Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria completará este ano o despregamento das ADI previsto no seu Plan Estratéxico cun novo centro en Granada

Ampliación de servizos de asistencia ao contribuínte

  • A nova Administración de asistencia Dixital Integral de Granada poñera en marchase en outono e elevará a máis de 300 os funcionarios especializados que atenden telematicamente a contribuíntes de toda España desde as ADI
  • A ADI de Granada estará especialmente dedicada a prestar asistencia en materia tributaria a non residentes e complementará o servizo que ofrecen as tres administracións dixitais xa existentes en materia de IVE, censos e outros ámbitos
  • Os usuarios das ADI benefícianse dunha maior amplitude de horarios e evitan ter que desprazarse ás oficinas tradicionais, que en todo caso manteñen a axuda presencial como ata agora

3 de marzo de 2023.- A Axencia Tributaria poñerá en marcha en outono próximo a cuarta e última das Administracións de asistencia Dixital Integral (ADI) previstas no Plan Estratéxico 2020-2023. Esta cuarta ADI terá a súa sede en Granada e a súa estrutura será similar ás ADI de Valencia, Vigo e Madrid-Getafe, xa en funcionamento.

Unha vez creada formalmente a ADI de Granada, comezarán os labores de preparación da nova administración e formación do seu persoal, de maneira que a nova ADI poida iniciar o seu labor de asistencia ao contribuínte no outono, elevando xa a máis de 300 os funcionarios especializados que atenderán telematicamente a contribuíntes de toda España para toda unha serie de trámites desde calquera dos catro centros ADI.

A ADI de Granada estará especialmente dedicada a prestar información e asistencia en materia tributaria a non residentes e complementará o servizo que ofrecen as tres administracións dixitais xa existentes en materia de IVE, censos e outros ámbitos. Desta forma, tamén a asistencia a cidadáns non residentes verase mellorada coa posibilidade de aproveitar as ferramentas multicanle coas que contan as ADI.

O novo centro terá a súa sede no inmoble da cidade de Granada que acolleu no pasado á Administración de Granada – Almanjáyar, e cuxo servizo se encontra centralizado desde 2020 na propia sede da Delegación da AEAT en Granada, polo que a partir deste momento o edificio destinarase á nova ADI.

Vantaxes das ADI

Os usuarios das ADI benefícianse, para os servizos que prestan estes centros, dunha maior amplitude de horarios e evitan ter que desprazarse ás oficinas tradicionais, que en todo caso manteñen a axuda presencial como ata agora.

As ADI están configuradas como un servizo multicanle que conta con distintas ferramentas telemáticas: asistentes virtuais, chats instantáneos, chamadas saíntes e videochamadas, segundo o nivel de identificación do usuario, do servizo e do trámite de que se trate.

Funcionan como un modelo integrado de acceso aos servizos que ofrece a Administración, xa que se incardina co resto de funcionalidades e trámites que realiza a Axencia Tributaria, incluíndo información e asistencia para toda unha serie de trámites, tanto na confección de declaracións como en procedementos.

Nova organización do modelo de asistencia

As ADI teñen un papel fundamental na nova organización proxectada do modelo de asistencia integral e integrada da Axencia Tributaria, que vai xirar arredor dun sistema único de información e asistencia multiárea e multicanle.

Aproveitando a súa experiencia no ámbito da información e asistencia aos contribuíntes e a formación e cualificación do seu persoal, á prestación directa dos servizos que ten encomendados, as ADI engadirán a tarefa de coordinación do primeiro nivel de información e asistencia que se está creando, tanto da presencial como da non presencial, a modo de segundo nivel, conseguindo deste xeito unha maior integración, homoxeneidade e eficiencia do conxunto do sistema.