Saltar ao contido principal

As gasolineiras poderán solicitar a partir de mañá o anticipo de 20 céntimos no carburante

As gasolineiras poderán solicitar a partir de mañá o anticipo de 20 céntimos no carburante

  • O formulario da solicitude colgarase na páxina web da Axencia Tributaria
  • Todas as estacións de servizo poderán presentar a solicitude, que requirirá unicamente a incorporación dos datos de identificación e un número de conta bancaria para facer efectivo o pagamento
  • Unha vez recibidas as solicitudes, os primeiros aboamentos efectuaranse por parte da Axencia a próxima semana

31 de marzo de 2022.- A Axencia Tributaria porá mañá a disposición de todas as estacións de servizo o formulario en liña para a solicitude do anticipo a conta do desconto de 20 céntimos que comezarán a aplicar aos usuarios no prezo dos carburantes e combustibles, de acordo co Real Decreto-lei 6/2022, do 30 de marzo.

O formulario publicarase na sede electrónica da Axencia, (https://sede.agenciatributaria.gob.es ), e nel as estacións de servizo unicamente terán que cubrir os datos de identificación e un número de conta bancaria en que debe aboarse o adianto. Para presentar o formulario requírese autenticación co sistema Clave ou certificado electrónico.

Unha vez recibidas as solicitudes, a próxima semana iniciaranse os aboamentos por parte da Axencia. Estes anticipos a conta poderán solicitarse polo importe máximo da bonificación que correspondería ao 90 %do volume medio mensual dos produtos incluídos no ámbito obxectivo da bonificación que vendese a estación de servizo no ano 2021, de acordo con reportádoo ao censo de empresas que realizan as vendas directas aos consumidores finais. O importe do anticipo, segundo o que se establece no Real Decreto-lei, non poderá ser superior aos dous millóns de euros, nin inferior aos 1.000 euros.

Paralelamente, a Axencia Tributaria traballará no desenvolvemento, coa maior celeridade posible, do formulario en liña específico para a solicitude de devolución mensual das bonificacións practicadas, e tamén dos dous formularios necesarios para que soliciten o pagamento único os beneficiarios das axudas previstas no Real Decreto-lei para a industria intensiva en en consumo de gas e para o sector do transporte.