Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria desprega unha macrooperación contra a fraude fiscal no sector do lecer nocturno

Operación Chopin

  • Máis de 500 funcionarios da AEAT, co apoio de efectivos policiais, rexistran 87 locais pertencentes a 110 sociedades propietarias de discotecas e pubs en 11 comunidades autónomas 

  • Os rexistros, desenvolvidos entre onte e hoxe á hora de peche dos locais, implican o inicio de inspeccións sobre todas as sociedades e sobre 14 persoas físicas vinculadas

  • A investigación previa permitira detectar un volume de cobramentos con tarxeta declarada a Facenda anormalmente alto para un sector onde prima o pagamento en efectivo, o que alertou sobre a existencia dun gran circuíto paralelo de efectivo completamente en negro

  • A análise do aforamento dos locais e do prezo das entradas e consumicións levou a confirmar serias inconsistencias entre a actividade real e a declarada polas sociedades investigadas

 

8 de xullo de 2016.- A Axencia Tributaria puxo en marcha unha gran operación contra a fraude fiscal no sector do lecer nocturno a nivel nacional que, polas súas dimensións e medios humanos destinados, considérase a maior efectuada ata agora pola Axencia contra a economía mergullada. A operación, denominada ‘Chopin’, implica o inicio de actuacións inspectoras mediante entrada e rexistro en 87 locais de 11 comunidades autónomas pertencentes a 110 sociedades, e tamén a apertura de inspeccións sobre 14 persoas físicas vinculadas con estas empresas.

O dispositivo de entrada e rexistro nas discotecas, pubs e oficinas intervidas requiriu o despregamento de máis de 500 funcionarios da Axencia Tributaria, incluíndo inspectores e persoal das Unidades de Auditoría Informática e de Vixilancia Aduaneira, co apoio de efectivos policiais. Os rexistros, na súa maioría desenvolvida a primeira hora da mañá, ao peche dos locais, comezaron onte e conclúen hoxe, dando paso agora á fase de inspección posterior.

As actuacións iniciáronse por comparecencia da Inspección Tributaria nas sedes dos obrigados tributarios co fin de acceder directamente á documentación e información contable ou auxiliar real, incluídos os sistemas informáticos de procesamento da información, así como ao estudo da recadación do día e ao funcionamento ordinario dos sistemas informáticos de emisión de tíckets, facturación e caixa. Ao tratarse dunha actuación de carácter administrativo, as actuacións de entrada e rexistro non implican detencións.

Negocio ‘en efectivo’

A investigación previa ao lanzamento da operación ‘Chopin’ arrinca a comezos do presente ano coa detección dun volume de cobramentos con tarxeta declarada a Facenda por parte das sociedades agora inspeccionadas que resultaba anormalmente alto – de ata máis do 76 %nalgún dos casos – para un sector en que, polas súas características propias, prima claramente o pagamento en efectivo e o uso de tarxetas de crédito é escaso.

Tras esta primeira avaliación de riscos fiscais, o Departamento de Inspección detectou que o conxunto das empresas afectadas pola operación estaban declarando un volume de cobramentos con tarxeta de crédito que duplicaba os movementos de efectivo en contas bancarias coñecidos pola Axencia Tributaria.

Desaparición de tíckets

Esta situación xa alertou sobre a posible existencia dun gran circuíto paralelo de efectivo que non se estaba declarando a Facenda, pero os investigadores tamén observaron diferenzas substanciais entre a actividade declarada e a que se traslucía a partir dunha análise pormenorizado do aforamento habitual dos locais, o prezo das entradas e as consumicións.

Ademais, a previa observación dos locais permitiu en diversos casos detectar unha irregularidade formal moi estendida, que pasaba pola venda previa de tíckets para consumicións que posteriormente se eliminaban en barra. O tícket vendíase ao cliente por diversos medios non susceptibles de control e posteriormente deixábase sen documentar a consumición, aproveitando que no sector do lecer os destinatarios do servizo son sempre consumidores finais.

O peso das empresas inspeccionadas

Tras esta análise, e coincidindo co inicio da tempada alta das discotecas nas principais zonas costeiras, puxo en marchase o dispositivo de entrada e rexistro, que afectou 87 discotecas, pubs e oficinas das sociedades inspeccionadas en 11 comunidades autónomas: Andalucía (10), Aragón (4), Asturias (1), Baleares (4), Canarias (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (2), Galicia (16), Madrid (7) e Comunidade Valenciana (20).

Polas dimensións da operación, medios destinados e complexidade loxística e organizativa, trátase da maior operación coordinada e a nivel nacional contra a fraude fiscal e a economía mergullada realizada ata agora pola Axencia Tributaria. En conxunto, as sociedades inspeccionadas representan máis do 20 %da facturación do sector do lecer nocturno en España.

Xunto á detección e conseguinte regularización da fraude fiscal que finalmente se aflore, tanto esta como anteriores actuacións sectoriais desenvolvidas nos últimos anos pola Axencia Tributaria pretenden tamén transmitir aos sectores involucrados nestas prácticas unha mensaxe disuasoria, para que, se é o caso, recondúzanas cara ao correcto pagamento das súas obrigas tributarias.

Adicionalmente, estes macrooperativos permiten contrastar con feitos e probas o funcionamento sectorial, captando información, entre outros conceptos, sobre ratios reais de diversas magnitudes económicas, estrutura de custos, manexo do efectivo, canles de aprovisionamento e pagamentos a profesionais e traballadores.

A operación ‘Chopin’ foi coordinada polo Departamento de Inspección Financeira e Tributaria da Axencia Tributaria e enmárcase no Plan de Control da Economía Mergullada que desenvolve a Axencia. No operativo de entrada e rexistro destes dous últimos días participaron 386 funcionarios da Inspección da AEAT, incluíndo as Unidades de Auditoría Informática, así como 135 funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, contando tamén coa colaboración de Mossos de Esquadra en Cataluña, e Policía Nacional no resto do territorio nacional.