Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria sitúa a asistencia ao contribuínte no centro da súa estratexia para os próximos anos

Plan Estratéxico 2024-2027

  • A planificación busca reforzar a vocación de servizo público da Axencia a partir da mellora do modelo de información e asistencia, a utilización de medidas preventivas fronte ao incumprimento tributario e a optimización do modelo organizativo acompañado do incremento necesario do cadro de persoal da Axencia
  • Incorpóranse dous novos indicadores estratéxicos, un vinculado coa facilitación do cumprimento voluntario, e outro dedicado a medir as melloras do servizo de información e asistencia

25 de marzo de 2024.- A Axencia Tributaria puxo en marcha o seu novo Plan Estratéxico 2024-2027, no que o contribuínte se sitúa no centro dunha planificación que busca reforzar a vocación de servizo público a partir do modelo de información e asistencia, dunha aposta reforzada pola utilización de medidas preventivas para mellorar o cumprimento voluntario, e dunha optimización do modelo organizativo acompañado do incremento necesario do cadro de persoal da Axencia.

O plan conta cunha serie de eixes vertebradores que contemplan a culminación de actuacións en ámbitos concretos xa iniciadas nos últimos anos, como o modelo de asistencia multicanle, o reforzo da axuda en materia de censos e de non residentes en liña coas melloras xa implementadas en IRPF ou IVE, a simplificación da linguaxe dos documentos administrativos ou o sistema de autoliquidacións rectificativas, que facilita a emenda de erros do contribuínte.

No ámbito das actuacións preventivas, prévése, entre outras accións, intensificar a información para o fomento do cumprimento espontáneo das obrigas tributarias e o desenvolvemento de aplicacións para garantir a inalterabilidad e o intercambio potencial dos rexistros de facturación.

En materia de recursos humanos, a planificación estratéxica contempla un crecemento dos efectivos actuais da Axencia, que se achegan á cifra de 27.300, ata superar os 29.300 ao peche do ano 2027, superando así o volume de cadro de persoal existente antes da restrición de emprego público, achegandose así a dimensións similares ás existentes nas Administracións tributarias do medio da OCDE. O plan fai unha especial referencia á necesidade de reforzar o área de Informática tributaria nun contexto de crecemento continuo dos proxectos que xestiona.

Do mesmo xeito que a planificación desenvolvida para o período 2020-2023, no novo Plan 2024-2027 mantéñense indicadores estratéxicos de medición da actividade da Axencia que xa foron incorporados entón, e engádense dous novos: un vinculado con facer máis transparentes os datos e as actuacións de asistencia destinadas a facilitar o cumprimento voluntario, e outro dedicado a medir as melloras que vai supor ao contribuínte a plena implantación das melloras no modelo de información e asistencia.