Saltar ao contido principal

Desde hoxe a Axencia Tributaria realiza declaracións por teléfono mediante o plan 'Chamámoslle'

Campaña de Renda 2021

 • Ata agora presentaron a súa declaración máis de 6,3 millóns de contribuíntes e máis de 3,6 millóns recibiron a súa devolución por importe de máis de 2.414 millóns, de maneira que se aboaron o 72,7% das devolucións e o 66,8% dos importes solicitados
 • O plan ‘Chamámoslle’ é unha potente alternativa para todos aqueles contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran unha asistencia personalizada
 • O ‘Informador’ de Renda e o específico para actividades económicas ofrecen desde a web da Axencia máis de 800 respostas ás dúbidas máis destacadas e conectan cun chat atendido por especialistas da ADI

5 de maio de 2022.- A Axencia Tributaria abre hoxe o plan ‘Chamámoslle’ de confección de declaracións de Renda por teléfono, de maneira que os contribuíntes que requiran unha asistencia personalizada e vaian solicitando cita, poderán ser atendidos desde agora e ata o final da campaña sen necesidade de desprazamentos e de maneira personalizada.

A apertura do ‘Chamámoslle’ chega cando a campaña de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2021 (IRPF 2021) cumpre o seu primeiro mes e xa presentaron a súa declaración por Internet máis de 6.330.000 contribuíntes, en liña coas cifras da pasada campaña nas mesmas datas (-0,35 %) 

Ata hoxe, a Axencia devolveu 2.414 millóns de euros a 3.610.000 contribuíntes, de xeito que xa foron abonadas o 72,7% das solicitudes de devolución realizada polo momento e o 66,8% dos importes a devolver que se solicitaron. A Axencia aboou ata agora un 2% máis de devolucións en número que o ano pasado nas mesmas datas, e un 1% máis en importe, superando a evolución das propias presentacións con solicitude de devolución, que descenden un 1,8% en número e un 1,9% en importe.

Ao mesmo tempo, presentáronse xa máis de 1.021.000 declaracións con resultado a ingresar (+5,1%) por parte de contribuíntes que optaron por axilizar a presentación, xa que non teñen que realizar os primeiros pagamentos ata o final da campaña.

Por vías de presentación, ademais da páxina web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ) como canle telemática principal, presentáronse tamén máis de 300.800 declaracións a través da aplicación móbil da Axencia, das que 87.800 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a ‘app’ derivou á web da AEAT para realizar algunha modificación e volveron á aplicación para concluír a presentación.

No conxunto da campaña está prevista a presentación de 21.921.000 declaracións, un 0,9% máis que o ano pasado, e dese total espérase que 14.350.000 dean dereito a devolución (dous terzos do total e un 1,1% máis que o ano anterior) por un importe estimado de 11.122 millóns de euros (5,8% máis). Tamén se prevén 5.971.000 declaracións a ingresar (un 1,5% menos), por importe de 13.400 millóns de euros.

Arrincan as presentacións de Renda por teléfono

O plan ‘Chamámoslle’ que arrinca hoxe manterá a mesma capacidade de asistencia personalizada que o pasado ano permitiu realizar por esta vía o 70% de todas as declaracións que se presentaron con asistencia personalizada. Así, os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías contarán cunha potente alternativa á asistencia en oficinas que comeza en xuño, podendo acelerar a presentación e, deste xeito, tamén a devolución que corresponda.

O funcionamento é o xa habitual para un servizo que o ano pasado utilizaron máis de 1.153.000 declarantes: unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 91 535 73 26, ou no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada da Axencia Tributaria.

En favor da propia axilidade do servizo, resulta moi conveniente que o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración cando lle chame a Axencia. Ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, os cidadáns que decidan non facer uso da súa cita deben anulara pola mesma vía pola que obtivérona.

‘Informador’ de Renda

A principal novidade da campaña é a posta en marcha dunha versión renovada e ampliada do ‘Informador’ de Renda e a creación doutro específico sobre actividades económicas. Esta ferramenta, dispoñible na web da Axencia, inclúe os bloques de axuda en Renda estruturada e sistematizada para ofrecer a información solicitada a partir de preguntas sinxelas realizadas polo ‘Informador’, que tamén permite conservar o diálogo e a resposta dada en formato PDF.

O ‘Informador’ de Renda é un servizo integral de asistencia en liña con máis de 800 respostas ás dúbidas máis destacadas de todo o imposto en materias tales como as novidades de campaña, a obriga de declarar, opcións de tributación e situacións persoais e familiares, beneficios fiscais, inmobles e produtos financeiros, así como as incluídas no ‘Informador’ específico sobre actividades económicas. Todo iso a partir de 23 apartados iniciais de contidos.

Pola súa parte, os distintos bloques de información conéctanse a un chat que atenden especialistas da Administración Dixital Integral (ADI) en horario de nove da mañá a sete da tarde, permitindo así unha asistencia personalizada para as cuestións que quedasen pendentes de resolver nas respostas do ‘Informador’.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros. 
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Lémbrase que os beneficiarios do   Ingreso Mínimo Vital deben presentar a declaración, de acordo coa normativa que establece o IMV.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2021)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepción de prestacións por ERTE
 • Percepcións por subvencións
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de Clave PIN require un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida no apartado ‘Clave PIN’ da súa web, facilitando o DNI, data de validez e o número de móbil. Tamén é posible o rexistro por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de móbil.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres caracteres que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2020 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro da súa Renda 2020 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán os últimos díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar o seu uso, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Principais servizos de asistencia e información

(ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono solicitude ‘Chamámoslle’ (a partir do 3 de maio):

91 535 73 26 e 901 12 12 24 (servizo automático, 24 horas)

91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 • Teléfono Renda Información: 91 554 87 70 e 901 33 55 33

(para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)

IRPF 2021 (Datos a 5 de maio)

Concepto

IRPF 2020

IRPF 2021

% 2021/2020

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

9.350.530

9.324.066

-0,28%

Declaracións presentadas

6.353.141

6.330.887

-0,35%

Declaracións a ingresar

971.088

1.021.115

5,15%

Importe (millóns de €)

804,034

893,065

11,07%

Declaracións con solicitude de devolución

5.058.782

4.964.969

-1,85%

Importe (millóns de €)

3.686,948

3.615,229

1,95%-

Devolucións Pagas

3.539.409

3.610.714

2,01%

Importe (millóns de €)

2.389,948

2.414,039

1,01%

Nota:

A suma de declaracións a ingresar e devolucións non coincide coas declaracións presentadas, xa que non se inclúen as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2020

Total, declaracións presentadas

IRPF 2021

% Variación

Presentadas 2021/2020

ALMERÍA

130.940

132.170

0,94%

CÁDIZ

166.969

163.584

2,03%-

CÓRDOBA

106.284

99.766

-6,13%

GRANADA

122.736

119.025

-3,02%

HUELVA

105.285

103.700

-1,51%

XAÉN

81.648

76.940

-5,77%

MÁLAGA

209.980

211.947

0,94%

SEVILLA

319.462

302.594

5,28%-

XEREZ

51.999

50.133

-3,59%

CEUTA

13.348

13.409

0,46%

MELILLA

13.735

14.694

6,98%

ANDALUCÍA

1.322.386

1.287.962

-2,60%

HUESCA

26.124

26.560

1,67%

TERUEL

13.334

12.782

4,14%-

ZARAGOZA

148.868

149.776

0,61%

ARAGÓN

188.326

189.118

0,42%

OVIEDO

108.191

106.622

-1,45%

XIXÓN

54.237

52.877

2,51%-

ASTURIAS

162.428

159.499

-1,80%

ILLAS BALEARES

123.980

120.788

-2,57%

ILLAS BALEARES

123.980

120.788

-2,57%

AS PALMAS

176.197

176.130

0,04%-

STA. CRUZ DE TENERIFE

145.080

143.154

-1,33%

CANARIAS

321.277

319.284

0,62%-

CANTABRIA

76.773

80.393

4,72%

CANTABRIA

76.773

80.393

4,72%

ALBACETE

52.022

52.464

0,85%

CIDADE REAL

67.842

67.243

-0,88%

CUENCA

23.233

23.294

0,26%

GUADALAXARA

44.199

45.081

2,00%

TOLEDO

100.073

101.188

1,11%

CASTELA-A MANCHA

287.369

289.270

0,66%

ÁVILA  

20.763

20.160

-2,90%

BURGOS

51.634

51.053

1,13%-

LEÓN

66.092

65.423

1,01%-

PALENCIA

23.468

23.247

0,94%-

SALAMANCA

46.914

45.459

3,10%-

SEGOVIA

21.367

20.775

-2,77%

SORIA

11.760

11.366

3,35%-

VALLADOLID

89.789

89.086

0,78%-

ZAMORA

19.864

19.123

-3,73%

CASTELA E LEÓN

351.651

345.692

-1,69%

BARCELONA

761.219

774.230

1,71%

XIRONA

82.353

85.328

3,61%

LLEIDA

47.500

50.919

7,20%

TARRAGONA

102.239

105.445

3,14%

CATALUÑA

993.311

1.015.922

2,28%

BADAXOZ

82.110

80.617

-1,82%

CÁCERES

50.839

49.289

-3,05%

ESTREMADURA

132.949

129.906

-2,29%

A CORUÑA

130.705

136.200

4,20%

LUGO

29.959

31.866

6,37%

OURENSE

31.897

33.440

4,84%

PONTEVEDRA

60.466

64.365

6,45%

VIGO

48.957

51.562

5,32%

GALICIA

301.984

317.433

5,12%

MADRID

1.192.626

1.175.547

1,43%-

MADRID

1.192.626

1.175.547

1,43%-

MURCIA

163.910

165.097

0,72%

CARTAXENA

57.235

58.776

2,69%

MURCIA

221.145

223.873

1,23%

NAVARRA

633

685

8,21%

NAVARRA

633

685

8,21%

ÁRABA

215

220

2,33%

GUIPÚSCOA

245

263

7,35%

BISCAIA

511

447

-12,52%

PAÍS VASCO

971

930

4,22%-

A RIOXA

45.114

46.092

2,17%

A RIOXA

45.114

46.092

2,17%

ALACANTE

211.164

215.037

1,83%

CASTELLÓN

75.486

76.039

0,73%

VALENCIA

343.568

337.417

-1,79%

C. VALENCIANA

630.218

628.493

0,27%-

TOTAL NACIONAL

6.353.141

6.330.887

-0,35%

 Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)                                            

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2021

Pagas (nº)

IRPF 2021

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2021

Importe pago

IRPF 2021

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

110.820

84.011

75,81%

55,744

38,039

68,24%

CÁDIZ

132.099

99.712

75,48%

104,681

74,555

71,22%

CÓRDOBA

78.707

57.565

73,14%

50,329

34,345

68,24%

GRANADA

91.507

63.876

69,80%

64,350

41,436

64,39%

HUELVA

88.498

69.035

78,01%

49,304

35,323

71,64%

XAÉN

62.174

43.828

70,49%

38,390

25,328

65,97%

MÁLAGA

164.454

116.902

71,08%

117,300

76,805

65,48%

SEVILLA

243.477

182.810

75,08%

175,424

120,646

68,77%

XEREZ

40.653

30.827

75,83%

29,507

20,962

71,04%

CEUTA

10.698

8.193

76,58%

7,696

5,451

70,83%

MELILLA

11.727

8.741

74,54%

8,778

6,084

69,32%

ANDALUCÍA

1.034.814

765.500

73,97%

701,503

478,975

68,28%

HUESCA

20.181

14.674

72,71%

13,221

8,763

66,28%

TERUEL

9.458

6.624

70,04%

6,035

3,908

64,75%

ZARAGOZA

110.212

79.612

72,24%

77,800

52,332

67,26%

ARAGÓN

139.851

100.910

72,16%

97,057

65,004

66,97%

OVIEDO

83.486

61.333

73,47%

71,328

50,140

70,29%

XIXÓN

40.495

29.583

73,05%

32,048

22,084

68,91%

ASTURIAS

123.981

90.916

73,33%

103,376

72,224

69,86%

ILLAS BALEARES

84.701

57.201

67,53%

61,519

37,309

60,65%

ILLAS BALEARES

84.701

57.201

67,53%

61,519

37,309

60,65%

AS PALMAS

147.416

108.348

73,50%

97,111

65,203

67,14%

TENERIFE

118.626

86.688

73,08%

77,596

52,097

67,14%

CANARIAS

266.042

195.036

73,31%

174,707

117,300

67,14%

CANTABRIA

63.691

45.454

71,37%

49,906

33,108

66,34%

CANTABRIA

63.691

45.454

71,37%

49,906

33,108

66,34%

ALBACETE

41.718

29.286

70,20%

30,525

19,766

64,76%

CIDADE REAL

54.003

38.741

71,74%

38,281

25,891

67,63%

CUENCA

18.889

12.732

67,40%

13,415

8,180

60,98%

GUADALAXARA

36.240

26.734

73,77%

28,384

19,638

69,19%

TOLEDO

80.858

58.107

71,86%

58,055

39,207

67,54%

C.-A MANCHA

231.708

165.600

71,47%

168,660

112,684

66,81%

ÁVILA  

15.749

11.446

72,68%

10,821

7,279

67,27%

BURGOS

40.368

28.953

71,72%

30,789

20,497

66,57%

LEÓN

52.045

39.124

75,17%

37,549

26,339

70,15%

PALENCIA

18.412

13.595

73,84%

12,708

8,699

68,45%

SALAMANCA

35.797

26.449

73,89%

24,155

16,379

67,81%

SEGOVIA

16.615

11.952

71,93%

11,252

7,350

65,33%

SORIA

9.089

6.439

70,84%

5,746

3,721

64,76%

VALLADOLID

72.044

54.074

75,06%

53,112

37,052

69,76%

ZAMORA

15.143

10.940

72,24%

9,555

6,437

67,37%

C. Y LEÓN

275.262

202.972

73,74%

195,688

133,754

68,35%

BARCELONA

541.128

378.161

69,88%

454,287

292,203

64,32%

XIRONA

61.391

40.336

65,70%

47,485

28,424

59,86%

LLEIDA

37.857

26.105

68,96%

25,419

15,932

62,68%

TARRAGONA

77.216

53.583

69,39%

61,456

38,822

63,17%

CATALUÑA

717.592

498.185

69,42%

588,646

375,381

63,77%

BADAXOZ

62.897

45.873

72,93%

35,064

23,706

67,61%

CÁCERES

37.023

26.710

72,14%

21,067

14,198

67,39%

ESTREMADURA

99.920

72.583

72,64%

56,131

37,904

67,53%

A CORUÑA

105.663

76.893

72,77%

74,377

49,884

67,07%

LUGO

24.317

16.991

69,87%

15,404

9,676

62,82%

OURENSE

24.311

16.947

69,71%

15,042

9,516

63,27%

PONTEVEDRA

50.690

35.817

70,66%

35,585

22,800

64,07%

VIGO

40.738

30.374

74,56%

29,164

19,972

68,48%

GALICIA

245.719

177.022

72,04%

169,571

111,850

65,96%

MADRID

970.314

736.810

75,94%

769,229

529,359

68,82%

MADRID

970.314

736.810

75,94%

769,229

529,359

68,82%

MURCIA

138.235

100.563

72,75%

96,046

63,562

66,18%

CARTAXENA

49.211

36.815

74,81%

36,205

25,056

69,21%

MURCIA

187.446

137.378

73,29%

132,251

88,618

67,01%

NAVARRA

495

345

69,70%

0,236

0,133

56,48%

NAVARRA

495

345

69,70%

0,236

0,133

56,48%

ÁRABA

171

109

63,74%

0,087

0,038

43,13%

GUIPÚSCOA

185

133

71,89%

0,096

0,061

64,17%

BISCAIA

355

262

73,80%

0,163

0,110

67,45%

PAÍS VASCO

711

504

70,89%

0,346

0,209

60,43%

A RIOXA

36.469

26.005

71,31%

24,161

15,960

66,06%

A RIOXA

36.469

26.005

71,31%

24,161

15,960

66,06%

ALACANTE

164.047

115.357

70,32%

101,118

64,343

63,63%

CASTELLÓN

58.916

41.061

69,69%

39,208

25,016

63,80%

VALENCIA

263.290

181.875

69,08%

181,917

114,909

63,17%

C. VALENCIANA

486.253

338.293

69,57%

322,243

204,267

63,39%

TOTAL NACIONAL

4.964.969

3.610.714

72,72%

3.615,229

2.414,039

66,77%

 Devolucións pagas número e importe 2020/2021

(importes en millóns de euros)                                                                                             

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2020

Pagas (nº)

IRPF 2021

% Var.2021/  2020

Importe Pago

IRPF 2020

Importe pago

IRPF 2021

% Var.2021 / 2020

ALMERÍA

84.002

84.011

0,01%

38,202

38,039

-0,43%

CÁDIZ

102.422

99.712

2,65%-

74,637

74,555

-0,11%

CÓRDOBA

62.007

57.565

-7,16%

35,977

34,345

-4,54%

GRANADA

66.256

63.876

-3,59%

42,343

41,436

2,14%-

HUELVA

68.983

69.035

0,08%

35,137

35,323

0,53%

XAÉN

46.586

43.828

-5,92%

25,729

25,328

-1,56%

MÁLAGA

112.615

116.902

3,81%

73,489

76,805

4,51%

SEVILLA

186.083

182.810

1,76%-

122,088

120,646

-1,18%

XEREZ

31.942

30.827

-3,49%

20,768

20,962

0,94%

CEUTA

8.124

8.193

0,85%

5,532

5,451

-1,46%

MELILLA

7.942

8.741

10,06%

5,352

6,084

13,68%

ANDALUCÍA

776.962

765.500

1,48%-

479,254

478,975

0,06%-

HUESCA

13.840

14.674

6,03%

8,379

8,763

4,59%

TERUEL

6.722

6.624

-1,46%

3,900

3,908

0,21%

ZARAGOZA

73.043

79.612

8,99%

48,992

52,332

6,82%

ARAGÓN

93.605

100.910

7,80%

61,271

65,004

6,09%

OVIEDO

60.662

61.333

1,11%

50,984

50,140

1,66%-

XIXÓN

28.943

29.583

2,21%

22,133

22,084

-0,22%

ASTURIAS

89.605

90.916

1,46%

73,117

72,224

1,22%-

ILLAS BALEARES

60.853

57.201

-6,00%

38,415

37,309

2,88%-

ILLAS BALEARES

60.853

57.201

-6,00%

38,415

37,309

2,88%-

AS PALMAS

104.741

108.348

3,44%

61,772

65,203

5,55%

TENERIFE

85.015

86.688

1,97%

49,556

52,097

5,13%

CANARIAS

189.756

195.036

2,78%

111,328

117,300

5,36%

CANTABRIA

42.432

45.454

7,12%

31,842

33,108

3,98%

CANTABRIA

42.432

45.454

7,12%

31,842

33,108

3,98%

ALBACETE

28.763

29.286

1,82%

19,018

19,766

3,94%

CIDADE REAL

39.093

38.741

-0,90%

26,035

25,891

-0,55%

CUENCA

12.615

12.732

0,93%

8,132

8,180

0,60%

GUADALAXARA

25.492

26.734

4,87%

18,709

19,638

4,97%

TOLEDO

56.667

58.107

2,54%

37,822

39,207

3,66%

C.-A MANCHA

162.630

165.600

1,83%

109,715

112,684

2,71%

ÁVILA  

11.435

11.446

0,10%

7,101

7,279

2,50%

BURGOS

27.750

28.953

4,34%

20,099

20,497

1,98%

LEÓN

36.824

39.124

6,25%

24,944

26,339

5,59%

PALENCIA

13.050

13.595

4,18%

8,401

8,699

3,55%

SALAMANCA

25.765

26.449

2,65%

16,339

16,379

0,24%

SEGOVIA

11.586

11.952

3,16%

7,364

7,350

0,19%-

SORIA

6.191

6.439

4,01%

3,695

3,721

0,72%

VALLADOLID

49.588

54.074

9,05%

34,553

37,052

7,23%

ZAMORA

10.827

10.940

1,04%

6,479

6,437

0,64%-

C. Y LEÓN

193.016

202.972

5,16%

128,975

133,754

3,71%

BARCELONA

365.999

378.161

3,32%

285,084

292,203

2,50%

XIRONA

39.479

40.336

2,17%

27,316

28,424

4,06%

LLEIDA

24.793

26.105

5,29%

14,620

15,932

8,97%

TARRAGONA

52.878

53.583

1,33%

38,210

38,822

1,60%

CATALUÑA

483.149

498.185

3,11%

365,230

375,381

2,78%

BADAXOZ

46.976

45.873

-2,35%

24,202

23,706

-2,05%

CÁCERES

27.876

26.710

-4,18%

14,506

14,198

-2,13%

ESTREMADURA

74.852

72.583

3,03%-

38,708

37,904

2,08%-

A CORUÑA

71.890

76.893

6,96%

47,843

49,884

4,27%

LUGO

16.136

16.991

5,30%

9,202

9,676

5,15%

OURENSE

16.314

16.947

3,88%

9,202

9,516

3,41%

PONTEVEDRA

33.321

35.817

7,49%

21,263

22,800

7,23%

VIGO

27.360

30.374

11,02%

18,674

19,972

6,96%

GALICIA

165.021

177.022

7,27%

106,184

111,850

5,34%

MADRID

710.863

736.810

3,65%

544,009

529,359

-2,69%

MADRID

710.863

736.810

3,65%

544,009

529,359

-2,69%

MURCIA

94.970

100.563

5,89%

58,682

63,562

8,32%

CARTAXENA

33.750

36.815

9,08%

22,461

25,056

11,55%

MURCIA

128.720

137.378

6,73%

81,143

88,618

9,21%

NAVARRA

313

345

10,22%

0,132

0,133

1,23%

NAVARRA

313

345

10,22%

0,132

0,133

1,23%

ÁRABA

103

109

5,83%

0,027

0,038

38,87%

GUIPÚSCOA

117

133

13,68%

0,047

0,061

31,88%

BISCAIA

237

262

10,55%

0,090

0,110

23,02%

PAÍS VASCO

457

504

10,28%

0,163

0,209

28,17%

A RIOXA

25.036

26.005

3,87%

15,544

15,960

2,67%

A RIOXA

25.036

26.005

3,87%

15,544

15,960

2,67%

ALACANTE

113.510

115.357

1,63%

63,248

64,343

1,73%

CASTELLÓN

41.856

41.061

1,90%-

24,967

25,016

0,20%

VALENCIA

186.773

181.875

2,62%-

116,703

114,909

1,54%-

C.VALENCIANA

342.139

338.293

1,12%-

204,918

204,267

-0,32%

TOTAL NACIONAL

3.539.409

3.610.714

2,01%

2.389,948

2.414,039

1,01%