Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria desmantela unha rede de fraude de IVE no sector da compravenda de vehículos usados

Fraude "carrusel"

  • Catro persoas detidas tras cinco rexistros domiciliarios realizados en Ciudad Real e Albacete, en que se interveu abundante documentación
  • Adoptáronse medidas preventivas xudiciais co bloqueo de contas bancarias e embargos de bens inmobles e vehículos pertencentes ás persoas e entidades relacionadas coa fraude
  • A organización desarticulada introduciría en España vehículos por valor de 18 millóns de euros, defraudando 3,5 millóns de euros de cotas de IVE en dous anos

8 de xuño de 2023.- A Axencia Tributaria ha desarticulado unha organización criminal que, mediante unha estrutura de sociedades instrumentais ficticias, introducía vehículos en España procedente da Unión Europea que despois vendía no noso país a través de sociedades distribuidoras sen o pagamento dos correspondentes impostos. Na operación detivose catro persoas, os responsables e organizadores de fraude, así como os seus cómplices, pondose a disposición xudicial a todas elas.

A organización, que operaba en Castela-A Mancha, introduciría vehículos por valor de 18 millóns de euros, defraudando 3,5 millóns de euros de cotas de IVE, entre 2021 e o primeiro trimestre de 2023 no sector da compravenda de vehículos usados.

O inicio da investigación xudicial, desenvolvida polo Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2 de Tomelloso (Ciudad Real), arrinca coa denuncia presentada pola Dependencia Rexional de Inspección da Axencia Tributaria en Castela-A Mancha tras un previo procedemento de investigación en relación coas sociedades implicadas.

Na fase de explotación da operación efectuáronse cinco rexistros domiciliarios nas localidades de Tomelloso (Ciudad Real), Hellín (Albacete) e Albacete capital, que permitiron incautar abundante documentación sobre as operacións fraudulentas detectadas e cuxo análise permitirá engadir elementos de proba aos xa obtidos ata o momento na investigación xudicial. Ademais, se incautaron 20.000 euros en efectivo.

Embargo de bens e bloqueo de contas

Dentro do contexto da operación adoptáronse medidas preventivas patrimoniais xudiciais con embargos de bens inmobles a nome de sociedades patrimoniais dos directores da trama e co bloqueo de contas bancarias e embargos de vehículos das entidades e persoas implicadas na fraude.

O apoio da Fiscalía de Albacete e o seu desenvolvemento e execución polo Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, na súa función de policía xudicial e en estreita colaboración co auxilio da Inspección Tributaria, permitiu culminar a operación, desenvolvida o pasado día 16 de maio e en que interviñeron 28 funcionarios, deles 19 de Vixilancia Aduaneira, cinco da Área de Inspección e catro da Unidade de Auditoría Informática.

Ademais, o convenio de colaboración existente entre a Axencia Tributaria e a Dirección Xeral de Tráfico para a loita contra a fraude fiscal nas transaccións de vehículos axudou para localizar nos momentos iniciais matriculacións de vehículos que resultaban sospeitosas.

Metodoloxía da fraude

O mecanismo de fraude utilizado pola trama é o habitual na denominada ‘fraude carrusel’. Sociedades ficticias españolas, chamadas ‘troitas introdutoras’, simulaban adquirir directamente de provedores europeos vehículos usados, xa matriculados no país de orixe, mediante entregas intracomunitarias de bens en réxime xeral de IVE, co que se adquiren exentos de IVE.

Posteriormente, estas ‘troitas introdutoras’, venden os vehículos a outras entidades españolas, as entidades distribuidoras. Porén, as ‘troitas ficticias introdutoras’ españolas non ingresan nas arcas públicas o IVE reportado nas súas vendas e repercutido expresamente nas súas facturas ás distribuidoras, que si se deducen un IVE repercutido non ingresado polas ‘troitas introdutoras’. Ademais, para dificultar a súa detección, periodicamente as sociedades ‘troitas’ eran substituídas por novas empresas.

Esta mecánica permitía ás entidades distribuidoras vender os vehículos a un prezo moi inferior, grazas á marxe que outorga a fraude previa do IVE.

Os directores das entidades distribuidoras, a pesar da aparencia creada de entidades independentes, realmente controlaban as ‘troitas introdutoras’ e canalizaban formalmente as adquisicións de vehículos usados aos provedores da Unión Europea a través delas , polo que a súa interposición era unha mera aparencia, xa que a realidade material é que todo o proceso de compra dos vehículos en orixe realizábase e controlaba polos mesmos responsables.

‘Truchas remota’ para dificultar a detección da fraude

Para dificultar a detección da fraude, tamén se constatou a interposición simulada na cadea de transaccións para a adquisición dos vehículos de sociedades ficticias estranxeiras, denominadas ‘troitas remotas’. A súa función dentro do esquema fraudulento consiste en cambiar o réxime aplicable de IVE.

Estas entidades reciben facturas en réxime ordinario de IVE de entregas intracomunitarias de bens exentos e cambian indebidamente o réxime de tributación. Así, emiten facturas ás entidades distribuidoras españolas en réxime especial de bens usados (REBU), ou réxime da marxe noutros países, o que legalmente é incompatible. Os directores das entidades distribuidoras realmente tamén controlan estas sociedades ficticias, as ‘troitas remotas’.

Con este último método de fraude habilítase formalmente ás entidades distribuidoras españolas para emitir, pola súa parte, facturas aos seus clientes no réxime REBU, co que, eses clientes (en toda a cadea de distribución) emitirán tamén as facturas aos seus clientes en REBU, logrando unha redución artificial da súa tributación polo IVE. No REBU os ingresos que se realizan por IVE son mínimos en comparación co réxime xeral, en que se debe repercutir expresamente o IVE aos clientes ao 21 %sobre o importe de venda e ingresar ese importe no Tesouro Público.

Mentres, nas Xefaturas Provinciais de Tráfico a organización tramitaba a nova matriculación dos vehículos usados en España, previo paso pola Inspección Técnica de Vehículos, achegando a documentación das transaccións formais e simuladamente realizadas, como xustificación da titularidade de seu matriculador. Por veces, a rede alteraba esta documentación para intentar evitar os controis sobre a súa matriculación.

Un problema europeo

Esta tipoloxía de fraude intracomunitaria prodúcese nos distintos países membros da Unión Europea, provocando perdas de ingresos tributarios e distorsionando os prezos nos mercados dos sectores económicos afectados, co conseguinte prexuízo para os comerciantes lexítimos, que si cumpren as súas obrigas fiscais.

As autoridades comunitarias veñen prestando desde hai anos especial atención á ‘fraude carrusel’ intracomunitario, tamén denominado fraude en cadea do operador desaparecido ou ‘missing trader fraud’, mediante a adopción de iniciativas que reforzan a loita contra esta fraude cun incremento da cooperación administrativa entre os Estados membros e aumentando a eficacia dos sistemas nacionais de control do IVE, mediante as reformas oportunas e a disposición dos medios axeitados.

A presente operación enmárcase na política de prevención, detección e loita contra esta fraude específica en que a Axencia Tributaria traballa de forma pioneira desde hai anos con órganos de investigación especializada.

As actuacións seguen o seu curso e poden adoptarse novas decisións xudiciais.