Saltar ao contido principal

Máis de 12 millóns de contribuíntes recibiron a súa devolución ao termo da Campaña de Renda por importe de 8.300 millóns de euros

Campaña de renda 2022

  • Aboáronse xa máis do 80 %das devolucións e máis do 70 %dos importes solicitados.
  • Durante a campaña presentáronse 22.889.000 declaracións, entre elas máis de 1.070.000 a través do servizo de confección por teléfono (plan ‘Chamámoslle ’) e máis de 779.000 nas oficinas, ao tempo que se incrementaron un 23,6% as presentadas a través da ‘app’.
  • O ‘asistente virtual’ e o ‘Informador’ de Renda seguirán activos todo o ano tras unha campaña en que ofreceron máis de 522.000 respostas a contribuíntes que utilizaron estas ferramentas deseñadas para facilitar a confección da declaración.

A Axencia Tributaria devolveu xa 8.301 millóns de euros a 12.041.000 contribuíntes á conclusión da campaña de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2022 (IRPF 2022), de xeito que, a día 3 de xullo, xa foron abonadas o 80,2% das devolucións solicitadas en número e o 70,1% en importe, ratios similares ás do pasado ano a igualdade de datas.

A aceleración das devolucións pagas (+7,7% en número e +13,8% en importe) é consecuencia do incremento rexistrado nas propias solicitudes de devolución dos contribuíntes. A peche de campaña presentáronse un total de 22.889.000 declaracións, un 3,9% máis que o ano anterior, das que dous terzos (15.021.000) con resultado a devolver e 6.384.000 con saldo a ingresar.

A asistencia personalizada

Atendendo ás vías de presentación das declaracións, o plan ‘Chamámoslle’ de confección de declaracións por teléfono mánténse como principal sistema de presentación con asistencia personalizada con 1.070.000 declaracións, cifra moi similar á do ano pasado que representa case o 58% de todas as presentacións realizadas con asistencia personalizada.

O resto correspóndense coas 779.000 declaracións presentadas nas oficinas, un 20,1% máis que o ano previo nun contexto de retirada das restricións sanitarias. Aséntase así a dobre alternativa para aqueles contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiren asistencia personalizada, con e sen desprazamento a unha oficina física.

Canles telemáticas

De calquera forma, os contribuíntes maioritariamente seguen presentando a declaración da Renda por Internet. Na campaña que agora conclúe presentáronse 21.039.000 declaracións por esta vía, o 91,9% do total, das que 20.514.000 a través da páxina web da Axencia, un 3,1% máis que o ano anterior.

 Esa cifra de presentacións por Internet inclúe tamén as 525.100 declaracións presentadas mediante a aplicación móbil da Axencia, canle que este ano rexistrou un forte incremento do 23,6 %nas presentacións. Destas declaracións, máis de 396.800 (+31,6%), correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a ‘app’ derivou a Renda Web para realizar algunha modificación e volveron á propia 'app' para concluír a presentación.

 Máis de 522.000 respostas na web a dúbidas dos contribuíntes

A principal novidade desta campaña, o ‘Asistente virtual de Renda’, canda o ‘Informador’ seguirán estando dispoñibles na web da Axencia Tributaria ao finalizar a campaña para resolver as dúbidas sobre o imposto que lles poidan xurdir aos contribuíntes en seguintes datas.

Durante estes case tres meses de campaña, o ‘asistente virtual’ ofreceu máis de 272.000 respostas a contribuíntes para resolver as súas dúbidas de Renda. O ‘asistente’ supón un paso máis na flexibilidade do sistema de axuda que ofrece a Axencia, xa que o contribuínte pode realizarlle preguntas con linguaxe natural para chegar á resposta que necesita.

Compleméntase así o servizo completo de aclaración de consultas que desde o ano pasado vén prestando o ‘Informador’ de Renda, que deu máis de 250.000 respostas na presente campaña. Conxuntamente, ambas as dúas ferramentas ofreceron 522.000 respostas aos contribuíntes, 3,5 veces máis que o ‘Informador’ na campaña do ano pasado.

Paralelamente, esta asistencia para a resolución de dúbidas tributarias súmase á prestada a través da tradicional canle telefónica de resolución de dúbidas tributarias, que durante a campaña atendeu máis de 2.145.000 chamadas de distinto perfil de contribuíntes.

Imposto sobre o patrimonio

De forma paralela á Campaña de Renda desenvolveuse tamén a correspondente ao Imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións), e tamén aqueles con cota a ingresar que o pasado ano contaban con bens e dereitos con valor superior aos dous millóns de euros. Ao peche da campaña rexistráronse máis de 228.000 declaracións de Patrimonio, e o importe que hai que ingresar acadou os 1.229 millóns de euros.

IRPF 2022 (Datos a 3 de xullo)

IRPF 2021 IRPF 2022 % 2022/2021

NAVEGACIÓN RENDA WEB  (nº de contribuíntes)

18.835.131 19.718.830 4,69%
Declaracións presentadas  22.033.102 22.889.07 3,88%
Declaracións a ingresar 6.656.096 6.384.401 -4,08%
Importe (millóns de €) 15.464,281 16.751,468 8,32%
Declaracións con solicitude de devolución 13.833.791 15.021.501 8,59%
Importe (millóns de €) 10.173,249 11.848,074 16,46%
Devolucións Pagas 11.177.386 12.041.739 7,73%
Importe (millóns de €) 7.293,431 8.301,495 13,82%

Nota:

A suma de declaracións a ingresar e devolucións non coincide coas declaracións presentadas, xa que non se inclúen as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2021

Total, declaracións presentadas

IRPF 2022

% Variación

Presentadas 2022/2021

ALMERÍA

355.996

372.933

4,76%

CÁDIZ

416.762

436.295

4,69%

CÓRDOBA

375.921

388.680

3,39%

GRANADA

437.679

456.818

4,37%

HUELVA

259.089

269.461

4,00%

XAÉN

318.895

325.084

1,94%

MÁLAGA

755.829

796.371

5,36%

SEVILLA

874.464

920.991

5,32%

XEREZ

123.803

129.703

4,77%

CEUTA

33.397

34.692

3,88%

MELILLA

33.914

35.236

3,90%

ANDALUCÍA

3.985.749

4.166.264

4,53%

HUESCA

119.984

122.935

2,46%

TERUEL

71.555

73.032

2,06%

ZARAGOZA

539.888

553.680

2,55%

ARAGÓN

731.427

749.647

2,49%

OVIEDO

350.468

357.283

1,94%

XIXÓN

184.591

187.710

1,69%

ASTURIAS

535.059

544.993

1,86%

ILLAS BALEARES

567.990

593.016

4,41%

ILLAS BALEARES

567.990

593.016

4,41%

AS PALMAS

506.787

541.264

6,80%

STA. CRUZ DE TENERIFE

464.456

498.436

7,32%

CANARIAS

971.243

1.039.700

7,05%

CANTABRIA

300.404

311.706

3,76%

CANTABRIA

300.404

311.706

3,76%

ALBACETE

193.995

201.528

3,88%

CIDADE REAL

229.122

238.217

3,97%

CUENCA

98.088

100.994

2,96%

GUADALAXARA

137.293

143.801

4,74%

TOLEDO

335.468

351.439

4,76%

CASTELA-A MANCHA

993.966

1.035.979

4,23%

ÁVILA  

79.562

81.410

2,32%

BURGOS

202.022

206.549

2,24%

LEÓN

240.145

245.409

2,19%

PALENCIA

87.340

88.897

1,78%

SALAMANCA

172.021

176.157

2,40%

SEGOVIA

81.091

83.576

3,06%

SORIA

51.216

52.288

2,09%

VALLADOLID

287.346

293.848

2,26%

ZAMORA

86.572

87.912

1,55%

CASTELA E LEÓN

1.287.315

1.316.046

2,23%

BARCELONA

2.883.315

2.965.940

2,87%

XIRONA

372.318

384.845

3,36%

LLEIDA

217.720

222.681

2,28%

TARRAGONA

396.607

408.924

3,11%

CATALUÑA

3.869.960

3.982.390

2,91%

BADAXOZ

316.266

323.608

2,32%

CÁCERES

193.676

196.766

1,60%

ESTREMADURA

509.942

520.374

2,05%

A CORUÑA

589.126

609.983

3,54%

LUGO

167.593

172.117

2,70%

OURENSE

151.919

156.145

2,78%

PONTEVEDRA

276.874

287.230

3,74%

VIGO

193.775

199.987

3,21%

GALICIA

1.379.287

1.425.462

3,35%

MADRID

3.556.465

3.711.148

4,35%

MADRID

3.556.465

3.711.148

4,35%

MURCIA

539.997

559.378

3,59%

CARTAXENA

154.596

159.483

3,16%

MURCIA

694.593

718.861

3,49%

NAVARRA

1.899

2.200

15,85%

NAVARRA

1.899

2.200

15,85%

ÁRABA

684

775

13,30%

GUIPÚSCOA

959

1.196

24,71%

BISCAIA

1.576

1.770

12,31%

PAÍS VASCO

3.219

3.741

16,22%

A RIOXA

174.909

178.733

2,19%

A RIOXA

174.909

178.733

2,19%

ALACANTE

849.480

894.127

5,26%

CASTELLÓN

306.561

319.515

4,23%

VALENCIA

1.313.634

1.375.170

4,68%

C. VALENCIANA

2.469.675

2.588.812

4,82%

TOTAL NACIONAL

22.033.102

22.889.072

3,88%

 

 

Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2022

Pagas (nº)

IRPF 2022

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2022

Importe pago

IRPF 2022

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

266.140

218.266

82,01%

158,888

111,780

70,35%

CÁDIZ

302.740

245.430

81,07%

241,191

172,902

71,69%

CÓRDOBA

265.976

219.099

82,38%

173,414

123,785

71,38%

GRANADA

303.033

242.481

80,02%

213,307

149,874

70,26%

HUELVA

198.772

163.610

82,31%

122,964

89,144

72,50%

XAÉN

236.299

193.281

81,80%

152,319

109,444

71,85%

MÁLAGA

523.416

419.474

80,14%

385,823

269,977

69,97%

SEVILLA

644.011

520.285

80,79%

475,929

332,618

69,89%

XEREZ

92.018

77.200

83,90%

67,307

50,523

75,06%

EUTA

24.195

20.219

83,57%

17,344

13,154

75,84%

MELILLA

24.514

20.375

83,12%

18,369

13,709

74,63%

ANDALUCÍA

2.881.114

2.339.720

81,21%

2.026,853

1.436,911

70,89%

HUESCA

76.345

57.483

75,29%

55,236

35,539

64,34%

TERUEL

45.441

35.357

77,81%

30,854

21,303

69,04%

ZARAGOZA

341.874

257.311

75,26%

246,701

162,822

66,00%

ARAGÓN

463.660

350.151

75,52%

332,791

219,664

66,01%

OVIEDO

229.479

176.516

76,92%

197,296

132,414

67,11%

XIXÓN

115.920

89.320

77,05%

94,272

62,789

66,60%

ASTURIAS

345.399

265.836

76,96%

291,568

195,204

66,95%

ILLAS BALEARES

299.497

228.143

76,18%

246,747

162,562

65,88%

ILLAS BALEARES

299.497

228.143

76,18%

246,747

162,562

65,88%

AS PALMAS

406.038

321.901

79,28%

320,631

223,993

69,86%

TENERIFE

373.290

297.066

79,58%

334,046

232,849

69,71%

CANARIAS

779.328

618.967

79,42%

654,678

456,841

69,78%

CANTABRIA

210.350

166.458

79,13%

169,833

120,030

70,68%

CANTABRIA

210.350

166.458

79,13%

169,833

120,030

70,68%

ALBACETE

140.402

110.757

78,89%

103,677

71,615

69,07%

CIDADE REAL

169.266

135.506

80,06%

122,349

86,513

70,71%

CUENCA

73.699

57.630

78,20%

55,418

37,633

67,91%

GUADALAXARA

99.376

77.877

78,37%

81,156

56,521

69,65%

TOLEDO

243.272

192.941

79,31%

178,615

125,295

70,15%

C.-A MANCHA

726.015

574.711

79,16%

541,215

377,577

69,76%

ÁVILA  

53.945

43.482

80,60%

38,715

27,076

69,93%

BURGOS

136.934

110.969

81,04%

109,523

77,832

71,06%

LEÓN

162.792

134.104

82,38%

121,404

87,730

72,26%

PALENCIA

58.709

48.568

82,73%

43,470

31,640

72,79%

SALAMANCA

114.921

94.901

82,58%

80,630

58,173

72,15%

SEGOVIA

55.174

44.482

80,62%

40,197

28,245

70,27%

SORIA

35.411

28.571

80,68%

26,236

18,140

69,14%

VALLADOLID

200.827

165.612

82,47%

151,773

109,958

72,45%

ZAMORA

58.882

48.302

82,03%

39,256

27,859

70,97%

C. Y LEÓN

877.595

718.991

81,93%

651,204

466,653

71,66%

BARCELONA

1.585.665

1.243.985

78,45%

1.373,394

958,237

69,77%

XIRONA

206.913

158.693

76,70%

170,373

116,025

68,10%

LLEIDA

127.635

100.062

78,40%

98,742

68,081

68,95%

TARRAGONA

233.552

183.081

78,39%

192,432

133,651

69,45%

CATALUÑA

2.153.765

1.685.821

78,27%

1.834,942

1.275,994

69,54%

BADAXOZ

201.634

165.508

82,08%

121,744

87,597

71,95%

CÁCERES

119.412

99.283

83,14%

71,847

53,240

74,10%

ESTREMADURA

321.046

264.791

82,48%

193,591

140,836

72,75%

A CORUÑA

401.722

321.745

80,09%

293,236

206,456

70,41%

LUGO

113.831

92.505

81,27%

77,767

55,705

71,63%

OURENSE

94.553

77.025

81,46%

61,594

43,892

71,26%

PONTEVEDRA

194.822

157.527

80,86%

142,211

101,105

71,10%

VIGO

137.320

112.115

81,65%

105,035

75,367

71,75%

GALICIA

942.248

760.917

80,76%

679,844

482,527

70,98%

MADRID

2.675.453

2.176.926

81,37%

2.533,274

1.781,192

70,31%

MADRID

2.675.453

2.176.926

81,37%

2.533,274

1.781,192

70,31%

MURCIA

400.299

318.603

79,59%

302,200

207,966

68,82%

CARTAXENA

113.266

92.695

81,84%

89,777

64,278

71,60%

MURCIA

513.565

411.298

80,09%

391,978

272,245

69,45%

NAVARRA

1.460

1.112

76,16%

0,858

0,570

66,51%

NAVARRA

1.460

1.112

76,16%

0,858

0,570

66,51%

ÁRABA

506

384

75,89%

0,299

0,175

58,45%

GUIPÚSCOA

750

558

74,40%

0,446

0,283

63,56%

BISCAIA

1.120

787

70,27%

0,768

0,385

50,12%

PAÍS VASCO

2.376

1.729

72,77%

1,513

0,843

55,73%

A RIOXA

115.949

93.372

80,53%

81,380

57,045

70,10%

A RIOXA

115.949

93.372

80,53%

81,380

57,045

70,10%

ALACANTE

569.851

460.739

80,85%

382,852

268,339

70,09%

CASTELLÓN

218.719

178.250

81,50%

155,123

111,772

72,05%

VALENCIA

924.111

743.807

80,49%

677,831

474,689

70,03%

C. VALENCIANA

1.712.681

1.382.796

80,74%

1.215,807

854,800

70,31%

TOTAL NACIONAL

15.021.501

12.041.739

80,16%

11.848,074

8.301,495

70,07%

Devolucións pagas número e importe 2021/2022 (importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2021

Pagas (nº)

IRPF 2022

% Var.2022/  2021

Importe Pago

IRPF 2021

Importe pago

IRPF 2022

% Var.2022 / 2021

ALMERÍA

200.560

218.266

8,83%

101,604

111,780

10,02%

CÁDIZ

227.538

245.430

7,86%

160,478

172,902

7,74%

CÓRDOBA

203.258

219.099

7,79%

111,554

123,785

10,96%

GRANADA

218.494

242.481

10,98%

133,855

149,874

11,97%

HUELVA

156.478

163.610

4,56%

83,046

89,144

7,34%

XAÉN

177.631

193.281

8,81%

92,797

109,444

17,94%

MÁLAGA

368.245

419.474

13,91%

234,481

269,977

15,14%

SEVILLA

472.149

520.285

10,20%

300,447

332,618

10,71%

XEREZ

71.172

77.200

8,47%

46,053

50,523

9,71%

CEUTA

19.072

20.219

6,01%

12,515

13,154

5,11%

MELILLA

19.673

20.375

3,57%

13,550

13,709

1,17%

ANDALUCÍA

2.134.270

2.339.720

9,63%

1.290,380

1.436,911

11,36%

HUESCA

55.014

57.483

4,49%

32,735

35,539

8,57%

TERUEL

33.904

35.357

4,29%

18,864

21,303

12,93%

ZARAGOZA

250.606

257.311

2,68%

157,980

162,822

3,07%

ARAGÓN

339.524

350.151

3,13%

209,579

219,664

4,81%

OVIEDO

185.767

176.516

-4,98%

138,437

132,414

4,35%-

XIXÓN

94.398

89.320

-5,38%

65,421

62,789

-4,02%

ASTURIAS

280.165

265.836

-5,11%

203,858

195,204

-4,25%

ILLAS BALEARES

224.929

228.143

1,43%

148,038

162,562

9,81%

ILLAS BALEARES

224.929

228.143

1,43%

148,038

162,562

9,81%

AS PALMAS

282.739

321.901

13,85%

173,192

223,993

29,33%

TENERIFE

253.872

297.066

17,01%

152,058

232,849

53,13%

CANARIAS

536.611

618.967

15,35%

325,251

456,841

40,46%

CANTABRIA

157.442

166.458

5,73%

109,763

120,030

9,35%

CANTABRIA

157.442

166.458

5,73%

109,763

120,030

9,35%

ALBACETE

105.100

110.757

5,38%

66,916

71,615

7,02%

CIDADE REAL

130.932

135.506

3,49%

81,951

86,513

5,57%

CUENCA

54.922

57.630

4,93%

33,893

37,633

11,03%

GUADALAXARA

75.062

77.877

3,75%

52,564

56,521

7,53%

TOLEDO

181.803

192.941

6,13%

114,493

125,295

9,43%

C.-A MANCHA

547.819

574.711

4,91%

349,818

377,577

7,94%

ÁVILA  

42.097

43.482

3,29%

25,792

27,076

4,98%

BURGOS

107.881

110.969

2,86%

73,061

77,832

6,53%

LEÓN

130.054

134.104

3,11%

83,901

87,730

4,56%

PALENCIA

46.793

48.568

3,79%

29,410

31,640

7,58%

SALAMANCA

90.091

94.901

5,34%

54,258

58,173

7,22%

SEGOVIA

43.034

44.482

3,36%

26,749

28,245

5,59%

SORIA

27.526

28.571

3,80%

15,821

18,140

14,66%

VALLADOLID

160.805

165.612

2,99%

106,712

109,958

3,04%

ZAMORA

46.366

48.302

4,18%

25,865

27,859

7,71%

C. Y LEÓN

694.647

718.991

3,50%

441,568

466,653

5,68%

BARCELONA

1.212.697

1.243.985

2,58%

904,676

958,237

5,92%

XIRONA

155.008

158.693

2,38%

106,243

116,025

9,21%

LLEIDA

97.897

100.062

2,21%

61,050

68,081

11,52%

TARRAGONA

179.606

183.081

1,93%

125,539

133,651

6,46%

CATALUÑA

1.645.208

1.685.821

2,47%

1.197,508

1.275,994

6,55%

BADAXOZ

166.046

165.508

-0,32%

83,458

87,597

4,96%

CÁCERES

98.247

99.283

1,05%

49,716

53,240

7,09%

ESTREMADURA

264.293

264.791

0,19%

133,174

140,836

5,75%

A CORUÑA

285.541

321.745

12,68%

178,969

206,456

15,36%

LUGO

84.584

92.505

9,36%

49,894

55,705

11,65%

OURENSE

67.145

77.025

14,71%

37,126

43,892

18,22%

PONTEVEDRA

141.844

157.527

11,06%

89,094

101,105

13,48%

VIGO

99.401

112.115

12,79%

65,642

75,367

14,82%

GALICIA

678.515

760.917

12,14%

420,725

482,527

14,69%

MADRID

1.959.998

2.176.926

11,07%

1.416,948

1.781,192

25,71%

MADRID

1.959.998

2.176.926

11,07%

1.416,948

1.781,192

25,71%

MURCIA

308.203

318.603

3,37%

199,250

207,966

4,37%

CARTAXENA

90.644

92.695

2,26%

61,107

64,278

5,19%

MURCIA

398.847

411.298

3,12%

260,356

272,245

4,57%

NAVARRA

879

1.112

26,51%

0,380

0,570

50,26%

NAVARRA

879

1.112

26,51%

0,380

0,570

50,26%

ÁRABA

330

384

16,36%

0,153

0,175

14,16%

GUIPÚSCOA

411

558

35,77%

0,194

0,283

46,08%

BISCAIA

687

787

14,56%

0,330

0,385

16,53%

PAÍS VASCO

1.428

1.729

21,08%

0,677

0,843

24,45%

A RIOXA

93.027

93.372

0,37%

55,298

57,045

3,16%

A RIOXA

93.027

93.372

0,37%

55,298

57,045

3,16%

ALACANTE

404.196

460.739

13,99%

226,082

268,339

18,69%

CASTELLÓN

158.357

178.250

12,56%

94,696

111,772

18,03%

VALENCIA

657.231

743.807

13,17%

409,332

474,689

15,97%

C.VALENCIANA

1.219.784

1.382.796

13,36%

730,110

854,800

17,08%

TOTAL NACIONAL

11.177.386

12.041.739

7,73%

7.293,431

8.301,495

13,82%