Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria devolveu xa 7.300 millóns de euros a 11.177.000 contribuíntes ao termo da Campaña de Renda

Campaña de Renda 2021

  • Xa se aboaron o 80,8% das devolucións e o 71,7% dos importes solicitados a peche de campaña
  • Presentáronse 22.033.000 declaracións, de que destacan as máis de 1.076.000 realizadas a través do servizo de confección por teléfono (plan ‘Chamámoslle ’), vía principal de asistencia personalizada en Campaña de Renda, que se suma ás máis de 648.000 declaracións confeccionadas nas oficinas
  • O 'Informador' de Renda e o de actividades económicas para a resolución de dúbidas seguirán activos tras a campaña, do mesmo xeito que a súa conexión co chat de apoio da Administración Dixital Integral (ADI), que ofreceu máis de 4.000 horas de atención personalizada ao contribuínte
  • Máis de 35.000 contribuíntes declararon este ano ganancias por operacións con moedas virtuais por un importe de máis de 759 millóns de euros

1 de xullo de 2022.- A Axencia Tributaria devolveu 7.293 millóns de euros a 11.177.000 contribuíntes ao termo da campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2021 (IRPF 2021), de maneira que, hoxe en día, o 80,8% das devolucións solicitadas en número e o 71,7% en importe xa foron abonadas, ratios lixeiramente superiores ás do pasado ano. Ata agora, fronte a un descenso das presentacións con solicitude de devolución dun 2,2 %en número e un 4,2% en importe, as devolucións pagas descenden en menor medida (un 1,1% en número e un 1,3% en importe).

De acordo co previsto, a Axencia recibiu un número algo maior de declaracións este ano (+1,9%), acadado a cifra de 22.033.000, aínda que, e en liña coas últimas estimacións realizadas, as declaracións con saldo a ingresar medran sensiblemente, mentres descenden aquelas con resultado a devolver.

Ao termo da campaña, un 62,8% das declaracións presentáronse con solicitude de devolución, superando a cifra de 13.833.000. Pola súa parte, 6.656.000 deron un resultado a ingresar (+10,5%).

O plan ‘Chamámoslle’, vía principal de asistencia personalizada

Novamente este ano, a Axencia Tributaria deseñou un plan reforzado de asistencia telefónica na presentación, o plan ‘Chamámoslle’, para cubrir as necesidades dos contribuíntes sen necesidade de esperar á apertura da asistencia en oficinas e, en todo caso, tamén para evitarlles desprazamentos innecesarios, especialmente tendo en conta a persistencia de certas limitacións de aforamento e requirimentos de distancia de seguridade derivada da situación sanitaria.

Ao termo da campaña, ‘Chamámoslle’ consolídase este ano como a principal alternativa non presencial á web da Axencia para presentar a declaración. Esta vía de presentación foi utilizada por 1.076.000 contribuíntes, un 6,6% menos que o ano pasado, en que se marcou unha cifra marca de presentacións por esta vía. En todo caso, as declaracións presentadas mediante o plan ‘Chamámoslle’ nesta campaña supoñen o 62,4% de todas as presentacións con asistencia personalizada.

Por outra banda, o nivel de presentación nas oficinas incrementouse sensiblemente, con máis de 648.000 declaracións, o 23,1% máis, nun contexto de mellora da situación sanitaria.

As vías telemáticas

En todo caso, a gran maioría de contribuíntes seguen presentado as súas declaracións por Internet. Este ano presentáronse 20.307.000 declaracións por Internet, o 92,2% do total, das que 19.882.000 presentáronse a través da páxina web da Axencia, un 1,8% máis que fai un ano.

O resto de declaracións por Internet correspóndense coas 424.700 presentadas mediante a aplicación móbil da Axencia, un 3,2% máis que o ano previo. Delas , máis de 301.000 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’, o 8,6% máis, e o resto son contribuíntes aos que a aplicación derivou á web para realizar algunha modificación e volveron á ‘app’ para concluír a presentación.

O 'Informador' de Renda seguirá operativo todo o ano

A principal novidade da campaña de Renda deste ano foi a posta en marcha dunha versión renovada e ampliada do ‘Informador’ de Renda e a creación doutro específico sobre actividades económicas. Esta ferramenta, un servizo integral de asistencia en liña con máis de 800 respostas ás dúbidas máis destacadas de todo o imposto, seguirá estando dispoñible na web da Axencia para dúbidas que poidan xurdir aos contribuíntes nos seguintes meses.

Como reforzo de asistencia, os distintos bloques de información están conectados a un chat que atenden especialistas da Administración Dixital Integral (ADI) para as cuestións que quedan pendentes de resolver. A asistencia da ADI , que continuará activa tras a campaña, traduciuse en máis de 4.000 horas de atención personalizada ao contribuínte.

Esta axuda para a resolución de dúbidas tributarias súmase á prestada a través da tradicional canle telefónica de resolución de dúbidas tributarias, que durante a campaña atendeu máis de 2.200.000 chamadas de distinto perfil de contribuíntes.

Ganancias declaradas por operacións con moedas virtuais

Outra das novidades da campaña é a incorporación de apartados específicos para a declaración das moedas virtuais, tanto en Renda coma en Patrimonio, o que permite ofrecer datos concretos do volume e importes declarados. Cabe lembrar que o gran volume de avisos incorporados este ano nos datos fiscais non se corresponde necesariamente con contribuíntes que realizasen transaccións, senón que parten de información sobre a tenza e titularidade de criptomonedas.

Nesta campaña case 35.200 declaracións de Renda incorporaron ganancias derivadas de operacións con moedas virtuais, por un importe de máis de 759 millóns de euros, mentres que no Imposto sobre o Patrimonio 1.275 declarantes deste imposto incorporaron á súa declaración un total de 911,9 millóns de euros como saldo das súas carteiras de criptomonedas a peche de ano.

Ferramenta para evitar erros

Nesta campaña mantivose, por outra banda, a ferramenta para a predición de erros que se puxo en funcionamento o ano pasado ao obxecto de axudar os contribuíntes a evitar erros recorrentes na declaración e, con iso, o risco dunha posterior regularización por parte da administración.

Con técnicas de aprendizaxe automática a partir de regularizacións de anos anteriores, a ferramenta fai unha selección de contribuíntes que poden cometer equivocacións en recadros do apartado de rendementos do traballo. Se o contribuínte modifícaas, se lle lembrará que modificou os importes que figuran nos datos fiscais para que decida se quere continuar con esa modificación.

Imposto sobre o patrimonio

En paralelo á Campaña de Renda, desenvolveuse tamén a correspondente ao Imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións), e tamén aqueles con cota a ingresar que o pasado ano contaban con bens e dereitos con valor superior a dous millóns de euros. Ao peche da campaña rexistráronse máis de 230.500 declaracións de Patrimonio e o importe que hai que ingresar acada os 1.328 millóns de euros.

 IRPF 2021 (Datos a 1 de xullo)

Concepto

IRPF 2020

IRPF 2021

% 2021/2020

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

18.631.950

18.835.131

1,09%

Declaracións presentadas

21.626.259

22.033.101

1,88%

Declaracións a ingresar

6.021.942

6.656.096

10,53%

Importe (millóns de €)

12.047,285

15.464,281

28,36%

Declaracións con solicitude de devolución

14.151.019

13.833.790

2,24%-

Importe (millóns de €)

10.621,892

10.173,249

4,22%-

Devolucións Pagas

11.299.000

11.177.386

1,08%-

Importe (millóns de €)

7.391,901

7.293,431

-1,33%

Nota:

A suma de declaracións a ingresar e devolucións non coincide coas declaracións presentadas, xa que non se inclúen as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2020

Total, declaracións presentadas

IRPF 2021

% Variación

Presentadas 2021/2020

ALMERÍA

343.151

355.996

3,74%

CÁDIZ

403.590

416.762

3,26%

CÓRDOBA

366.558

375.921

2,55%

GRANADA

424.187

437.679

3,18%

HUELVA

250.411

259.089

3,47%

XAÉN

311.288

318.895

2,44%

MÁLAGA

733.561

755.829

3,04%

SEVILLA

850.140

874.464

2,86%

XEREZ

119.988

123.803

3,18%

CEUTA

32.073

33.397

4,13%

MELILLA

32.762

33.914

3,52%

ANDALUCÍA

3.867.709

3.985.749

3,05%

HUESCA

118.718

119.984

1,07%

TERUEL

71.475

71.555

0,11%

ZARAGOZA

536.672

539.888

0,60%

ARAGÓN

726.865

731.427

0,63%

OVIEDO

344.161

350.468

1,83%

XIXÓN

181.312

184.591

1,81%

ASTURIAS

525.473

535.059

1,82%

ILLAS BALEARES

552.022

567.990

2,89%

ILLAS BALEARES

552.022

567.990

2,89%

AS PALMAS

497.608

506.787

1,84%

STA. CRUZ DE TENERIFE

454.607

464.456

2,17%

CANARIAS

952.215

971.243

2,00%

CANTABRIA

294.512

300.404

2,00%

CANTABRIA

294.512

300.404

2,00%

ALBACETE

190.124

193.995

2,04%

CIDADE REAL

225.105

229.122

1,78%

CUENCA

95.580

98.088

2,62%

GUADALAXARA

133.530

137.293

2,82%

TOLEDO

327.684

335.468

2,38%

CASTELA-A MANCHA

972.023

993.966

2,26%

ÁVILA  

78.986

79.562

0,73%

BURGOS

200.385

202.022

0,82%

LEÓN

239.079

240.145

0,45%

PALENCIA

87.437

87.340

-0,11%

SALAMANCA

171.340

172.021

0,40%

SEGOVIA

80.081

81.091

1,26%

SORIA

51.011

51.216

0,40%

VALLADOLID

285.651

287.345

0,59%

ZAMORA

86.210

86.572

0,42%

CASTELA E LEÓN

1.280.180

1.287.314

0,56%

BARCELONA

2.860.077

2.883.315

0,81%

XIRONA

365.948

372.318

1,74%

LLEIDA

215.205

217.720

1,17%

TARRAGONA

388.745

396.607

2,02%

CATALUÑA

3.829.975

3.869.960

1,04%

BADAXOZ

308.063

316.266

2,66%

CÁCERES

190.238

193.676

1,81%

ESTREMADURA

498.301

509.942

2,34%

A CORUÑA

580.909

589.126

1,41%

LUGO

165.645

167.593

1,18%

OURENSE

150.757

151.919

0,77%

PONTEVEDRA

271.786

276.874

1,87%

VIGO

191.336

193.775

1,27%

GALICIA

1.360.433

1.379.287

1,39%

MADRID

3.503.393

3.556.465

1,51%

MADRID

3.503.393

3.556.465

1,51%

MURCIA

522.905

539.997

3,27%

CARTAXENA

149.525

154.596

3,39%

MURCIA

672.430

694.593

3,30%

NAVARRA

1.764

1.899

7,65%

NAVARRA

1.764

1.899

7,65%

ÁRABA

609

684

12,32%

GUIPÚSCOA

856

959

12,03%

BISCAIA

1.597

1.576

-1,31%

PAÍS VASCO

3.062

3.219

5,13%

A RIOXA

173.193

174.909

0,99%

A RIOXA

173.193

174.909

0,99%

ALACANTE

829.195

849.480

2,45%

CASTELLÓN

298.896

306.561

2,56%

VALENCIA

1.284.618

1.313.634

2,26%

C. VALENCIANA

2.412.709

2.469.675

2,36%

TOTAL NACIONAL

21.626.259

22.033.101

1,88%

 Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)                                                 

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2021

Pagas (nº)

IRPF 2021

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2021

Importe pago

IRPF 2021

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

244.150

200.560

82,15%

140,110

101,604

72,52%

CÁDIZ

274.179

227.538

82,99%

209,977

160,478

76,43%

CÓRDOBA

243.931

203.258

83,33%

149,760

111,554

74,49%

GRANADA

273.322

218.494

79,94%

186,157

133,855

71,90%

HUELVA

185.182

156.478

84,50%

110,093

83,046

75,43%

XAÉN

216.431

177.631

82,07%

124,765

92,797

74,38%

MÁLAGA

465.358

368.245

79,13%

330,192

234,481

71,01%

SEVILLA

573.452

472.149

82,33%

410,633

300,447

73,17%

XEREZ

84.040

71.172

84,69%

59,646

46,053

77,21%

CEUTA

23.052

19.072

82,73%

16,290

12,515

76,82%

MELILLA

23.459

19.673

83,86%

17,342

13,550

78,13%

ANDALUCÍA

2.606.556

2.134.270

81,88%

1.754,964

1.290,380

73,53%

HUESCA

70.882

55.014

77,61%

48,230

32,735

67,87%

TERUEL

43.201

33.904

78,48%

27,104

18,864

69,60%

ZARAGOZA

316.784

250.606

79,11%

223,475

157,980

70,69%

ARAGÓN

430.867

339.524

78,80%

298,809

209,579

70,14%

OVIEDO

226.325

185.767

82,08%

182,120

138,437

76,01%

XIXÓN

114.392

94.398

82,52%

86,361

65,421

75,75%

ASTURIAS

340.717

280.165

82,23%

268,481

203,858

75,93%

ILLAS BALEARES

295.493

224.929

76,12%

220,834

148,038

67,04%

ILLAS BALEARES

295.493

224.929

76,12%

220,834

148,038

67,04%

AS PALMAS

353.501

282.739

79,98%

246,238

173,192

70,34%

TENERIFE

321.943

253.872

78,86%

218,707

152,058

69,53%

CANARIAS

675.444

536.611

79,45%

464,945

325,251

69,95%

CANTABRIA

196.233

157.442

80,23%

151,642

109,763

72,38%

CANTABRIA

196.233

157.442

80,23%

151,642

109,763

72,38%

ALBACETE

129.913

105.100

80,90%

91,369

66,916

73,24%

CIDADE REAL

157.491

130.932

83,14%

108,425

81,951

75,58%

CUENCA

68.589

54.922

80,07%

47,800

33,893

70,91%

GUADALAXARA

91.560

75.062

81,98%

70,636

52,564

74,42%

TOLEDO

224.973

181.803

80,81%

156,675

114,493

73,08%

C.-A MANCHA

672.526

547.819

81,46%

474,905

349,818

73,66%

ÁVILA  

52.114

42.097

80,78%

35,930

25,792

71,78%

BURGOS

131.782

107.881

81,86%

99,695

73,061

73,28%

LEÓN

157.764

130.054

82,44%

111,342

83,901

75,35%

PALENCIA

56.508

46.793

82,81%

39,283

29,410

74,87%

SALAMANCA

110.450

90.091

81,57%

74,867

54,258

72,47%

SEGOVIA

52.587

43.034

81,83%

36,711

26,749

72,86%

SORIA

33.776

27.526

81,50%

22,190

15,821

71,30%

VALLADOLID

192.828

160.805

83,39%

141,782

106,712

75,26%

ZAMORA

57.299

46.366

80,92%

35,463

25,865

72,93%

C. Y LEÓN

845.108

694.647

82,20%

597,265

441,568

73,93%

BARCELONA

1.542.522

1.212.697

78,62%

1.289,437

904,676

70,16%

XIRONA

200.299

155.008

77,39%

154,415

106,243

68,80%

LLEIDA

124.566

97.897

78,59%

88,167

61,050

69,24%

TARRAGONA

227.180

179.606

79,06%

176,753

125,539

71,02%

CATALUÑA

2.094.567

1.645.208

78,55%

1.708,772

1.197,508

70,08%

BADAXOZ

201.062

166.046

82,58%

114,814

83,458

72,69%

CÁCERES

118.377

98.247

83,00%

66,698

49,716

74,54%

ESTREMADURA

319.439

264.293

82,74%

181,513

133,174

73,37%

A CORUÑA

358.120

285.541

79,73%

250,914

178,969

71,33%

LUGO

105.274

84.584

80,35%

69,892

49,894

71,39%

OURENSE

86.726

67.145

77,42%

53,348

37,126

69,59%

PONTEVEDRA

176.172

141.844

80,51%

123,143

89,094

72,35%

VIGO

122.235

99.401

81,32%

90,070

65,642

72,88%

GALICIA

848.527

678.515

79,96%

587,367

420,725

71,63%

MADRID

2.380.885

1.959.998

82,32%

1.995,741

1.416,948

71,00%

MADRID

2.380.885

1.959.998

82,32%

1.995,741

1.416,948

71,00%

MURCIA

375.951

308.203

81,98%

272,233

199,250

73,19%

CARTAXENA

107.276

90.644

84,50%

79,629

61,107

76,74%

MURCIA

483.227

398.847

82,54%

351,862

260,356

73,99%

NAVARRA

1.135

879

77,44%

0,636

0,380

59,71%

NAVARRA

1.135

879

77,44%

0,636

0,380

59,71%

ÁRABA

439

330

75,17%

0,228

0,153

67,28%

GUIPÚSCOA

558

411

73,66%

0,299

0,194

64,74%

BISCAIA

955

687

71,94%

0,607

0,330

54,45%

PAÍS VASCO

1.952

1.428

73,16%

1,134

0,677

59,74%

A RIOXA

114.565

93.027

81,20%

77,651

55,298

71,21%

A RIOXA

114.565

93.027

81,20%

77,651

55,298

71,21%

ALACANTE

505.369

404.196

79,98%

322,513

226,082

70,10%

CASTELLÓN

195.905

158.357

80,83%

131,466

94,696

72,03%

VALENCIA

825.275

657.231

79,64%

582,749

409,332

70,24%

C. VALENCIANA

1.526.549

1.219.784

79,90%

1.036,728

730,110

70,42%

TOTAL NACIONAL

13.833.790

11.177.386

80,80%

10.173,249

7.293,431

71,69%

Devolucións pagas número e importe 2020/2021

(importes en millóns de euros)                                                                                              

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2020

Pagas (nº)

IRPF 2021

% Var.2021/  2020

Importe Pago

IRPF 2020

Importe pago

IRPF 2021

% Var.2021 / 2020

ALMERÍA

201.180

200.560

-0,31%

101,347

101,604

0,25%

CÁDIZ

233.314

227.538

-2,48%

162,060

160,478

0,98%-

CÓRDOBA

209.687

203.258

-3,07%

114,390

111,554

-2,48%

GRANADA

225.366

218.494

-3,05%

136,171

133,855

-1,70%

HUELVA

155.982

156.478

0,32%

82,832

83,046

0,26%

XAÉN

186.395

177.631

-4,70%

96,620

92,797

-3,96%

MÁLAGA

373.942

368.245

-1,52%

232,470

234,481

0,87%

SEVILLA

479.136

472.149

-1,46%

303,817

300,447

1,11%-

XEREZ

71.999

71.172

1,15%-

46,024

46,053

0,06%

CEUTA

19.265

19.072

1,00%-

13,025

12,515

-3,92%

MELILLA

20.051

19.673

1,89%-

13,678

13,550

0,94%-

ANDALUCÍA

2.176.317

2.134.270

1,93%-

1.302,433

1.290,380

-0,93%

HUESCA

56.774

55.014

3,10%-

34,352

32,735

-4,71%

TERUEL

35.917

33.904

-5,60%

19,725

18,864

-4,37%

ZARAGOZA

258.132

250.606

2,92%-

166,279

157,980

-4,99%

ARAGÓN

350.823

339.524

-3,22%

220,356

209,579

-4,89%

OVIEDO

188.536

185.767

-1,47%

145,607

138,437

-4,92%

XIXÓN

94.823

94.398

0,45%-

67,597

65,421

-3,22%

ASTURIAS

283.359

280.165

1,13%-

213,204

203,858

4,38%-

ILLAS BALEARES

246.631

224.929

-8,80%

152,837

148,038

3,14%-

ILLAS BALEARES

246.631

224.929

-8,80%

152,837

148,038

3,14%-

AS PALMAS

293.998

282.739

3,83%-

177,234

173,192

-2,28%

TENERIFE

262.116

253.872

-3,15%

153,728

152,058

1,09%-

CANARIAS

556.114

536.611

-3,51%

330,962

325,251

-1,73%

CANTABRIA

155.334

157.442

1,36%

109,564

109,763

0,18%

CANTABRIA

155.334

157.442

1,36%

109,564

109,763

0,18%

ALBACETE

103.808

105.100

1,24%

64,661

66,916

3,49%

CIDADE REAL

129.797

130.932

0,87%

79,039

81,951

3,69%

CUENCA

52.495

54.922

4,62%

31,604

33,893

7,24%

GUADALAXARA

74.061

75.062

1,35%

50,956

52,564

3,16%

TOLEDO

182.130

181.803

0,18%-

111,888

114,493

2,33%

C.-A MANCHA

542.291

547.819

1,02%

338,148

349,818

3,45%

ÁVILA  

43.723

42.097

3,72%-

26,143

25,792

1,34%-

BURGOS

109.088

107.881

1,11%-

75,889

73,061

-3,73%

LEÓN

133.756

130.054

-2,77%

87,047

83,901

-3,61%

PALENCIA

48.564

46.793

-3,65%

30,698

29,410

-4,20%

SALAMANCA

92.696

90.091

-2,81%

55,831

54,258

2,82%-

SEGOVIA

43.493

43.034

-1,06%

27,107

26,749

-1,32%

SORIA

27.744

27.526

0,79%-

16,649

15,821

-4,98%

VALLADOLID

159.434

160.805

0,86%

108,298

106,712

-1,46%

ZAMORA

48.130

46.366

-3,67%

27,183

25,865

-4,85%

C. Y LEÓN

706.628

694.647

-1,70%

454,845

441,568

2,92%-

BARCELONA

1.251.276

1.212.697

-3,08%

936,370

904,676

-3,38%

XIRONA

158.088

155.008

1,95%-

107,495

106,243

-1,16%

LLEIDA

100.284

97.897

-2,38%

61,999

61,050

1,53%-

TARRAGONA

183.710

179.606

2,23%-

127,531

125,539

-1,56%

CATALUÑA

1.693.358

1.645.208

2,84%-

1.233,395

1.197,508

2,91%-

BADAXOZ

169.253

166.046

1,89%-

84,254

83,458

0,94%-

CÁCERES

101.827

98.247

3,52%-

51,290

49,716

-3,07%

ESTREMADURA

271.080

264.293

-2,50%

135,544

133,174

1,75%-

A CORUÑA

286.510

285.541

-0,34%

180,633

178,969

0,92%-

LUGO

85.031

84.584

-0,53%

48,614

49,894

2,63%

OURENSE

70.148

67.145

-4,28%

37,917

37,126

2,09%-

PONTEVEDRA

140.556

141.844

0,92%

87,151

89,094

2,23%

VIGO

96.425

99.401

3,09%

63,825

65,642

2,85%

GALICIA

678.670

678.515

0,02%-

418,140

420,725

0,62%

MADRID

1.935.934

1.959.998

1,24%

1.444,290

1.416,948

1,89%-

MADRID

1.935.934

1.959.998

1,24%

1.444,290

1.416,948

1,89%-

 

 

 

 

 

 

 

MURCIA

297.798

308.203

3,49%

192,430

199,250

3,54%

CARTAXENA

86.398

90.644

4,91%

57,729

61,107

5,85%

MURCIA

384.196

398.847

3,81%

250,159

260,356

4,08%

NAVARRA

835

879

5,27%

0,406

0,380

-6,57%

NAVARRA

835

879

5,27%

0,406

0,380

-6,57%

ÁRABA

289

330

14,19%

0,116

0,153

31,80%

GUIPÚSCOA

397

411

3,53%

0,175

0,194

10,86%

BISCAIA

714

687

-3,78%

0,310

0,330

6,67%

PAÍS VASCO

1.400

1.428

2,00%

0,601

0,677

12,75%

A RIOXA

93.747

93.027

0,77%-

57,256

55,298

-3,42%

A RIOXA

93.747

93.027

0,77%-

57,256

55,298

-3,42%

ALACANTE

402.232

404.196

0,49%

223,549

226,082

1,13%

CASTELLÓN

158.257

158.357

0,06%

94,795

94,696

-0,10%

VALENCIA

661.794

657.231

-0,69%

411,415

409,332

-0,51%

C.VALENCIANA

1.222.283

1.219.784

0,20%-

729,759

730,110

0,05%

TOTAL NACIONAL

11.299.000

11.177.386

1,08%-

7.391,901

7.293,431

-1,33%