Saltar ao contido principal

Intervido por contrabando no aeroporto de Eivissa un debuxo atribuído a Picasso procedente de Suíza

Operación conxunta da Axencia Tributaria e Garda Civil

  • O viaxeiro que portaba a obra intentou a súa introdución en España sen declarar e a requirimento da Aduana achegou unha factura manuscrita de 1.500 francos suízos
  • Tras unha inspección do equipaxe, os investigadores descubriron outra factura dunha galería de Zúric e por valor de 450.000 francos, que identifica a obra como ‘Trois personnages’, de 1966
  • As autoridades en materia de Patrimonio Cultural e Belo Artes consideraron, de forma preliminar e a falta de informes máis exhaustivos, que a obra é orixinal e que o prezo facturado pola galería axústase ao prezo de mercado

18 de xullo de 2022.- Funcionarios de Aduanas da Axencia Tributaria e axentes da Garda Civil, no marco dunha operación conxunta, interviñeron por contrabando, o pasado 5 de xullo no aeroporto de Eivissa, un debuxo atribuído a Pablo Picasso. A obra, ‘Trois personnages’ (1966), encontrábase no equipaxe dun viaxeiro procedente de Suíza que intentaba a introdución da obra en España sen declarar.

Os investigadores descubriron no seu equipaxe a factura dunha galería suíza de Zúric por importe de 450.000 francos suízos (un importe equivalente en euros). As autoridades en materia de Patrimonio Cultural e Belo Artes consideraron, de forma preliminar e a falta de informes máis exhaustivos, que a obra é orixinal e que o prezo facturado pola galería axústase ao prezo de mercado.

A actuación ten a súa orixe nunha información remitida pola Aduana de Suíza ao Centro de Coordinación Operativa Permanente do Departamento de Aduanas da Axencia Tributaria sobre un viaxeiro que, con orixe no país helvético, encontrábase en voo comercial Zúric-Eivissa portando unha obra de arte en circunstancias que as autoridades suízas consideraron sospeitosas.

Tras estas informacións dispuxose un operativo, formado por funcionarios de Aduanas da Axencia Tributaria e axentes de Garda Civil, para intervir a obra no caso de que o viaxeiro intentase introducira sen declaración, subtraendoa así ao control das autoridades aduaneiras españolas.

Unha factura manuscrita de 1.500 francos

Á súa chegada ao aeroporto de Eivissa, o viaxeiro negou a preguntas dos investigadores que tivese algo que declarar e cruzou a canle verde correspondente. Decontado procedeuse á comprobación do seu equipaxe, encontrando no interior unha obra de arte con sinatura de Picasso. Nese momento, o viaxeiro pasou a alegar que se trataba dunha copia e mostrou unha factura manuscrita de 1.500 francos suízos.

Porén, no rexistro en profundidade do seu equipaxe encontrouse unha segunda factura, nesta ocasión dunha galería de arte de Zúric, por un valor de 450.000 francos suízos, en cuxo concepto aparece o título da obra ‘Trois personnages’, de 1966, que se correspondía coa obra de arte obxecto das comprobacións aduaneiras.

Nesta situación, e ante a subtracción da obra de arte ás autoridades aduaneiras, procedeuse á intervención da lámina por un presunto delito de contrabando, ao haberse introducido sen declaración desde Suíza (territorio non aduaneiro da Unión Europea) unha obra de arte cuxo valor superaría claramente os límites legais establecidos.

Ao tratarse dun ben que supera os 150.000 euros e que foi introducido sen declaración aduaneira pese ás preguntas expresas das autoridades en relación a se o pasaxeiro tiña algo que declarar, cometeríase un presunto delito de contrabando, conforme ao que se dispón na Lei Orgánica 12/1995, de Represión do Contrabando.

A introdución lícita da obra en España implicaría ter que satisfacer os dereitos arancelarios e o IVE á importación, ademais das obrigas de declaración administrativa ás que estivese suxeita a mercadoría.

Análise preliminar da obra

Tras a intervención da obra realizáronse xestións coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e Belas Artes do Ministerio de Cultura, que se puxo en contacto para o exame da obra cunha experta en arte contemporánea, a directora do Museu d ’Art Contemporani d ’Eivissa, que informou positivamente, con carácter preliminar, sobre a orixinalidade da obra intervida e o seu valor de mercado, que se correspondería co prezo facturado pola galería suíza.

Para a acreditación definitiva requiriranse informes máis exhaustivos que terán que ser realizados posteriormente por expertos na obra de Picasso mediante técnicas avanzadas.

A obra de arte encóntrase a disposición do Xulgado de Instrución 4 de Eivissa, que se encarga da investigación dos feitos.