Saltar ao contido principal

A posta en marcha do Portelo Único Aduaneiro permitirá unha maior efectividade e aforro de custos no ámbito do comercio exterior

Axilización de trámites no marco das medidas CORA

 

 

•  Os trámites que hai que realizar polos operadores para o despacho da mercadoría agruparanse, acurtando tempos e prazos de tramitación, e os controis da mercadoría faranse nun mesmo momento e lugar

•  O VUA, proxecto pioneiro no seo da UE, suporá un aforro de custos para os operadores estimado en 1.660 millóns de euros

•  Tras un primeiro proxecto piloto nos portos de Barcelona, Bilbao, Tenerife e Vigo, o Portelo Único irase xeneralizando en función da dispoñibilidade técnica dos propios operadores do sector

 

12 de febreiro de 2016.- A Axencia Tributaria puxo en marcha o Portelo Único Aduaneiro (VUA), un proxecto pioneiro no ámbito da Unión Europea que reforza a efectividade e xera un importante aforro de custos para os distintos axentes implicados na cadea do comercio exterior grazas a unha concentración dos trámites e controis a realizar no momento do despacho da mercadoría. En concreto, estímase que, despois de tres anos de aplicación da VUA , os operadores económicos obterán un aforro de custos estimado en 1.660 millóns de euros.

O Portelo Único forma parte do paquete de medidas de axilización de trámites administrativos impulsado pola Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA) e contou coa participación dos ministerios de Facenda e Administracións Públicas; Economía e Competitividade; Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade; Agricultura, Alimentación e Medio ambiente; e Fomento, encomendandose á Axencia Tributaria a coordinación e posta en marcha da medida.

A VUA ten por obxecto o despacho de mercadorías na Aduana mediante a creación de ferramentas informáticas que permiten unha maior coordinación entre os distintos servizos de inspección en fronteira, anticipando o control e reducindo en gran medida os custos do despacho, xa que os controis e inspeccións efectuadas pola Aduana ou por outros organismos, levaranse a cabo nun mesmo lugar e nun mesmo momento, evitando os gastos e o tempo que supón o feito de que un colector sexa sometido en máis dunha ocasión a un exame físico.

Desde o punto de vista xestor, a VUA agrupa os trámites que agora se teñen que seguir en dependencias de varios ministerios e, polo tanto, permitirá tamén acurtar tempos e prazos de tramitación, unificar e refundir formularios, e reducir documentación en papel relacionado coas mercadorías obxecto de comercio exterior, tendo en conta que todos os organismos que interveñen no control en fronteira van compartir e anticipar a información dispoñible para o despacho aduaneiro a través de sistemas informáticos creados para ese fin.

 

Vantaxes para os operadores

Para os operadores do comercio exterior, a implantación do Portelo Único permitirá unha mellor planificación das operacións de importación, ao poder presentar os documentos de importación e obter información sobre os certificados necesarios para cada operación con  maior antelación.

Ademais, os operadores veranse beneficiados dun aforro no tempo e o custo de permanencia das mercadorías na Aduana, así como nos derivados da inspección da carga. Coa coordinación de posicionamentos asegúrase a revisión conxunta por parte de todas as administracións, o cal simplifica os movementos dos colectores.

Igualmente, obterán un aforro adicional na tramitación do despacho das mercadorías, ao poder reempregar, sempre que a lexislación permítao, a documentación presentada ante os diferentes organismos.
Todo iso facilitará unha mellora da competitividade dos nosos operadores no mercado comunitario, o cal permitirá captar novas operacións comerciais en beneficio da propia competitividade dos portos españois, onde os trámites aduaneiros e para aduaneiros realizaranse con aforro en custos e tempo.

 

Implantación gradual

A posta en marcha do Portelo Único Aduaneiro levouse a cabo o pasado 20 de xaneiro cunha serie de proxectos piloto nas aduanas marítimas de Barcelona, Bilbao, Tenerife e Vigo-Marín. A finais de febreiro a VUA irase xeneralizando en función da dispoñibilidade técnica dos propios operadores.

Por outra banda, e aínda que estes primeiros pasos do proxecto de Portelo Único Aduaneiro estarán centrados no tráfico marítimo de colectores, parte das melloras implantadas, e en particular a posibilidade de presentar unha predeclaración (‘Pre-DUA’) antes da chegada efectiva das mercadorías, benefician xa a todo tipo de operadores e tráficos. Tanto por parte da Axencia Tributaria, como polo resto de organismos afectados, existe o compromiso de realizar as adaptacións necesarias para estender completamente os efectos da VUA a todo tipo de mercadorías no ámbito nacional.