Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria rexistra 21 lonxas de cinco CCAA nunha operación contra as vendas en negro no sector maiorista de peixe

Operación ‘Piélago’

 

  • As actuacións  contaron coa participación de 131 funcionarios de Inspección, unidades de auditoría informática e Vixilancia Aduaneira
  • Ao dispositivo da AEAT, despregado nas Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia e Valencia, sumáronse nunha acción coordinada as Facendas Forais de Guipúscoa e Biscaia no País Vasco
  • Anteriores controis fiscais no sector levaron á conclusión de que podería estar estendido un canle de actividade económica en ‘B’, desde o armador ata o retallista de peixe
  • O dispositivo despregado ten por obxecto asegurar a rastreabilidade fiscal das operacións, a partir dos volumes de descarga e prezos de remate real, e da identidade dos armadores e maioristas participantes nas poxas

 

18  de  novembro de 2016.- A Axencia Tributaria iniciou no día de onte unha operación contra as vendas en negro no sector maiorista de venda de peixe fresco. No marco desta operación, denominada ‘Piélago’, procedeuse á entrada e rexistro en 21 lonxas en cinco Comunidades Autónomas (Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia e Comunidade Valenciana). A actuación implica o inicio de actuacións inspectoras tanto sobre as propias entidades xestoras das lonxas, como sobre armadores e maioristas de peixe, de xeito que o dispositivo despregado pola Axencia afecta a un total de 37 entidades (3 nas Canarias, 12 en Cataluña, 14 en Galicia, 2 en Murcia e 6 en Comunidade Valenciana). Adicionalmente, as Facendas Forais de Guipúscoa e Biscaia coordinaron as súas actuacións coa Axencia Tributaria, sumando á operación ‘Piélago’ comprobacións en cinco lonxas do País Vasco.

As actuacións iniciáronse por comparecencia da Inspección Tributaria da Axencia Tributaria nas lonxas e nos locais e sedes das sociedades de maioristas e armadores ao obxecto de acceder directamente á documentación e información contable ou auxiliar real, incluídos os sistemas informáticos de procesamento da información. Ao tratarse de actuacións de carácter administrativo, encádranse nas competencias inspectoras e non implican detencións.

As investigacións previas que desembocaron na operación ‘Piélago’ teñen a súa orixe nos controis fiscais que vén efectuando a Axencia Tributaria en relación con lonxas de diversos puntos do territorio español e moi especialmente no norte e nordeste de España.

Froito destas actuacións, entre as que destacan as efectuadas o pasado ano no marco da operación ‘White’ en Cataluña, a Axencia detectou non só a existencia de diversas irregularidades que redundaban nunha diminución das bases impoñibles declaradas e os ingresos tributarios, senón tamén a existencia dunha canle paralelo de actividade económica en ‘B’, desde o armador ata o retallista de peixe, ocasionando un importante prexuízo para a Facenda Pública.

 

Un circuíto de actividade mergullada

As actuacións de entrada desenvolvidas onte teñen por obxecto detectar a realidade de tres aspectos da actividade económica do sector maiorista de peixe que resultan cruciais na determinación das bases impoñibles: as especies capturadas (o que determina o valor da captura), os quilos descargados e os prezos que acada o peixe na lonxa. Eses factores son esenciais tanto para determinar os beneficios dos armadores, como para efectuar un control cruzado dos asentadores – os vendedores das lonxas – e os maioristas.

Desta forma, con estas actuacións de entrada e rexistro preténdese obter información directa sobre a realidade das vendas de peixe fresco nas lonxas. Para iso, ademais da documentación e libros obrigatorios das lonxas, revisáronse antecedentes en poder da Administración Tributaria procedentes das Comunidades Autónomas e Autoridades Portuarias, así como as conclusións de anteriores comprobacións.

Así, o dispositivo despregado ten por obxecto asegurar a rastreabilidade fiscal das operacións económicas no sector maiorista do peixe, accedendo á realidade dos quilos descargados polos buques, determinando tamén o prezo real de remate das poxas en lonxa e obtendo información sobre os armadores que descargaron e os maioristas que tiveron acceso ás poxas e adquiriron o peixe. O obxecto de todo iso é aflorar unha presumible actividade parcialmente somerxida que xa quedou patente en actuacións inspectoras anteriores.

Xunto á detección e conseguinte regularización da fraude fiscal que finalmente se aflore, tanto esta como anteriores actuacións sectoriais desenvolvidas nos últimos anos pola Axencia Tributaria a nivel nacional pretenden tamén transmitir aos sectores involucrados nestas prácticas unha mensaxe disuasoria, para que, se é o caso, reconduzan as súas actuacións cara ao correcto pagamento das súas obrigas tributarias. Como en operacións anteriores, e en función do comportamento tributario que vaian mostrando, non se descarta a comprobación doutras sociedades do mesmo sector no futuro.
 
A operación ‘Piélago’ foi coordinada polo Departamento de Inspección Financeira e Tributaria da Axencia Tributaria, e desenvolvida polos Servizos de Inspección das Delegacións Especiais, no marco do Plan de Control da Economía Mergullada que vén desenvolvendo a Axencia. No operativo de entrada e rexistro despregado onte participaron 96 funcionarios da Inspección da AEAT, incluíndo as súas Unidades de Auditoría Informática, así como 35 funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, en coordinación cos funcionarios das Deputacións Forais de Guipúscoa e Biscaia, que desenvolveron as actuacións no País Vasco.