Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria ofrece un "Informador" de Renda integral para a resolución en liña de dúbidas na confección da declaración

Campaña de Renda 2021

 • O período de declaración comeza hoxe para as presentacións por Internet e en 48 horas recibiranse as primeiras devolucións dunha campaña en que se esperan 21.921.000 declaracións, delas dous terzos a devolver por importe de 11.122 millóns de euros
 • O ‘Informador’ de Renda, e outro específico para actividades económicas, ofrecen desde a web da Axencia máis de 800 respostas ás dúbidas máis destacadas e conéctanse cun chat atendido por especialistas da Administración Dixital Integral que poderán realizar as aclaracións necesarias
 • O plan ‘Chamámoslle’ arrincará o 5 de maio, con solicitude de cita a partir do 3 de maio, mantendo unha capacidade que o pasado ano permitiu a este sistema de confección telefónica de declaracións concentrar case o 70% de toda a asistencia personalizada en campaña

6 de abril de 2022.- A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo para confirmar ou modificar e presentar por Internet a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2021 (IRPF 2021). As devolucións iniciaranse en 48 horas, o vindeiro venres. Aos habituais servizos de asistencia engadirase nesta campaña un ‘Informador’ de Renda integral para a resolución das principais dúbidas dos contribuíntes á hora de confeccionar a súa declaración, e coa posibilidade adicional de contactar vía chat con persoal especializado da Administración Dixital Integral, a ADI, para aclarar as cuestións que queden pendentes.

Está previsto que se presenten 21.921.000 declaracións, un 0,9% máis que o ano anterior. Dese total, espérase que 14.350.000 dean dereito a devolución, dous terzos do total e un 1,1% máis que o ano anterior, por un importe estimado de 11.122 millóns de euros (5,8% máis). Os contribuíntes que conten con declaracións a ingresar (preto de 5.971.000, un 1,5% menos, por importe de 13.400 millóns), do mesmo xeito que todos os anos non realizarán os primeiros pagamentos ata o final da campaña.

O prazo de presentación finalizará o 30 de xuño para declaracións tanto a ingresar como a devolver, aínda que o prazo nas declaracións que hai que ingresar con domiciliación bancaria concluirá o 27 de xuño.

A atención telefónica para a confección e presentación de declaracións (plan ‘Chamámoslle ’) comeza o 5 de maio, con solicitude de cita a partir do 3 de maio, e a atención presencial en oficinas iníciase o 1 de xuño, con solicitude de cita a partir do 26 de maio. A atención personalizada, por teléfono e en oficinas, seguirá contando co apoio de CCAA e concellos.

Anticipación de servizos

Nunha campaña cunha estrutura moi similar á pasada, a principal novidade en materia de calendario se concreta nunha maior anticipación que os anos anteriores dos principais servizos de asistencia, caso da descarga e visualización dos datos fiscais, a obtención do número de referencia para a presentación e a actualización da ‘app’ para a campaña.

Os últimos anos, estes servizos púñanse a disposición dos contribuíntes no medio da última semana de marzo, mentres que de cara á presente campaña a solicitude do número de referencia está dispoñible desde o 8 de marzo e desde o 16 de marzo o acceso aos datos fiscais e á ‘app’ actualizada.

Grazas a esta anticipación de servizos, máis de 1.290.000 contribuíntes accederon xa aos seus datos fiscais, e máis de 1.233.000 obtiveron o número de referencia para a xestión e presentación da súa declaración, de xeito que tiveron a oportunidade de prepararse con tempo para poder, se o desexan, presentar a declaración desde o primeiro día a través de ‘RENDA WEB’, axilizando así tamén as devolucións que, se é o caso, correspóndanlles.

O ‘Informador’ de Renda: un servizo integral de asistencia

A principal novidade desta campaña é a posta en funcionamento dunha versión renovada e ampliada do ‘Informador’ de Renda e a creación doutro específico sobre actividades económicas. Esta ferramenta, accesible na web da Axencia dentro do apartado dedicado á campaña, inclúe os bloques de axuda en Renda estruturada e sistematizada para poder ir ofrecendo a información solicitada a partir de preguntas sinxelas realizadas pola propia ferramenta, que permite tamén conservar o diálogo e a resposta en formato PDF.

Con esta ampliación de contidos, o ‘Informador’ pasa a ser un servizo integral de asistencia en liña con máis de 800 respostas ás dúbidas máis destacadas de todo o imposto en materias tales como as novidades de campaña, a obriga de declarar, opcións de tributación e situacións persoais e familiares, beneficios fiscais, inmobles e produtos financeiros, así como as incluídas no ‘Informador’ específico sobre actividades económicas. Todo iso a partir de 23 apartados iniciais de contidos (13 do ‘Informador’ xeral e 10 do dedicado a actividades económicas).

Tamén como novidade, os distintos bloques de información conéctanse a un chat que atenden especialistas da ADI en horario de nove da mañá a sete da tarde, permitindo así unha asistencia personalizada para as cuestións que quedasen pendentes de resolver nas respostas do ‘Informador’.

O ‘Informador’, na súa dobre vertente, xeral e específica de actividades económicas, estará dispoñible todo o ano, de maneira que poderá dar servizo a dúbidas que xurdan sobre a aplicación do imposto máis alá do período concreto de presentación da declaración.

Plan ‘Chamámoslle’

Nesta campaña o plan ‘Chamámoslle’ de confección de declaracións por teléfono manterá unha capacidade que o ano pasado permitiu realizar 1.153.000 declaracións por esta vía, case o 70% de todas as declaracións presentadas con asistencia personalizada.

Ante os bos resultados desta fórmula de asistencia, na presente campaña mánténse o seu calendario de funcionamento. O plan ‘Chamámoslle’ arrincará o 5 de maio, con solicitude de cita a partir do 3 de maio e servizo ata o final da campaña, de maneira que os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran asistencia personalizada volverán contar cunha potente alternativa á asistencia presencial en oficinas, podendo acelerar a presentación e, con iso, a eventual devolución que corresponda.

Unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 91 535 73 26, ou no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada da Axencia Tributaria. En favor da propia axilidade do servizo, resulta moi conveniente que o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración cando lle chame a Axencia.

Melloras na ‘app’

A campaña deste ano conta tamén con melloras na aplicación móbil da Axencia para seguir avanzando na accesibilidade, usabilidade e experiencia de usuario, destacando a posibilidade de presentar tanto a propia declaración como a de ata cinco membros máis da unidade familiar sen necesidade de pechar a sesión para abrir as correspondentes a esoutras presentacións.

Tamén como novidade, este ano incorpórase un compoñente de navegación na parte inferior da pantalla do dispositivo que facilita unha navegación guiada ao contribuínte.

Estas melloras, canda a xa tradicional utilización da páxina web da AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es ) contribúen a axilizar por vía telemática a presentación da declaración e, polo tanto, tamén as devolucións.

Por outra banda, e como todos os anos, ademais de presentar a declaración, a ‘app’ permite modificar a asignación tributaria e o código IBAN, consultar os datos fiscais de campañas anteriores ou anular unha cita previamente concertada.

No referente ao funcionamento xeral da ‘app’, é o mesmo de anos anteriores. Aqueles contribuíntes con declaracións máis sinxelas poderán presentar a súa Renda ‘nun só clic’, ou, se requiren completar algún dato, serán redirixidos automaticamente a RENDA WEB, pero o resto de declarantes contan igualmente con esta potente ferramenta de asistencia que lles facilita a obtención e renovación do número de referencia, a visualización dos datos fiscais e a recepción de mensaxes ‘push’ con información de interese, como o momento da emisión da devolución.

A APP pódese utilizar en dispositivos diferentes (móbiles e tablets PC) sen limitación, e admite ata 20 usuarios identificados, cada un co seu número de referencia, o que permite a confección e presentación de declaracións de familiares e achegados, así como o cálculo da opción máis favorable entre declaracións individuais e conxuntas; e, como novidade, a visualización dos distintos resultados de declaración nunha mesma pantalla.

Cabe lembrar que, para acceder aos servizos personalizados, caso da presentación de declaracións, por razóns de seguridade requirirase que o terminal conte cun sistema de bloqueo de pantalla activada.

Utilidades en ‘RENDA WEB’

A campaña contará tamén con certas modificacións en ‘RENDA WEB’ para dar cabida a novidades normativas, caso da consideración como gasto deducible das rebaixas no alugamento de locais practicadas entre xaneiro e marzo do pasado ano, ou as novas deducións por mellora da eficiencia enerxética das vivendas. Tamén se incorporan, tanto en Renda como na declaración do Imposto sobre o Patrimonio, apartados específicos para a declaración das moedas virtuais.

Pola súa parte, mánténse a ferramenta para a predición de erros que se puxo en funcionamento o ano pasado ao obxecto de axudar os contribuíntes a evitar erros recorrentes na declaración e, con iso, o risco dunha posterior regularización por parte da administración.

Con técnicas de aprendizaxe automática a partir de regularizacións de anos anteriores, a ferramenta fai unha selección de contribuíntes que poden cometer equivocacións en calquera recadro do apartado de rendementos do traballo. Se o contribuínte modifica algúns destes recadros, se lle lembrará que modificou os importes que figuran nos datos fiscais para que decida se quere continuar con esa modificación.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Por outra banda, lémbrase que os beneficiarios do   Ingreso Mínimo Vital deben presentar a declaración, de acordo coa normativa que establece o IMV.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2021)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepción de prestacións por ERTE
 • Percepcións por subvencións
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida no apartado da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberá proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil. Tamén é posible efectuar o rexistro previo por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de documentación adicional.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres caracteres que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2020 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro da súa Renda 2020 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán os últimos díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar a súa utilización, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 27 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da Campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o 7 de novembro).

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), do 6 de abril ao 30 de xuño (27 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

VÍAS DE PRESENTACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Portal de Renda 2021

https://sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

‘App’ (móbiles e tablets PC)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Plan ‘Chamámoslle’ (solicitude desde o 3 de maio)

 • Vías presenciais, do 1 de xuño ao 30 de xuño (27 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 30 de xuño):

VÍAS DE PRESENTACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas da AEAT, CCAA e entes locais

A devolver e ingresar

(domiciliando o pagamento)

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A ingresar

(sen domiciliar)

Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o imposto sobre o patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (despois de aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros. A declaración preséntase por vía electrónica a través de Internet.

Por norma estatal, o mínimo exento sitúase nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo as CCAA. Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facero exclusivamente por Internet, mediante Clave PIN, número de referencia, ou ben utilizando o DNI electrónico, ou o certificado electrónico.

O prazo para a presentación comeza hoxe e esténdese ata o 30 de xuño (27 de xuño para pagamentos con domiciliación). No suposto de declaracións a ingresar sen domiciliación cómpre realizar, previamente, o ingreso (mediante cargo en conta) nunha entidade financeira e obter o número de xustificante de pagamento que achega a propia entidade (Número de Referencia Completa, NRC).

Principais servizos de asistencia e información

91 535 73 26 e 901 12 12 24 (servizo automático, 24 horas)

91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 •  Teléfono Renda Información: 91 554 87 70 e 901 33 55 33 (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)