Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria devolveu 7.400 millóns de euros a 11,3 millóns de contribuíntes ao peche da campaña

Campaña de Renda 2020

  • Xa foron abonados o 79,8% das devolucións e o 69,6% dos importes solicitados
  • Presentáronse 21.626.000 declaracións, de que destacan as máis de 1.153.000 realizadas a través do servizo de confección por teléfono (plan ‘Chamámoslle ’), que se consolida como a vía principal de asistencia personalizada en Campaña de Renda
  • A mellora da situación sanitaria con respecto ao pasado ano permitiu a confección de 527.000 declaracións nas oficinas, un 65% máis
  • Os perceptores de prestacións por ERTE e polo IMV tiveron un especial apoio na campaña, xa que se é o caso a proporción de presentacións con asistencia personalizada foi un 41% superior á correspondente ao conxunto dos contribuíntes

2 de xullo de 2021.- A Axencia Tributaria devolveu 7.392 millóns de euros a 11.299.000 contribuíntes ao termo da campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2020 (IRPF 2020), de xeito que, a día de onte, o 79,8% das devolucións solicitadas en número e o 69,6% en importe xa foron abonadas grazas ao bo ritmo que se mantén no número de devolucións pagas (+1%) e de importes pagos (+1,4%), fronte ao descenso rexistrado nas solicitudes (-1,7% en número e-4,8% en importe).

De acordo co previsto, a Axencia recibiu un número maior de declaracións este ano (+3,1%), acadado a cifra de 21.626.000, das que 14.151.000 (-1,7 %) foron con solicitude de devolución (o 65% do total). Pola súa parte, 6.021.000 deron un resultado a ingresar (+7,8%), aínda que aqueles afectados por regulacións temporais de emprego (ERTE) con saldo a ingresar contaron este ano cunha vía adicional de facilitación de liquidez ao poder optar por un fraccionamento de pagamento en seis meses sen xuros.

Asistencia para afectados por ERTE e IMV

A campaña xa concluída caracterizouse por un reforzo da asistencia personalizada (a solicitude do contribuínte), tanto por teléfono como en oficinas, que facilitou a presentación por estas vías de 1.680.000 declaracións, un 14% máis que o ano pasado, por parte de distintos perfís de contribuínte. Entre os principais beneficiarios encóntranse os afectados por ERTE e os perceptores do IMV .

Ao finalizar a campaña, presentáronse polas distintas vías 3.145.000 declaracións por parte de perceptores de prestacións por ERTE. Hai que ter en conta que, do colectivo global de perceptores, máis da metade non estaban obrigados a presentar a declaración.

Pola súa parte, en relación co IMV , as declaracións presentadas inclúen a máis de 308.000 beneficiarios desta axuda (unha mesma declaración pode incluír a varios beneficiarios), aos que se deben sumar todos aqueloutros beneficiarios que figuran nas declaracións, pero non como titulares, de maneira que a cifra global de beneficiarios de IMV da Campaña de Renda, unha vez realizadas as depuracións correspondentes, será superior.

Ambos os dous colectivos, perceptores de prestacións por ERTE e polo IMV , tiveron un especial apoio na campaña, xa que nestes colectivos a proporción de presentacións realizada con asistencia personalizada en oficinas ou a través do plan ‘Chamámoslle’ foi un 41% superior á correspondente ao conxunto dos contribuíntes (3,3 veces superiores, no caso dos perceptores do IMV).

‘Chamámoslle’, primeira vía de axuda personalizada

Novamente este ano, a Axencia Tributaria deseñou un plan reforzado de asistencia telefónica na presentación para cubrir as necesidades dos contribuíntes sen necesidade de esperar á apertura da asistencia en oficinas e, en todo caso, tamén para evitarlles desprazamentos innecesarios, especialmente tendo en conta a persistencia de certas limitacións de aforamento e requirimentos de distancia de seguridade derivada da situación sanitaria.

Como resultado diso , desde a súa posta en marcha o pasado 6 de maio presentáronse a través do ´Le Chamamos’ un total de 1.153.000 declaracións, cifra equivalente á de fai un ano e 4,8 veces superiores á de fai dous, de xeito que esta vía volve ser a primeira fórmula de presentación con asistencia personalizada que utiliza o contribuínte.

Tamén se incrementou a asistencia nas oficinas. A mellora da situación sanitaria con respecto ao pasado ano permitiu a confección de 527.000 declaracións de maneira presencial, un 65% máis que na campaña anterior.

As vías telemáticas

Porén, a gran maioría de contribuíntes seguiron presentado as súas declaracións por Internet, aínda que se moderaron as cifras con respecto á campaña pasada, na que o contexto sanitario impulsou especialmente esta canle de presentación.

Este ano presentáronse 19.946.000 declaracións por Internet, o 92% do total, das que 19.534.000 presentáronse a través da páxina web da Axencia, un 2,1% máis que fai un ano e un 8,9% máis que fai dous exercicios.

O resto de declaracións por Internet correspóndense coas 411.000 presentadas mediante a aplicación móbil da Axencia, un 13% máis que o ano previo. Delas , máis de 277.500 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a aplicación derivou á web para realizar algunha modificación e volveron á ‘app’ para concluír a presentación.

Esta potente utilización das vías telemáticas por parte dos contribuíntes permitiu que antes da posta en funcionamento da asistencia telefónica este ano xa estivesen presentadas máis do 30 %de todas as declaracións da campaña.

Máis facilidades na declaración

A campaña xa concluída contou con diversas melloras en RENDA WEB, como as facilidades dadas aos autónomos en módulos (estimación obxectiva) para asegurarse o máximo aproveitamento posible das medidas de apoio introducido o pasado ano no contexto da pandemia e que tiñan o seu efecto tamén agora, na declaración.

De igual forma, introducíronse melloras para facilitar a declaración especialmente a contribuíntes que declaran rendementos de actividades económicas en estimación directa (emborcado automático voluntario de información dos libros rexistro), arrendadores (determinación automática das amortizacións) e investidores en xeral (cálculo automático de plusvalías e minusvalías por operacións con accións cotizadas mediante a ‘carteira de valores ’).

A outra novidade deste ano foi a ferramenta incorporada para facilitar aos contribuíntes que poidan evitar erros recorrentes na declaración e, con iso, o risco dunha posterior regularización por parte da administración. Case 43.000 contribuíntes optaron por manter a información inicial dos datos fiscais tras o recordatorio da Axencia de que estaban modificando determinados recadros do apartado de rendementos do traballo que en anos anteriores, e para contribuíntes con características similares, deran lugar a regularizacións.

Imposto sobre o patrimonio

En paralelo á Campaña de Renda, desenvolveuse tamén a correspondente ao Imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións), e tamén aqueles con cota a ingresar que o pasado ano contaban con bens e dereitos con valor superior a dous millóns de euros. Ao peche da campaña rexistráronse máis de 218.000 declaracións de Patrimonio e o importe que hai que ingresar acada os 1.428 millóns de euros.

IRPF 2020 (Datos a peche de campaña de cada ano)

Concepto

IRPF 2019

IRPF 2020

% 2020/2019

%

2020/2018

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

18.617.462

18.631.950

0,08%

3,37%

Declaracións presentadas

20.975.259

21.626.259

3,10%

5,02%

Declaracións a ingresar

5.587.219

6.021.942

7,78%

13,33%

Importe (millóns de €)

12.642,081

12.047,286

-4,70%

0,85%

Declaracións con solicitude de devolución

14.401.295

14.151.019

-1,74%

-2,00%

Importe (millóns de €)

11.158,233

10.621,892

-4,81%

1,92%-

Devolucións Pagas

11.187.358

11.299.000

1,00%

3,08%

Importe (millóns de €)

7.289,146

7.391,901

1,41%

4,54%

Nota:

A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2019

Total,

declaracións presentadas

IRPF 2020

% Variación

Presentadas 2020/2019

% Variación

Presentadas 2020/2018

ALMERÍA

326.868

343.151

4,98%

9,85%

CÁDIZ

385.100

403.590

4,80%

8,87%

CÓRDOBA

353.591

366.558

3,67%

5,56%

GRANADA

406.593

424.187

4,33%

7,61%

HUELVA

240.582

250.411

4,09%

8,90%

XAÉN

301.426

311.288

3,27%

4,44%

MÁLAGA

700.308

733.561

4,75%

9,28%

SEVILLA

814.591

850.140

4,36%

8,51%

XEREZ

113.875

119.988

5,37%

9,91%

CEUTA

30.424

32.073

5,42%

4,05%

MELILLA

31.181

32.762

5,07%

6,68%

ANDALUCÍA

3.704.539

3.867.709

4,40%

8,10%

HUESCA

115.747

118.718

2,57%

3,64%

TERUEL

70.865

71.475

0,86%

1,23%

ZARAGOZA

523.066

536.672

2,60%

3,28%

ARAGÓN

709.678

726.865

2,42%

3,13%

OVIEDO

338.677

344.161

1,62%

1,51%

XIXÓN

178.748

181.312

1,43%

2,61%

ASTURIAS

517.425

525.473

1,56%

1,89%

ILLAS BALEARES

545.292

552.022

1,23%

3,49%

ILLAS BALEARES

545.292

552.022

1,23%

3,49%

AS PALMAS

480.693

497.608

3,52%

6,80%

STA. CRUZ DE TENERIFE

435.310

454.607

4,43%

8,14%

CANARIAS

916.003

952.215

3,95%

7,44%

CANTABRIA

287.683

294.512

2,37%

3,12%

CANTABRIA

287.683

294.512

2,37%

3,12%

ALBACETE

185.025

190.124

2,76%

3,31%

CIDADE REAL

220.258

225.105

2,20%

2,77%

CUENCA

93.941

95.580

1,74%

1,93%

GUADALAXARA

130.012

133.530

2,71%

6,40%

TOLEDO

319.217

327.684

2,65%

5,41%

CASTELA-A MANCHA

948.453

972.023

2,49%

4,16%

ÁVILA

77.443

78.986

1,99%

2,46%

BURGOS

197.604

200.385

1,41%

1,31%

LEÓN

234.349

239.079

2,02%

1,64%

PALENCIA

85.867

87.437

1,83%

1,54%

SALAMANCA

167.663

171.340

2,19%

2,08%

SEGOVIA

78.607

80.081

1,88%

2,24%

SORIA

50.327

51.011

1,36%

1,49%

VALLADOLID

280.187

285.651

1,95%

2,83%

ZAMORA

84.671

86.210

1,82%

1,10%

CASTELA E LEÓN

1.256.718

1.280.180

1,87%

1,95%

BARCELONA

2.770.679

2.860.077

3,23%

4,84%

XIRONA

352.366

365.948

3,85%

6,44%

LLEIDA

207.230

215.205

3,85%

4,75%

TARRAGONA

376.233

388.745

3,33%

5,91%

CATALUÑA

3.706.508

3.829.975

3,33%

5,09%

BADAXOZ

300.101

308.063

2,65%

4,24%

CÁCERES

186.124

190.238

2,21%

3,11%

ESTREMADURA

486.225

498.301

2,48%

3,81%

A CORUÑA

566.758

580.909

2,50%

3,13%

LUGO

162.829

165.645

1,73%

1,07%

OURENSE

146.937

150.757

2,60%

1,72%

PONTEVEDRA

262.781

271.786

3,43%

4,45%

VIGO

185.602

191.336

3,09%

3,89%

GALICIA

1.324.907

1.360.433

2,68%

3,08%

MADRID

3.421.188

3.503.393

2,40%

3,85%

MADRID

3.421.188

3.503.393

2,40%

3,85%

MURCIA

503.087

522.905

3,94%

6,64%

CARTAXENA

144.873

149.525

3,21%

7,05%

MURCIA

647.960

672.430

3,78%

6,73%

NAVARRA

1.635

1.764

7,89%

-17,72%

NAVARRA

1.635

1.764

7,89%

-17,72%

ÁRABA

568

609

7,22%

-43,66%

GUIPÚSCOA

789

856

8,49%

-35,93%

BISCAIA

1.577

1.597

1,27%

-34,01%

PAÍS VASCO

2.934

3.062

4,36%

-36,70%

A RIOXA

169.489

173.193

2,19%

3,02%

A RIOXA

169.489

173.193

2,19%

3,02%

ALACANTE

795.582

829.195

4,22%

6,97%

CASTELLÓN

291.691

298.896

2,47%

4,27%

VALENCIA

1.241.349

1.284.618

3,49%

5,67%

C. VALENCIANA

2.328.622

2.412.709

3,61%

5,94%

TOTAL NACIONAL

20.975.259

21.626.259

3,10%

5,02%

Devolucións solicitadas e pagas

(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2020

Pagas (nº)

IRPF 2020

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2020

Importe pago

IRPF 2020

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

242.965

201.180

82,80%

139,843

101,347

72,47%

CÁDIZ

279.182

233.314

83,57%

211,658

162,060

76,57%

CÓRDOBA

251.554

209.687

83,36%

155,186

114,390

73,71%

GRANADA

280.875

225.366

80,24%

189,403

136,171

71,89%

HUELVA

184.942

155.982

84,34%

109,699

82,832

75,51%

XAÉN

224.464

186.395

83,04%

129,769

96,620

74,46%

MÁLAGA

477.319

373.942

78,34%

334,791

232,470

69,44%

SEVILLA

584.332

479.136

82,00%

417,260

303,817

72,81%

XEREZ

84.971

71.999

84,73%

59,607

46,024

77,21%

CEUTA

22.915

19.265

84,07%

16,724

13,025

77,88%

MELILLA

23.711

20.051

84,56%

17,611

13,678

77,67%

ANDALUCÍA

2.657.230

2.176.317

81,90%

1.781,550

1.302,433

73,11%

HUESCA

73.690

56.774

77,04%

51,136

34,352

67,18%

TERUEL

45.195

35.917

79,47%

28,363

19,725

69,55%

ZARAGOZA

327.739

258.132

78,76%

237,481

166,279

70,02%

ARAGÓN

446.624

350.823

78,55%

316,980

220,356

69,52%

OVIEDO

228.568

188.536

82,49%

190,588

145,607

76,40%

XIXÓN

115.756

94.823

81,92%

90,135

67,597

75,00%

ASTURIAS

344.324

283.359

82,29%

280,723

213,204

75,95%

ILLAS BALEARES

326.925

246.631

75,44%

234,910

152,837

65,06%

ILLAS BALEARES

326.925

246.631

75,44%

234,910

152,837

65,06%

AS PALMAS

360.583

293.998

81,53%

248,101

177,234

71,44%

TENERIFE

325.988

262.116

80,41%

217,479

153,728

70,69%

CANARIAS

686.571

556.114

81,00%

465,580

330,962

71,09%

CANTABRIA

198.699

155.334

78,18%

155,994

109,564

70,24%

CANTABRIA

198.699

155.334

78,18%

155,994

109,564

70,24%

ALBACETE

128.172

103.808

80,99%

89,801

64,661

72,01%

CIDADE REAL

157.329

129.797

82,50%

105,834

79,039

74,68%

CUENCA

65.684

52.495

79,92%

44,854

31,604

70,46%

GUADALAXARA

90.424

74.061

81,90%

68,238

50,956

74,67%

TOLEDO

224.891

182.130

80,99%

153,288

111,888

72,99%

C.-A MANCHA

666.500

542.291

81,36%

462,015

338,148

73,19%

ÁVILA

54.325

43.723

80,48%

37,018

26,143

70,62%

BURGOS

134.545

109.088

81,08%

105,570

75,889

71,88%

LEÓN

162.802

133.756

82,16%

117,395

87,047

74,15%

PALENCIA

58.829

48.564

82,55%

41,430

30,698

74,10%

SALAMANCA

114.350

92.696

81,06%

78,886

55,831

70,77%

SEGOVIA

54.474

43.493

79,84%

38,745

27,107

69,96%

SORIA

34.183

27.744

81,16%

23,669

16,649

70,34%

VALLADOLID

195.241

159.434

81,66%

148,333

108,298

73,01%

ZAMORA

58.851

48.130

81,78%

37,553

27,183

72,39%

C. Y LEÓN

867.600

706.628

81,45%

628,599

454,845

72,36%

BARCELONA

1.632.035

1.251.276

76,67%

1.496,492

936,370

62,57%

XIRONA

212.417

158.088

74,42%

162,527

107,495

66,14%

LLEIDA

130.776

100.284

76,68%

92,817

61,999

66,80%

TARRAGONA

237.371

183.710

77,39%

182,954

127,531

69,71%

CATALUÑA

2.212.599

1.693.358

76,53%

1.934,789

1.233,395

63,75%

BADAXOZ

205.272

169.253

82,45%

116,063

84,254

72,59%

CÁCERES

123.258

101.827

82,61%

69,293

51,290

74,02%

ESTREMADURA

328.530

271.080

82,51%

185,356

135,544

73,13%

A CORUÑA

365.005

286.510

78,49%

259,883

180,633

69,51%

LUGO

107.562

85.031

79,05%

71,058

48,614

68,41%

OURENSE

88.273

70.148

79,47%

53,987

37,917

70,23%

PONTEVEDRA

177.307

140.556

79,27%

123,307

87,151

70,68%

VIGO

121.171

96.425

79,58%

90,714

63,825

70,36%

GALICIA

859.318

678.670

78,98%

598,949

418,140

69,81%

MADRID

2.411.081

1.935.934

80,29%

2.093,500

1.444,290

68,99%

MADRID

2.411.081

1.935.934

80,29%

2.093,500

1.444,290

68,99%

MURCIA

365.387

297.798

81,50%

265,169

192,430

72,57%

CARTAXENA

104.051

86.398

83,03%

76,757

57,729

75,21%

MURCIA

469.438

384.196

81,84%

341,926

250,159

73,16%

NAVARRA

1.133

835

73,70%

0,686

0,406

59,19%

NAVARRA

1.133

835

73,70%

0,686

0,406

59,19%

ÁRABA

386

289

74,87%

0,159

0,116

73,24%

GUIPÚSCOA

554

397

71,66%

0,300

0,175

58,33%

BISCAIA

1.016

714

70,28%

0,627

0,310

49,35%

PAÍS VASCO

1.956

1.400

71,57%

1,086

0,601

55,32%

A RIOXA

118.171

93.747

79,33%

83,257

57,256

68,77%

A RIOXA

118.171

93.747

79,33%

83,257

57,256

68,77%

ALACANTE

517.616

402.232

77,71%

329,824

223,549

67,78%

CASTELLÓN

198.321

158.257

79,80%

133,914

94,795

70,79%

VALENCIA

838.383

661.794

78,94%

592,253

411,415

69,47%

C. VALENCIANA

1.554.320

1.222.283

78,64%

1.055,991

729,759

69,11%

TOTAL NACIONAL

14.151.019

11.299.000

79,85%

10.621,892

7.391,901

69,59%

Devolucións pagas 2019/2020

(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2019

Pagas (nº) IRPF 2020

% Var.2020/2019

% Var.2020/2018

Importe Pago

IRPF 2019

Importe pago

IRPF 2020

% Var.2020 / 2019

% Var.2020 / 2018

ALMERÍA

194.683

201.180

3,34%

10,09%

102,508

101,347

1,13%-

6,95%

CÁDIZ

221.728

233.314

5,23%

10,13%

155,351

162,060

4,32%

9,62%

CÓRDOBA

203.531

209.687

3,02%

12,13%

111,719

114,390

2,39%

9,79%

GRANADA

219.839

225.366

2,51%

11,85%

134,053

136,171

1,58%

13,20%

HUELVA

150.669

155.982

3,53%

14,77%

80,513

82,832

2,88%

15,91%

XAÉN

184.206

186.395

1,19%

11,12%

96,378

96,620

0,25%

15,61%

MÁLAGA

367.290

373.942

1,81%

8,09%

232,772

232,470

-0,13%

5,49%

SEVILLA

460.063

479.136

4,15%

12,01%

290,687

303,817

4,52%

11,23%

XEREZ

69.347

71.999

3,82%

8,74%

44,700

46,024

2,96%

8,91%

CEUTA

18.082

19.265

6,54%

5,81%

12,177

13,025

6,96%

7,52%

MELILLA

17.876

20.051

12,17%

15,83%

11,998

13,678

14,00%

19,20%

ANDALUCÍA

2.107.314

2.176.317

3,27%

10,91%

1.272,856

1.302,433

2,32%

10,24%

HUESCA

56.724

56.774

0,09%

0,20%-

33,129

34,352

3,69%

2,76%

TERUEL

37.309

35.917

-3,73%

-3,96%

19,593

19,725

0,67%

1,28%

ZARAGOZA

265.671

258.132

2,84%-

-3,25%

168,168

166,279

1,12%-

0,97%-

ARAGÓN

359.704

350.823

-2,47%

2,84%-

220,890

220,356

-0,24%

-0,21%

OVIEDO

190.436

188.536

1,00%-

3,01%-

143,492

145,607

1,47%

5,86%

XIXÓN

95.625

94.823

-0,84%

-2,20%

66,554

67,597

1,57%

3,02%

ASTURIAS

286.061

283.359

0,94%-

2,74%-

210,046

213,204

1,50%

4,94%

ILLAS BALEARES

230.917

246.631

6,81%

7,82%

151,087

152,837

1,16%

1,74%

ILLAS BALEARES

230.917

246.631

6,81%

7,82%

151,087

152,837

1,16%

1,74%

AS PALMAS

283.610

293.998

3,66%

10,47%

175,593

177,234

0,93%

6,13%

TENERIFE

254.290

262.116

3,08%

8,02%

154,085

153,728

-0,23%

3,54%

CANARIAS

537.900

556.114

3,39%

9,31%

329,679

330,962

0,39%

4,91%

CANTABRIA

156.738

155.334

-0,90%

0,26%

106,616

109,564

2,77%

5,67%

CANTABRIA

156.738

155.334

-0,90%

0,26%

106,616

109,564

2,77%

5,67%

ALBACETE

104.421

103.808

0,59%-

1,25%-

62,640

64,661

3,23%

4,96%

CIDADE REAL

129.197

129.797

0,46%

1,60%

77,580

79,039

1,88%

5,56%

CUENCA

53.972

52.495

2,74%-

2,19%-

30,901

31,604

2,28%

7,96%

GUADALAXARA

72.800

74.061

1,73%

3,93%

49,839

50,956

2,24%

5,12%

TOLEDO

181.667

182.130

0,25%

0,15%

109,491

111,888

2,19%

0,54%

C.-A MANCHA

542.057

542.291

0,04%

0,49%

330,451

338,148

2,33%

3,88%

ÁVILA

44.059

43.723

0,76%-

-3,59%

25,781

26,143

1,40%

0,68%

BURGOS

109.888

109.088

0,73%-

-0,25%

75,928

75,889

-0,05%

1,81%

LEÓN

131.625

133.756

1,62%

-0,51%

84,784

87,047

2,67%

3,77%

PALENCIA

48.934

48.564

0,76%-

-2,00%

30,657

30,698

0,14%

0,64%

SALAMANCA

93.408

92.696

0,76%-

-1,52%

56,538

55,831

1,25%-

-0,17%

SEGOVIA

43.746

43.493

0,58%-

-2,20%

26,558

27,107

2,07%

0,87%

SORIA

28.662

27.744

-3,20%

-5,18%

16,945

16,649

-1,74%

1,62%-

VALLADOLID

163.942

159.434

2,75%-

-2,49%

111,684

108,298

3,03%-

1,64%-

ZAMORA

49.320

48.130

-2,41%

-4,51%

27,039

27,183

0,53%

0,82%-

C. Y LEÓN

713.584

706.628

0,97%-

1,92%-

455,913

454,845

-0,23%

0,60%

BARCELONA

1.237.214

1.251.276

1,14%

1,81%

937,663

936,370

0,14%-

3,22%

XIRONA

155.379

158.088

1,74%

4,31%

105,874

107,495

1,53%

4,54%

LLEIDA

98.841

100.284

1,46%

2,04%

61,144

61,999

1,40%

3,55%

TARRAGONA

180.353

183.710

1,86%

5,38%

122,833

127,531

3,83%

8,27%

CATALUÑA

1.671.787

1.693.358

1,29%

2,43%

1.227,515

1.233,395

0,48%

3,85%

BADAXOZ

167.652

169.253

0,95%

4,50%

81,923

84,254

2,85%

6,11%

CÁCERES

102.188

101.827

-0,35%

-0,13%

50,213

51,290

2,15%

5,45%

ESTREMADURA

269.840

271.080

0,46%

2,71%

132,136

135,544

2,58%

5,86%

A CORUÑA

289.405

286.510

1,00%-

-3,64%

178,989

180,633

0,92%

0,44%-

LUGO

86.897

85.031

2,15%-

-6,07%

48,240

48,614

0,78%

0,73%

OURENSE

72.484

70.148

-3,22%

-8,66%

37,510

37,917

1,08%

-0,48%

PONTEVEDRA

139.865

140.556

0,49%

-1,58%

84,455

87,151

3,19%

3,59%

VIGO

98.162

96.425

1,77%-

-4,84%

64,648

63,825

-1,27%

-3,65%

GALICIA

686.813

678.670

-1,19%

-4,25%

413,843

418,140

1,04%

-0,01%

MADRID

1.926.318

1.935.934

0,50%

0,91%

1.421,825

1.444,290

1,58%

2,81%

MADRID

1.926.318

1.935.934

0,50%

0,91%

1.421,825

1.444,290

1,58%

2,81%

MURCIA

283.638

297.798

4,99%

11,07%

180,180

192,430

6,80%

18,82%

CARTAXENA

82.067

86.398

5,28%

11,81%

53,845

57,729

7,21%

16,71%

MURCIA

365.705

384.196

5,06%

11,24%

234,025

250,159

6,89%

18,33%

NAVARRA

754

835

10,74%

12,84%

0,358

0,406

13,36%

25,68%

NAVARRA

754

835

10,74%

12,84%

0,358

0,406

13,36%

25,68%

ÁRABA

291

289

-0,69%

-33,72%

0,120

0,116

3,14%-

-36,95%

GUIPÚSCOA

364

397

9,07%

-26,35%

0,178

0,175

-1,72%

17,61%-

BISCAIA

753

714

-5,18%

-22,22%

0,349

0,310

-11,24%

-15,04%

PAÍS VASCO

1.408

1.400

-0,57%

-26,04%

0,647

0,601

-7,12%

-21,07%

A RIOXA

92.919

93.747

0,89%

7,38%

56,172

57,256

1,93%

8,85%

A RIOXA

92.919

93.747

0,89%

7,38%

56,172

57,256

1,93%

8,85%

ALACANTE

414.135

402.232

-2,87%

1,98%-

226,448

223,549

-1,28%

-3,25%

CASTELLÓN

159.277

158.257

0,64%-

1,90%

92,633

94,795

2,33%

4,58%

VALENCIA

664.127

661.794

-0,35%

1,95%

406,006

411,415

1,33%

4,65%

C.VALENCIANA

1.237.539

1.222.283

1,23%-

0,61%

725,088

729,759

0,64%

2,09%

TOTAL NACIONAL

11.187.358

11.299.000

1,00%

3,08%

7.289,146

7.391,901

1,41%

4,54%