Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria inicia unha operación de ámbito nacional contra a fraude fiscal no sector das franquías de mensaxaría e paquetaría

Operación ‘Columba’

  • Máis de 270 funcionarios da Axencia comparecéronse en 76 locais situados en 14 CCAA tras obter indicios de actividade non declarada, pagamentos en ‘B’ a traballadores e detectaron a existencia de software de ocultación de vendas nalgúns casos
  • A operación supuxo o inicio de actuacións inspectoras en relación con 77 sociedades e 40 persoas físicas vinculadas
  • Con esta son 21 as macrooperacións sectoriais coordinadas despregadas pola Axencia na última década, que ata agora traducíronse na liquidación de máis de 370 millóns de euros a 1.825 contribuíntes

20 de outubro de 2022.- A Axencia Tributaria puxo en marcha máis dun centenar de comprobacións inspectoras a 77 sociedades e 40 persoas físicas vinculadas do sector das franquías de mensaxaría e paquetaría tras a comparecencia, no día de onte, de máis de 270 funcionarios da Axencia nun total de 76 locais deste sector distribuído en 14 Comunidades Autónomas.

As inspeccións, que se desenvolverán nos próximos meses a partir desta obtención de probas iniciais, analizarán supostos de actividade non declarada, pagamentos en ‘B’ a traballadores das franquías e a utilización de programas informáticos de ocultación de vendas para defraudar (software de ‘dobre uso’ que xa se detectou nalgunhas das comparecencias realizadas onte).

A operación, denominada ‘Columba’, comporta o inicio de inspeccións a sociedades e persoas físicas vinculadas (socios, administradores e persoas do medio familiar), mediante a comparecencia de funcionarios da área de Inspección da Axencia en locais situados en Andalucía (6), Aragón (3), Asturias (1), Canarias (3), Cantabria (3), Castela-A Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (11), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (9), Murcia (3) La Rioja (2) e Comunidade Valenciana (18).

‘Columba’ foi coordinada polo Departamento de Inspección Financeira e Tributaria da Axencia Tributaria, contando coa participación de máis de 260 funcionarios da Área de Inspección, incluíndo persoal das Unidades de Auditoría Informática (UAI), así como co apoio de axentes policiais e de 14 funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria.

Software de ‘dobre uso’

As inspeccións iniciadas onte, e que se desenvolverán nos próximos meses, teñen a súa orixe en denuncias previas, relacionadas co sector da mensaxaría e paquetaría, que poñen en coñecemento da Axencia Tributaria diversa suposta de ocultación de actividade económica e de pagamentos en “B” aos traballadores, vinculados con facturación en efectivo e coa axuda de software de ocultación de vendas, ou de ‘dobre uso’. De feito, xa nas comparecencias realizadas onte corroborouse a existencia e utilización destes programas por parte dalgunhas das sociedades inspeccionadas.

As directrices xerais do Plan de Control Tributario da Axencia para 2022 pon o foco, entre outros obxectivos, na loita contra o software de ‘dobre uso’, en paralelo á tramitación do Regulamento que regula os requisitos que deben adoptar os sistemas informáticos de facturación para garantir a integridade, conservación, accesibilidade, lexibilidade, rastreabilidade e inalterabilidad dos rexistros de facturación, de acordo co que se dispón na Lei Xeral Tributaria.

Coas comparecencias realizadas onte nos locais seleccionados, a Axencia logrou acceder directamente á documentación e información contable ou auxiliar real existente, incluídos os sistemas informáticos de procesamento da información, ao obxecto de confirmar e cuantificar o volume de actividade non declarada polas empresas e, se é o caso, confirmar a posible existencia de programas informáticos de ocultación de vendas e esquemas de facturación irregular.

As actuacións tamén se dirixen a persoas do medio societario e familiar das sociedades inspeccionadas que presentan signos externos de riquezas non coherentes coas rendas que veñen declarando.

De acordo co informe anual do sector postal da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, máis do 60 %dos 2.177 operadores inscritos no Rexistro postal operan baixo o réxime de franquía ou vinculacións análogas. Esta tipoloxía de empresas de reparto en réxime de franquía é á que se dirixe a operación ‘Columba’, nun momento de forte crecemento do sector da mensaxaría e paquetaría polo auxe do comercio electrónico no mercado español.

As macrooperacións sectoriais

Coa operación ‘Columba’ son xa 21 as macrooperacións sectoriais coordinadas despregadas pola Axencia na última década, que ata agora traducíronse na liquidación de máis de 370 millóns de euros a 1.825 contribuíntes. Este tipo de actuacións, ademais de facilitar a detección e regularización da fraude fiscal, permiten transmitir unha mensaxe disuasoria aos colectivos involucrados nestas prácticas, que teñen impacto nas arcas públicas e distorsionan gravemente a competencia no propio sector afectado.