Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria pon en marcha a 'ADI', un 'mostrador virtual' para ampliar e mellorar a axuda ao contribuínte

Fomento do cumprimento voluntario

  • A Administración Dixital Integral chegará a contar con máis de 300 funcionarios especializados para atender telematicamente a contribuíntes de todo o territorio nacional
  • A ADI ofrece unha maior amplitude de horarios e evita a necesidade de desprazamentos ás oficinas tradicionais, que manterán a axuda presencial como ata agora
  • Irá despregando paulatinamente os seus servizos de información e asistencia, e contará con catro sedes: Valencia, Madrid, Galicia e Andalucía
  • Xa están en funcionamento a ADI de Valencia, centrada en IVE, módulos, trámites censuais e as xestións aduaneiras máis habituais; e a de Madrid, dedicada a certos controis de IRPF
  • Emprendedores que inicien a súa actividade, autónomos e pemes, arrendadores e profesionais tributarios, principais beneficiarios dun novo modelo complementario de asistencia ao contribuínte

11 de febreiro de 2021.- A Axencia Tributaria puxo en servizo a nova Administración Dixital Integral (‘ADI’), un ‘mostrador virtual’ deseñado baixo a premisa de facilitar o cumprimento voluntario con máis e mellor información e asistencia ao contribuínte por parte dunha Administración Tributaria máis áxil, dinámica e próxima.

Complementando a axuda presencial tradicionalmente prestada nas oficinas físicas, que continuará como ata agora, desde a ADI máis de 300 funcionarios especializados dedicaranse en exclusiva a atender de forma personalizada non presencial a contribuíntes de todo o territorio nacional.

Ofrecerán o seu servizo de axuda a un amplo colectivo de beneficiarios potenciais – entre os que destacan emprendedores que inician a súa actividade, autónomos e pemes, arrendadores e profesionais tributarios, así como contribuíntes que necesiten asistencia para a tramitación de procedementos tributarios –, con máis amplitude de horario que as oficinas convencionais e evitando o cidadán desprazamento innecesarios.

A creación da ADI , un dos principais proxectos do Plan Estratéxico da Axencia 2020-2023, xorde da posibilidade que hoxe en día ofrecen as novas tecnoloxías para unir o mellor dos dous grandes vectores tradicionais de asistencia ao contribuínte, aos que a ADI complementa a partir de agora: a habitual axuda presencial e a alternativa telemática de autoservizo de calidade.

Un sistema multicanle integrada

A Administración Dixital Integral será multicanle, superando o concepto tradicional de asistencia personalizada mediante centros de atención telefónica. Para prestar o seu servizo, contará coas distintas ferramentas telemáticas que ofrece a tecnoloxía actual, desde asistentes virtuais ata chats instantáneos e videochamadas, pasando polo teléfono tradicional e o ‘clic to call’ (botón de chamada na web), entre outras canles. A utilización dunha ou outra ferramenta, ou de varias delas consecutivamente, dependerá de cada servizo e trámite, e do grao de identificación electrónica requirido en cada caso.

Ademais, implántase tamén un modelo integrado de acceso aos servizos que ofrece a Axencia Tributaria, xa que a axuda que ofrece a ADI se incardina co resto de funcionalidades e trámites que realiza a Administración Tributaria.

Así, un contribuínte que inicialmente ten unha dúbida en materia de IVE, ou que solicita información sobre unha notificación recibida, pode recibir a axuda da ADI para presentar unha declaración ou para dar resposta ao requirimento da Administración, solucionando o trámite pendente dunha soa vez e evitandose tempo e desprazamentos á oficina da Axencia, xa que se replica a distancia o funcionamento dun mostrador físico tradicional.

As vantaxes do mostrador virtual

Canda a facilidade e comodidade de acceso para o contribuínte por non ter que acudir fisicamente á oficina, a ADI ofrece un horario ampliado, de 9 a 19 horas, que duplica ao que se dedica á atención ao público nas oficinas físicas.

Por outra banda, e ao contar con persoal especializado e exclusivamente dedicado á asistencia, refórzase a homoxeneidade e a calidade do servizo ao contribuínte, o que favorece, pola súa parte, a unidade de criterio na aplicación da norma tributaria e, con iso, a seguridade xurídica.

Como funciona e que servizos presta?

A integración da Administración Dixital Integral cos distintos trámites e servizos da Axencia tradúcese en que o contribuínte, nunha gran variedade de supostos, solicitará a axuda ante unha situación concreta que se lle está dando en vivo, nese momento.

Sería, por exemplo, o caso dun contribuínte que se encontra con dificultades para presentar unha declaración trimestral de IVE e se lle ofrece a posibilidade de axudarlle na presentación, ou que recibiu unha notificación da Axencia que inclúe un teléfono para o caso de que necesite aclaracións.

Tamén os distintos asistentes virtuais existentes en materia de IVE e censos serán unha canle de acceso á ADI , de tal xeito que o sistema pode detectar dificultades (repetición de erros, ou un tempo prolongado de uso da ferramenta) e, automaticamente, ao contribuínte aparécelle un ofrecemento de axuda mediante o sistema de chat instantáneo.

O tipo de axuda divídese en dous partes, a información, para os casos en que o contribuínte unicamente necesita consultar como tributa unha operación, que trámite debe realizar nun determinado suposto, etc; e a asistencia para presentar unha declaración, ou para responder a un procedemento iniciado pola Axencia.

No ámbito da información, entre outros servizos a ADI resolve inicialmente dúbidas sobre IVE, altas, modificacións e baixas de actividade, e tamén sobre notificacións que recibiu o contribuínte.

Pola súa parte, no ámbito da asistencia facilítase a presentación de declaracións censuais, trimestrais de IVE para arrendadores e para autónomos e pemes que inicien a súa actividade, e trimestrais de contribuíntes en módulos e declaracións complementarias de IRPF de anos anteriores, así como, en materia aduaneira, declaracións simplificadas de importación e devolucións de gasóleo agrícola e profesional. Ao longo do presente ano ampliarase a asistencia a outros servizos, como a axuda á presentación de declaracións complementarias de IRPF.

A ADI tamén ofrecerá en breve un novo produto, denominado ‘Informa+’, que consiste na solicitude, por parte do contribuínte, dunha resposta por escrito á súa consulta, de xeito que poida ter certeza xurídica sobre o tratamento tributario dunha determinada operación económica que prevé realizar.

Tras o arranque en Valencia con información e asistencia en IVE, módulos, trámites censuais e as xestións aduaneiras máis habituais; e en Madrid con certos controis de IRPF, ao longo de 2021 incorporarase a sede de Galicia, á que seguirá a de Andalucía en 2022. En todo caso, todas as sedes da ADI terán competencia nacional.