Saltar ao contido principal

Máis de 40 países analizan en Granada o uso da tecnoloxía nas axencias tributarias para reforzar o cumprimento e a relación co contribuínte

Conferencia Técnica do CIAT

  • Baixo o título ‘A Administración Sapiens’, os participantes na Conferencia Técnica do Centro Interamericano de Administracións Tributarias han examinado ao longo de tres días os avances na xestión da información e do coñecemento para mellorar a prevención e a loita contra a fraude
  • España renova o seu acordo de cooperación co CIAT en materia de investigación, estudo e asistencia técnica para países iberoamericanos

6 de outubro de 2022.- A utilización das novas tecnoloxías por parte das administracións tributarias para reforzar a relación co contribuínte e o cumprimento fiscal foi motivo de debate por parte dos máis de 40 países membros do Centro Interamericano de Administracións Tributarias (CIAT), que celebrou en Granada a súa Conferencia Técnica.

Durante o relatorio inaugural do martes, o secretario de Estado de Facenda e presidente da Axencia Tributaria, Jesús Gascón, subliñou o “medio cambiante” ao que deben adaptarse as administracións tributarias. Nese contexto, sinalou Gascón, “a información, a tecnoloxía e o capital humano permítennos evolucionar cara a unha ‘Administración Tributaria sapiens’, autoconsciente do seu potencial e capacidade de influír no medio; é dicir, no cumprimento voluntario das obrigas fiscais e no favorecimiento da cohesión social”.

Ao longo de tres días, a Conferencia Técnica clausurada hoxe pola directora xeral da Axencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, dedicou a súa actividade ao intercambio de puntos de vista por parte dos países membros e asociados do CIAT sobre materias estratéxicas para as administracións tributarias, como o fortalecemento da relación de confianza cos contribuíntes e a mellora do cumprimento, a análise de datos como base da actividade de prevención e control, e a adaptación dos recursos humanos ás novas tecnoloxías nun contexto post-Covid.

Pola súa parte, no marco da Conferencia Técnica, España renovou o convenio mediante o cal a Administración Tributaria española apoia as actividades do CIAT en materia de asistencia técnica, capacitación, investigación e estudo dirixido aos países iberoamericanos.

A intelixencia artificial e o cumprimento voluntario  

Durante a conferencia, a directora do Departamento de Xestión da Axencia Tributaria, Rosa Prieto, expuxo os últimos avances da Administración española na utilización da intelixencia artificial para favorecer o cumprimento tributario e mellorar a asistencia evitando erros dos contribuíntes ao confeccionar as súas declaracións do IRPF.

Coas técnicas de ‘machine learning’, explicou, “apréndese dos procedementos tributarios do pasado, analizando e descubrindo que características do contribuínte fan máis probable que poida equivocarse” no presente, para a continuación mostrarlle unha mensaxe se modifica unha serie de recadros en Renda Web que poden dar lugar a erros. Nesa mesma liña prévése continuar no futuro, de acordo cos traballos que tamén están realizando outras administracións tributarias e vén impulsando a OCDE.

O director do departamento de Inspección, Javier Hurtado, expuxo, pola súa banda, a experiencia da súa Área na utilización das ferramentas virtuais, concretamente a denominada Visita Virtual, un sistema informático alternativo ao presencial que permite aos contribuíntes e os seus asesores interactuar coa Inspección por videoconferencia sen necesidade de acudir ás oficinas. Grazas a iso, os contribuíntes, asesores e inspectores aforran máis de 76.000 horas de desprazamentos por ano.

Este sistema, sinalou Furtado, consegue “unha diminución de cargas fiscais indirectas e aforros de tempo, a un tempo que permite unha maior versatilidade e axilidade na actuación ”, ademais de facilitar, como aconteceu durante a pandemia, unha adaptación a situacións sociais especiais.

Información adicional sobre o CIAT

  • O Centro Interamericano de Administracións Tributarias (CIAT) é unha organización internacional creada en 1967 que prové asistencia técnica especializada para a modernización das administracións tributarias. Agrupa 42 países membros e asociados: 32 países americanos, cinco europeos, catro africanos e un país asiático.
  • Entre os obxectivos do CIAT encóntranse a promoción de accións de cooperación mutua para facilitar o cumprimento voluntario dos contribuíntes e combater todas as formas de fraude fiscal, así como a implantación de proxectos de asistencia mutua para o fortalecemento das administracións tributarias.
  • O CIAT conta cunha Asemblea Xeral e unha Conferencia Técnica, órganos directivos que se convocan con carácter anual. A Asemblea Xeral é o órgano decisorio que aproba o orzamento e o programa de traballo de cada exercicio, entre outras actividades. Pola súa parte, a Conferencia Técnica dedica a súa sesión técnico-estratéxica ao intercambio de puntos de vista sobre temas estratéxicos de especial relevancia para os países membros.