal

Operación antifraude da Axencia Tributaria contra a venda en negro de pezas de recambio de vehículos

Operación ‘Bésta’

  • Máis de 250 funcionarios da Axencia Tributaria completan unha actuación de dous días en sete CCAA con rexistros en 60 locais pertencentes a 45 empresas

  • Os centros de despezamento ocultaban un 50% da venda de pezas de recambio a talleres e particulares, xerando unha fraude no Imposto sobre Sociedades e o IVE estimado en 70 millóns de euros anuais

  • As marxes de beneficio chegaban a ser mesmo negativas e a actividade declarada por venda de recambios era practicamente inexistente nalgúns casos

  • Iniciáronse actuacións inspectoras sobre todas as empresas e dez dos seus socios e administradores

10 de xuño de 2015.- A Axencia Tributaria completou no día de hoxe unha operación antifraude contra as vendas en negro de pezas de recambio de vehículos por parte de centros de despezamento de sete comunidades autónomas.As empresas inspeccionadas poderían ter ocultado á Facenda Pública un 50% das súas vendas de recambios, xerando unha fraude no Imposto sobre Sociedades e o IVE estimado en preto de 70 millóns de euros ao ano.

A operación, denominada ‘Ballesta’, implica o inicio de actuacións inspectoras sobre 45 sociedades dedicadas ao comercio por xunto de ferralla e á venda de recambios, actividade, esta última, onde se concentra a actividade defraudatoria.Dende o día de onte máis de 250 funcionarios da Axencia Tributaria están a proceder ao rexistro destes Centros Autorizados para o Tratamento de vehículos ao final da súa vida útil (CAT), situados en Andalucía, Aragón, Baleares, Castela-A Mancha, Cataluña, Galicia e Madrid.

Paralelamente ás entradas e rexistros, iniciáronse tamén actuacións inspectoras sobre dez persoas físicas que son socios e administradores das sociedades investigadas.

Vendas en negro

No transcurso das investigacións previas, iniciadas en 2014, a Axencia Tributaria puido constatar que estes centros de despezamento ocultaban parte dos ingresos procedentes das vendas de pezas ou accesorios dos vehículos que adquirían para o seu achatarramiento, eludindo con iso a debida tributación tanto na imposición directa (Imposto sobre Sociedades) como indirecta (IVE).

Os centros CAT reciben ou recollen vehículos ao final da súa vida útil para realizar neles as operacións de descontaminación e tratamento que regula a normativa correspondente e, posteriormente, proceden á venda por xunto deses vehículos como ferralla, ou ben venden pezas e elementos de recambio tanto a particulares, coma a talleres de automoción e centros de reparación.

É nesta segunda actividade onde a Axencia Tributaria detectou as vendas en negro.Gran parte dos pagamentos de pezas de recambio adoita efectuarse en efectivo, o que facilitaba ás empresas investigadas a posibilidade de ocultación das operacións.Entre estas sociedades encóntranse despezamentos de gran tamaño, que chegan a adquirir cada ano decenas de miles de vehículos para o seu achatarramiento ou venda de recambios.

Marxes de actividade negativas

Das investigacións practicadas con carácter previo ás entradas e rexistros destes dous días, a Axencia Tributaria puido determinar a existencia dunhas marxes de beneficio sobre vendas declaradas anormalmente baixas nas empresas investigadas, marxes mesmo negativas en moitos dos casos.

Á súa vez, detectouse unha asimetría moi importante entre o perfil de actividade declarada por estas empresas, e o real.Os despezamentos inspeccionados aparentaban concentrar a súa actividade na venda almacenista de ferralla, que nalgúns casos chegaba a supoñer practicamente toda a actividade declarada.Non obstante, realmente a principal actividade nestes centros de despezamento é a venda de recambios, que pode supoñer, de acordo coas estimacións realizadas, o 60% das vendas totais reais deste sector.

As actuacións desenvolvidas, coordinadas dende o Departamento de Inspección Financeira e Tributaria da Axencia Tributaria, contaron coa intervención das dependencias de Inspección de sete delegacións da Axencia, así como da Unidade Central de Auditoría Informática da Oficina Nacional de Investigación da Fraude (ONIF), co apoio de persoal de Vixilancia Aduaneira e Mossos d'Esquadra na preparación do dispositivo de entrada e rexistro, ao que se sumou tamén a Garda Civil  na súa realización efectiva.

A operación ‘Bésta’ enmárcase nas directrices do Plan de Control Tributario deseñado pola Axencia Tributaria para este ano 2015, que considera prioritarias, na súa loita contra a economía mergullada, a potenciación das intervencións realizadas mediante personación da Inspección Tributaria nas sedes e domicilios onde se realiza a actividade económica dos obrigados tributarios, ao obxecto de detectar e regularizar estas operativas defraudatorias.