Saltar ao contido principal

Nova estatística a partir das vendas de acollidos ao SII

A Axencia Tributaria comeza a publicar un termómetro adiantado da actividade económica en España

  • Semanalmente publicarase a evolución das vendas diarias, que nace como o indicador de alta frecuencia máis completo que existe na actualidade no noso país

  • A publicación, que constará dun informe resumo e unha base de datos de detalle, ten un grao de cobertura do 70 %das vendas interiores non exentas en España

  • A serie de referencia da estatística é a media móbil de 28 días corrixidos dos denominados ‘efectos deterministas’, serie que reduce a forte irregularidade das vendas que provocan factores non relacionados coa evolución económica subxacente

  • As vendas diarias medran un 26,7% en termos interanuais, con melloras de ata o 114,5% no caso da hostalaría

  • A estatística permite tamén comparar a evolución máis recente da actividade coa previa á pandemia (+22,3% con respecto ao mesmo período de 2019), unha mellora que acada á práctica totalidade dos sectores

22 de decembro de 2021.- A Axencia Tributaria pon a partir de hoxe a disposición dos usuarios unha nova ferramenta estatística que serve de termómetro adiantado da actividade económica en España. A ‘Estatística de vendas diarias da Subministración Inmediata de Información (SII)’, que nace como o indicador de alta frecuencia máis completo que existe na actualidade en España, ofrece unha evolución e comparativa tanto temporal coma sectorial da actividade económica, en termos de vendas interiores, dos preto de 61.000 acollidos ao SII – grandes empresas e grupos para os efectos de IVE, así como outros contribuíntes con réxime de devolución mensual –.

En conxunto, estes contribuíntes representan o 70% das vendas interiores non exentas en España, o que ofrece un relevante grao de cobertura para os efectos de analizar a situación macroeconómica máis recente do país.

Ao partir do SII , a periodicidade das series será diaria, aínda que o informe que acompaña ás series, así como a base de datos, publicarase con carácter semanal. A última data de referencia dos datos é a de dúas semanas antes da súa publicación, tempo necesario para que a información se poida considerar completa e depurada.

O ámbito xeográfico é o denominado Territorio de Réxime Fiscal Común; é dicir, están excluídas as empresas que operan exclusivamente nos territorios xestionados polas facendas do País Vasco e Navarra, e as empresas que o fan nos territorios que quedan fóra do ámbito de aplicación do IVE (Canarias, Ceuta e Melilla).

A cobertura da estatística por actividades é moi variada, xa que as empresas do SII son moi representativas dalgúns sectores, mentres que noutros o seu número e peso son reducidos, como acontece en parte do comercio polo miúdo, na hostalaría, a restauración e algunhas modalidades de transporte.

A estatística de vendas diarias do SII preséntase ao público a través dun informe resumo cos principais resultados xerais e por sectores, e unha base de datos. A serie de referencia da estatística é a media móbil de 28 días corrixidos dos denominados ‘efectos deterministas’. Esta serie considérase o sinal máis robusta para facer o seguimento, ao reducir, dunha forma relativamente sinxela, a forte irregularidade das vendas provocadas por factores que non teñen que ver coa evolución económica subxacente (por exemplo, diverxencias nas datas de facturación das empresas que xeran valores anómalos, ou a acumulación de facturas en determinados días do mes).

Maior actividade económica que antes da pandemia

A modo de exemplo, neste primeiro informe, do 21 de decembro, tómase en consideración como última data de toma de datos a de 14 días antes. Polo tanto, o período de análise comprende entre o 11 de novembro e o 7 de decembro.

Para este período, a taxa interanual da media móbil de 28 días (‘MM28’) corrixida sitúase no +26,7 %. Os maiores crecementos interanuais do indicador rexístranse na hostalaría (114,5 %), subministración de enerxía (101,1 %) e transporte e almacenaxe (56,3 %).

A estatística permite comparar tamén a evolución máis recente da actividade coa rexistrada antes da pandemia. No período de referencia do informe semanal, as vendas medran un 22,3% con respecto ao mesmo período de 2019 e a práctica totalidade dos sectores mostran tamén taxas de crecemento positivo con respecto ás que se rexistraban fai dous anos.

O estudo publícase na páxina web da Axencia, sede.agenciatributaria.gob.es.