Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria incorpora a asistencia virtual ao control de IRPF coa posta en marcha da ADI de Vigo

Ampliación dos servizos de atención ao contribuínte

  • A nova Administración Dixital Integral de Vigo eleva a máis de 150 os funcionarios especializados que atenden telematicamente a contribuíntes de toda España, cifra que superará os 300 cando culmine o despregamento previsto para 2023
  • Os usuarios das ADI benefícianse dunha maior amplitude de horarios e evitan ter que desprazarse ás oficinas tradicionais, que en todo caso manteñen a axuda presencial como ata agora
  • O contribuínte que reciba unha liquidación de Renda co teléfono da ADI poderá contactar para aclarar dúbidas, dar a súa conformidade ou solicitar asistencia para realizar alegacións de forma máis áxil que nun mostrador físico
  • Paralelamente, habilitouse un trámite simplificado a través da web da Axencia para axilizar as conformidades a calquera proposta de minoración de devolución de IRPF, de maneira que o contribuínte poida recibir antes o reintegro que lle corresponda

25 de novembro de 2021.- A Axencia Tributaria puxo en funcionamento a nova Administración Dixital Integral (ADI) de Vigo, que arrinca con máis de 80 funcionarios especializados para atender telematicamente a contribuíntes de todo o territorio nacional. Continúa así o desenvolvemento dunha asistencia personalizada complementaria da presencial que vén impulsada polo Plan Estratéxico da Axencia 2020-2023 e figura incorporada ao Compoñente 27 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Con esta nova sede ADI amplíase a oferta de asistencia personalizada non presencial iniciada no outono de 2020 coa proba piloto na ADI de Valencia, ás que se sumarán novas oficinas, de maneira que se superen os 300 funcionarios prestando o servizo cando culmine o despregamento previsto para o ano 2023.

Actualmente xa son máis de 150 funcionarios os que compoñen o cadro de persoal deste ‘mostrador virtual’ multicanle que, para unha gran variedade de trámites e consultas, ofrece ao usuario maior amplitude de horarios e evita desprazamentos ás oficinas tradicionais, que en todo caso manteñen a axuda presencial como ata agora.

Novo servizo ADI de asistencia na comprobación de IRPF

A nova ADI de Vigo permitirá ampliar a capacidade de prestación dos servizos de información e asistencia en materia de IVE, censos, módulos e certos trámites aduaneiros que, entre outros, vén ofrecendo a ADI de Valencia, pero con esta oficina situada en Galicia arrinca tamén un novo servizo de asistencia ao contribuínte no control de IRPF para resolución de dúbidas, dar conformidade ou solicitar asistencia na confección de alegacións a propostas de liquidación, todo iso de forma rápida e sinxela.

Nunha primeira fase, os contribuíntes que poderán recibir esta asistencia da ADI serán aqueles que reciban unha proposta de minoración da devolución que solicitaran ao presentar a súa declaración de Renda, sempre que a continxencia fiscal a regularizar estea relacionada unicamente con rendementos do traballo, coa aplicación das deducións máis habituais (adquisición de vivenda, maternidade, gardarías e doazóns) ou con plans de pensións.

Nestes supostos, tanto se o resultado da comprobación da devolución solicitada é unha menor devolución, coma se se traduce nunha cota a ingresar, a propia carta que recibe o contribuínte inclúe un teléfono para obter no momento a asistencia da ADI . A Axencia monitoriza o servizo que se está comezando a prestar, e que está contando cunha valoración inicial moi positiva por parte dos usuarios.

Melloras adicionais: Conformidade ‘en liña’ e resumo de contido

En paralelo á posta en marcha deste servizo pola ADI simplificáronse e axilizado os trámites por vía electrónica para todos os contribuíntes que reciban unha notificación de minoración de devolucións de IRPF, independentemente de que sexan colectivos susceptibles de ser atendidos telefonicamente ou non pola propia ADI.

Habilitouse para todos eles a posibilidade de prestar a conformidade á proposta de liquidación na web da Axencia de forma máis directa e rápida que a existente ata o momento, a través do enderezo indicada na carta que recibe o contribuínte. Para acceder a este servizo de conformidade ‘en liña’ requírese a mesma identificación que a correspondente ao portal de renda (Clave, certificado dixital ou referencia).

Ata agora, o contribuínte que quería prestar a conformidade á proposta de liquidación podía, ben acudir presencialmente á oficina e presentar a conformidade por rexistro, ou ben prestar a conformidade electronicamente entrando por rexistro telemático ou usando o código CSV que figura na carta recibida. Nestes dous últimos casos o acceso é menos áxil e directo, aínda que estas vías seguen dispoñibles.

Outra novidade implementada como consecuencia da posta en marcha do servizo ADI en comprobación de Renda, e co mesmo obxectivo de facilitar, simplificar e mellorar a asistencia, foi a incorporación dun resumo de contido ao inicio da carta que recibe o contribuínte. Neste resumo indícase de forma sinxela e concisa cal é o contido da proposta remitida e se lle ofrecen as distintas vías de atención.