Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria desarticula unha trama de fraude no IVE que operaba nos sectores de hidrocarburos e electrónica

Operación ‘O Dorado’

  • Na fase operativa realizáronse dúas detencións, 14 entradas e rexistros en Galicia, Barcelona e Madrid, así como diversos embargos de activos financeiros, inmobles e combustible
  • A organización apropiábase do IVE da venda de carburante ás gasolineiras e, paralelamente, participaba nunha trama de fraude carrusel intracomunitario mediante vendas de material informático
  • As empresas acumulaban unha débeda tributaria de 8 millóns de euros e cooperarían na defraudación doutros 16 millóns a través da fraude intracomunitaria

24  de  novembro de 2016.- A Axencia Tributaria ha desarticulado unha organización dedicada á fraude no IVE nos sectores da comercialización de produtos petrolíferos e de produtos informáticos e electrónicos que operaba en todo o territorio nacional e tamén no ámbito intracomunitario. A trama facía efectivo a fraude por unha dobre vía. Por un lado, apropiábase do IVE correspondente ás súas vendas de hidrocarburos a gasolineiras. Por outro, formaba parte dunha fraude carrusel intracomunitario mediante vendas de material informático e electrónico a outros países membros da Unión Europea.

No marco da operación, denominada ‘O Dorado’, e derivada de dilixencias previas do Xulgado Central de Instrución número 6 da Audiencia Nacional, o pasado 7 de novembro desenvolvéronse un total de 14 entradas e rexistros en Galicia, Barcelona e Madrid e procedeuse á detención de dúas persoas da trama na capital catalá.

 

Operaba desde 2015

As investigacións previas arrincan este ano por parte da Unidade Combinada de Vigo de Vixilancia Aduaneira, en colaboración coa Oficina Nacional de Investigación da Fraude (ONIF), coa detección de dúas empresas vinculadas, pola súa parte, con dúas persoas físicas que operaban no sector de hidrocarburos desde 2015, mediante a venda ao por maior a gasolineiras. Non obstante, o presunto líder da trama agora desarticulada xa viña desenvolvendo a súa actividade no sector anteriormente, e estivera relacionado previamente con actividades defraudatorias.

A fraude no ámbito dos hidrocarburos concretábase mediante a apropiación das cotas de IVE que as sociedades da organización deberían ingresar polas súas vendas de hidrocarburos ás gasolineiras. As entidades que operan neste sector teñen que ingresar importantes cantidades de IVE, xa que, ao adquirir o carburante nun depósito fiscal (maiorista de hidrocarburos), non soportan o imposto indirecto e, posteriormente, venden o carburante a estacións de servizo repercutindo o IVE. A partir dese momento, os vendedores deben ingresar ese IVE case na súa totalidade. Porén, as sociedades da trama non facían o ingreso e acumularan unha débeda de máis de 8 millóns de euros.

Mediante esta mecánica de apropiación das cotas de IVE, a organización non só defraudaba a Facenda Pública, senón que exercía unha competencia desleal no sector, xa que iso permitíalle vender o produto aos retallistas a uns prezos inferiores aos que ofrecen os operadores que si cumpren a obriga de ingresar á Facenda Pública o imposto repercutido aos seus clientes.

A través das mesmas dúas sociedades, pero nesta ocasión mediante a venda noutros países da UE de material electrónico e informático adquirido a empresas españolas, a organización complementaba a actividade defraudatoria coa súa participación nunha trama de fraude carrusel en que o volume de fraude de IVE estimado supera os 16 millóns de euros.

No operativo despregado o pasado día 7 producíronse dúas detencións en Barcelona e 14 entradas e rexistros en domicilios e oficinas relacionadas coa trama localizada en Galicia, Barcelona e Madrid. Como consecuencia das actuacións realizadas, hanse embargado activos financeiros e realizáronse embargos preventivos de inmobles e de combustible localizado en depósitos fiscais.

A operación foi dirixida por Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria (Galicia, Cataluña, Andalucía e Brigada Central Operativa), funcionarios da ONIF da Área de Tramas e a Unidade Central de Auditoría Informática (UCAI), coa colaboración de funcionarios da Dependencia Rexional de Inspección de Barcelona, Galicia e Andalucía, así como de funcionarios de auditoría informática de Barcelona e Galicia.