Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria devolveu 9.900 millóns de euros a case 14 millóns de contribuíntes de IRPF

Campaña de Renda 2014

 

•  A peche do ano, máis do 96 %das devolucións e do 93 %dos importes solicitados xa foron abonados

•  Máis de 14,6 millóns de declaracións presentáronse por Internet, 700.000 máis que na campaña anterior

•  Medran un 8% as declaracións co programa PAI, que se puideron presentar desde o primeiro día de campaña

 

4 de xaneiro de 2016.- A Axencia Tributaria completou xa o 96,5% das devolucións correspondentes á Campaña da Renda 2014, de maneira que, a peche do pasado ano, máis de 13.955.000 declarantes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) obtiveran a súa devolución, por un importe global de 9.886 millóns de euros, o 93,2% do total. Tanto en número de declaracións como en importe, as devolucións manteñen o grao de avance da campaña anterior.

O total de declaracións presentadas, algo máis de 19.417.000, confirma o primeiro incremento da cifra de declarantes de IRPF (0,85 %) nas últimas tres campañas da Renda.

Desa cifra global de declaracións, máis de tres cuartas partes, un 75,6%, presentáronse por Internet, vía utilizada por 14,6 millóns de contribuíntes, 700.000 máis que o ano anterior, cando xa se produciu un forte incremento na presentación electrónica tras as melloras incorporadas ao programa PAI para reforzar a súa usabilidade e axilizar a presentación.

Tras abrirse a posibilidade de presentar declaracións co programa PAI desde o primeiro día de campaña, este último ano aumentaron sensiblemente, en máis de 864.000, as presentacións con este programa de axuda e equivalentes, reducindose en similar contía o volume de presentación de borradores de IRPF. Este ano, practicamente o 60% das declaracións presentadas son declaracións confeccionadas co PAI e servizos de axuda similar, e un 40% son borradores confirmados.

Pola súa parte, o aumento rexistrado nas presentacións de IRPF por Internet (5 %) concéntrase nas declaracións confeccionadas cos distintos programas de axuda existente e cos datos fiscais que facilita a Axencia Tributaria, cun crecemento do 8,6 %, fronte ao mantemento da presentación por Internet dos borradores.

Durante a Campaña de Renda 2014, a Axencia Tributaria puxo a disposición dos cidadáns case 23,6 millóns de borradores e datos fiscais, tramitou máis de 15,4 millóns de números de referencia REN0 e foi utilizada a ‘Clave PIN’ en máis de 1,5 millóns de ocasións, ben para a tramitación de solicitudes de borradores e datos fiscais, ben para a propia presentación de declaracións.