Saltar ao contido principal

Desde mañá pódese solicitar na web da Axencia Tributaria a nova axuda de 200 euros para persoas con baixos ingresos e patrimonio

Prazo de solicitude ata o 31 de marzo

  • Os servizos de axuda incluirán folletos, vídeos explicativos, solución de dúbidas frecuentes e carteis informativos nas oficinas
  • Do mesmo xeito que no caso da anterior axuda de 200 euros, requírese a alta dos solicitantes no sistema ‘Clave’, que se pode realizar por Internet, por videochamada ou presencialmente nas oficinas da Axencia
  • Para a solicitude unicamente cumprirá achegar os datos identificativos e domicilio do solicitante e das persoas coas que convive no fogar, así como un teléfono de contacto e o número de conta bancaria para facer efectivo o pagamento

14 de febreiro de 2023.- A Axencia Tributaria porá mañá a disposición de todos os posibles beneficiarios o formulario en liña co que solicitar a nova axuda de 200 euros para persoas con baixos ingresos e patrimonio que establece o Real Decreto-lei 20/2022, do 27 de decembro. O Real decreto establece que os solicitantes teñen tempo ata o 31 de marzo para solicitar a axuda e que o prazo para o pagamento por parte a Axencia é de tres meses a partir de entón.

O formulario publicarase no apartado de información destacada da sede electrónica da Axencia (https://sede.agenciatributaria.gob.es ) e nel unicamente cumprirá cubrir os datos identificativos e domicilio do solicitante e das persoas coas que convive no fogar, así como un teléfono de contacto e o número de conta bancaria para facer efectivo o pagamento da axuda.

Folletos e vídeos explicativos

Nas semanas previas ao inicio do prazo de solicitude, a Axencia xa habilitara o espazo na súa web para a nova axuda de 200 euros para os efectos de facilitar a visualización dun bloque específico de preguntas frecuentes e para incentivar os posibles solicitantes que non estean dados de alta no sistema ‘Clave’, nin conten con certificado electrónico, a que realicen ese trámite sinxelo de rexistro en ‘Clave’ por Internet ou videochamada evitandose desprazamentos, ou nas oficinas da Axencia ou outros organismos públicos. A alta en ‘Clave’ soa require achegar os datos do DNI e un número de teléfono móbil.

Toda a información necesaria en relación con este trámite, así como a propia vinculada á axuda dos 200 euros, recollerase tamén en folletos e vídeos explicativos que se publicarán na web da Axencia, e todo iso complementarase con carteis informativos nas zonas de atención ao público das oficinas en todo o territorio.

Colectivos de beneficiarios e requisitos

A axuda se concreta nun pagamento único de 200 euros para traballadores por conta propia ou alleos e beneficiarios da prestación ou subsidio de desemprego en 2022 que o pasado ano non superasen os 27.000 euros brutos de renda e cuxo patrimonio – descontando a vivenda habitual – non excedese os 75.000 euros. Os beneficiarios deben ter residencia habitual en España en 2022.

Para o cálculo de importes débese sumar a renda e o patrimonio das seguintes persoas que convivan no mesmo domicilio: o propio beneficiario; o seu cónxuxe ou parella de feito; os descendentes menores de 25 anos, ou con discapacidade, con rendas que non excedan de 8.000 euros; e ascendentes ata segundo grao por liña directa (pais e avós).

Como no caso da anterior axuda de 200 euros, o obxecto deste novo pagamento único é paliar o efecto prexudicial nos prezos ocasionados pola crise enerxética derivada da invasión de Ucraína en situacións de vulnerabilidade económica non cubertas por outras prestacións de carácter social. Neste sentido, o incremento das pensións contributivas xa se garante en liña coa inflación, mentres que o Ingreso Mínimo Vital (IMV) e as pensións non contributivas xa se benefician dun incremento extraordinario do 15 %. Polo tanto, non son destinatarios desta axuda os perceptores a 31 de decembro de 2022 do IMV e de pensións da Seguridade Social.

Por outra banda, o Real decreto establece o requisito de que ningún dos conviventes mencionados fose en 2022 administrador dunha sociedade activa, nin titular de accións ou participacións non cotizadas.