Saltar ao contido principal

Máis de 6.700.000 contribuíntes presentaron a súa declaración antes do inicio da confección de declaracións por teléfono co plan 'Chamámoslle'

Campaña de renda 2022

 • Xa recibiron a súa devolución 3.982.000 contribuíntes, por importe de máis de 2.600 millóns de euros, de xeito que se aboaron ata agora o 73,3% das devolucións e o 62,5% dos importes solicitados
 • Hoxe comeza o plan ‘Chamámoslle’, a principal alternativa de presentación da Renda para todos aqueles contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran unha asistencia personalizada
 • O novo ‘asistente virtual’ de Renda, principal novidade da campaña, acumula xa, canda o tradicional ‘informador’, 197.000 respostas a contribuíntes que utilizaron estas ferramentas deseñadas para facilitar a confección da declaración

5 de maio de 2023.- A Axencia Tributaria pon hoxe en marcha o plan ‘Chamámoslle’ para a confección de declaracións de Renda por vía telefónica, de xeito que os contribuíntes que necesiten unha asistencia personalizada, desde agora e ata o final da campaña, previa cita, poderán ser atendidos de maneira personalizada sen necesidade de desprazamentos a unha oficina.

Esta apertura do ‘Chamámoslle’ chega cando se cumpre practicamente o primeiro terzo da campaña de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2022 (IRPF 2022) e xa presentaron a súa declaración por Internet máis de 6.700.000 contribuíntes, o que supón unha importante aceleración (+5,9%) con respecto ás cifras do pasado ano nas mesmas datas, tendo en conta, ademais, que a presente campaña comezou cinco días máis tarde.

En liña con esa aceleración das presentacións, as declaracións con solicitude de devolución, un total de 5.430.000, aumentan un 9,4% e as devolucións practicadas pola Axencia medran un 10,3%, acadando xa a 3.982.000 contribuíntes, por un importe de 2.616 millóns (o 8,4% máis). Desta forma, ata agora xa se aboaron o 73,3% das solicitudes de devolución presentada e o 62,5% dos importes solicitados.

Paralelamente, presentáronse xa máis de 951.000 declaracións con resultado a ingresar (-6,9 %) por parte de contribuíntes que tamén optaron por axilizar a presentación, tendo en conta que non teñen que realizar os primeiros pagamentos ata o final da campaña.

Por vías de presentación, ademais da páxina web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ) como canle telemática principal, presentáronse case 380.000 declaracións (+26%) a través da aplicación móbil da Axencia, das que case 296.000, o triplo que o ano pasado a igualdade de datas, correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a ‘app’ derivou á web da AEAT para realizar algunha modificación e volveron á aplicación para concluír a presentación.

No conxunto da campaña está prevista a presentación de 22.899.000 declaracións, un 3,4% máis que o ano anterior. Dese total, espérase que 13.600.000 dean dereito a devolución, un 60% do total, por un importe estimado de 9.946 millóns de euros. Tamén se prevén 7.649.000 declaracións a ingresar, por importe de 16.448 millóns.

Arrinca a confección de declaracións por teléfono

O plan ‘Chamámoslle’ de confección de declaracións por teléfono que arrinca hoxe mantén o calendario de funcionamento do pasado ano, dados os bos resultados desta fórmula que na pasada campaña permitiu confeccionar máis de 1.076.000 declaracións e seguiu sendo a vía principal de asistencia personalizada ao contribuínte.

O funcionamento é o xa habitual: unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 91 535 73 26, ou no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada da Axencia Tributaria. Grazas a esta vía de presentación, os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran asistencia personalizada volverán contar cunha potente alternativa á asistencia presencial en oficinas, podendo acelerar a presentación e, con iso, a eventual devolución que corresponda.

En favor da propia axilidade do servizo, resulta moi conveniente que o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración cando lle chame a Axencia. Ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, os cidadáns que decidan non facer uso da súa cita deben anulara pola mesma vía pola que obtivérona.

197.000 respostas emitidas polos canles de asistencia dixital

Unha das principais novidades desta campaña, o ‘Asistente virtual de Renda’, xa ofreceu, neste primeiro terzo de campaña, máis de 114.000 respostas a contribuíntes para resolver as súas dúbidas, complementando e reforzando así o servizo completo de aclaración de consultas que desde a pasada campaña presta o ‘Informador’ de Renda, e que, pola súa parte, ofreceu ata agora case 83.000 respostas aos contribuíntes.

Conxuntamente, ambas as dúas ferramentas, que contan con acceso directo no apartado de Campaña de Renda da web da Axencia e estarán accesibles todo o ano xunto ao resto de ferramentas de asistencia virtual, ofreceron case catro veces máis respostas a contribuíntes que o pasado ano nas mesmas datas.

O ‘Asistente virtual’ supón un paso máis na flexibilidade do sistema de axuda, xa que o contribuínte pode realizarlle preguntas con linguaxe natural para chegar á resposta que necesita. Se as súas respostas e as do ‘Informador’ non conteñen toda a información que o contribuínte require, pode conectarse por chat con especialistas da Administración Dixital Integral (ADI) – en horario de nove da mañá a sete da tarde –, obtendo así unha asistencia personalizada para as cuestións que quedasen pendentes de resolver.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Por outra banda, lémbrase que os beneficiarios do   Ingreso Mínimo Vital deben presentar a declaración, de acordo coa normativa que establece o IMV.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de ‘Renda Web’ a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2022)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepción de prestacións por ERTE
 • Percepcións por subvencións e outras axudas
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a ‘Renda Web’ e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de ‘Clave PIN’ require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida no apartado da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberá proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil. Tamén é posible efectuar o rexistro previo por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de documentación adicional.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres caracteres que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2021 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro de Renda 2021 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán os últimos díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar o seu uso, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Principais servizos de asistencia e información

91 535 73 26 e 901 12 12 24 (servizo automático, 24 horas)

91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 • Teléfono Renda Información: 91 554 87 70 e 901 33 55 33 (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)

IRPF 2022 (Datos a 5 de maio)

CONCEPTO

IRPF 2021

IRPF 2022

% 2022/2021

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

9.324.066

9.815.517

5,27%

Declaracións presentadas

6.330.887

6.703.677

5,89%

Declaracións a ingresar

1.021.115

951.049

6,86%-

Importe (millóns de €)

893,065

911,203

2,03%

Declaracións con solicitude de devolución

4.964.969

5.429.996

9,37%

Importe (millóns de €)

3.615,229

4.181,947

15,68%

Devolucións Pagas

3.610.714

3.982.069

10,28%

Importe (millóns de €)

2.414,039

2.615,980

8,37%

Nota:

A suma de declaracións a ingresar e devolucións non coincide coas declaracións presentadas, xa que non se inclúen as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2021

Total, declaracións presentadas

IRPF 2022

% Variación

Presentadas 2022/2021

ALMERÍA

132.170

144.417

9,27%

CÁDIZ

163.584

175.843

7,49%

CÓRDOBA

99.766

108.784

9,04%

GRANADA

119.025

127.775

7,35%

HUELVA

103.700

111.647

7,66%

XAÉN

76.940

83.629

8,69%

MÁLAGA

211.947

235.639

11,18%

SEVILLA

302.594

331.604

9,59%

XEREZ

50.133

53.998

7,71%

CEUTA

13.409

14.006

4,45%

MELILLA

14.694

15.622

6,32%

ANDALUCÍA

1.287.962

1.402.964

8,93%

HUESCA

26.560

27.217

2,47%

TERUEL

12.782

13.359

4,51%

ZARAGOZA

149.776

155.248

3,65%

ARAGÓN

189.118

195.824

3,55%

OVIEDO

106.622

104.484

-2,01%

XIXÓN

52.877

52.976

0,19%

ASTURIAS

159.499

157.460

-1,28%

ILLAS BALEARES

120.788

121.699

0,75%

ILLAS BALEARES

120.788

121.699

0,75%

AS PALMAS

176.130

199.130

13,06%

STA. CRUZ DE TENERIFE

143.154

166.963

16,63%

CANARIAS

319.284

366.093

14,66%

CANTABRIA

80.393

81.329

1,16%

CANTABRIA

80.393

81.329

1,16%

ALBACETE

52.464

50.424

-3,89%

CIDADE REAL

67.243

64.833

3,58%-

CUENCA

23.294

21.705

-6,82%

GUADALAXARA

45.081

45.315

0,52%

TOLEDO

101.188

98.830

2,33%-

CASTELA-A MANCHA

289.270

281.107

2,82%-

ÁVILA  

20.160

20.091

-0,34%

BURGOS

51.053

51.045

0,02%-

LEÓN

65.423

65.456

0,05%

PALENCIA

23.247

23.102

0,62%-

SALAMANCA

45.459

46.181

1,59%

SEGOVIA

20.775

21.554

3,75%

SORIA

11.366

11.443

0,68%

VALLADOLID

89.086

88.926

0,18%-

ZAMORA

19.123

18.912

1,10%-

CASTELA E LEÓN

345.692

346.710

0,29%

BARCELONA

774.230

800.640

3,41%

XIRONA

85.328

87.003

1,96%

LLEIDA

50.919

52.369

2,85%

TARRAGONA

105.445

107.296

1,76%

CATALUÑA

1.015.922

1.047.308

3,09%

BADAXOZ

80.617

80.331

-0,35%

CÁCERES

49.289

48.329

1,95%-

ESTREMADURA

129.906

128.660

-0,96%

A CORUÑA

136.200

144.485

6,08%

LUGO

31.866

32.566

2,20%

OURENSE

33.440

34.372

2,79%

PONTEVEDRA

64.365

67.338

4,62%

VIGO

51.562

54.813

6,31%

GALICIA

317.433

333.574

5,08%

MADRID

1.175.547

1.275.521

8,50%

MADRID

1.175.547

1.275.521

8,50%

MURCIA

165.097

176.023

6,62%

CARTAXENA

58.776

61.375

4,42%

MURCIA

223.873

237.398

6,04%

NAVARRA

685

861

25,69%

NAVARRA

685

861

25,69%

ÁRABA

220

257

16,82%

GUIPÚSCOA

263

343

30,42%

BISCAIA

447

541

21,03%

PAÍS VASCO

930

1.141

22,69%

A RIOXA

46.092

47.061

2,10%

A RIOXA

46.092

47.061

2,10%

ALACANTE

215.037

232.873

8,29%

CASTELLÓN

76.039

82.020

7,87%

VALENCIA

337.417

364.074

7,90%

C. VALENCIANA

628.493

678.967

8,03%

TOTAL NACIONAL

6.330.887

6.703.677

5,89%

 Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)                  

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2022

Pagas (nº)

IRPF 2022

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2022

Importe pago

IRPF 2022

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

123.570

93.719

75,84%

63,681

40,280

63,25%

CÁDIZ

146.772

109.096

74,33%

117,976

76,209

64,60%

CÓRDOBA

88.840

65.361

73,57%

58,330

36,183

62,03%

GRANADA

102.929

73.649

71,55%

71,579

43,300

60,49%

HUELVA

96.981

74.920

77,25%

55,138

36,192

65,64%

XAÉN

69.890

49.903

71,40%

43,866

26,468

60,34%

MÁLAGA

192.269

139.588

72,60%

138,374

84,770

61,26%

SEVILLA

278.029

203.848

73,32%

200,471

123,872

61,79%

XEREZ

45.124

34.213

75,82%

33,263

21,893

65,82%

CEUTA

11.184

8.433

75,40%

8,153

5,440

66,72%

MELILLA

12.412

8.874

71,50%

9,355

5,975

63,87%

ANDALUCÍA

1.168.000

861.604

73,77%

800,187

500,583

62,56%

HUESCA

21.175

14.713

69,48%

14,634

8,528

58,28%

TERUEL

10.148

6.940

68,39%

6,761

4,019

59,45%

ZARAGOZA

118.487

82.292

69,45%

84,586

50,974

60,26%

ARAGÓN

149.810

103.945

69,38%

105,982

63,522

59,94%

OVIEDO

81.526

58.889

72,23%

73,740

45,973

62,35%

XIXÓN

40.368

29.171

72,26%

34,014

21,180

62,27%

ASTURIAS

121.894

88.060

72,24%

107,754

67,154

62,32%

ILLAS BALEARES

83.380

56.279

67,50%

66,182

38,118

57,60%

ILLAS BALEARES

83.380

56.279

67,50%

66,182

38,118

57,60%

AS PALMAS

174.831

128.267

73,37%

130,339

83,844

64,33%

TENERIFE

145.812

106.641

73,14%

122,630

71,792

58,54%

CANARIAS

320.643

234.908

73,26%

252,969

155,636

61,52%

CANTABRIA

66.558

46.863

70,41%

54,152

32,470

59,96%

CANTABRIA

66.558

46.863

70,41%

54,152

32,470

59,96%

ALBACETE

40.960

27.490

67,11%

30,743

17,086

55,58%

CIDADE REAL

52.794

37.031

70,14%

38,547

23,292

60,42%

CUENCA

17.924

10.972

61,21%

13,502

6,585

48,77%

GUADALAXARA

36.830

25.155

68,30%

30,573

17,810

58,25%

TOLEDO

80.012

56.592

70,73%

60,384

37,295

61,76%

C.-A MANCHA

228.520

157.240

68,81%

173,749

102,068

58,74%

ÁVILA  

15.882

11.517

72,52%

11,025

6,751

61,24%

BURGOS

40.600

29.232

72,00%

31,919

19,541

61,22%

LEÓN

52.741

39.198

74,32%

39,990

24,900

62,27%

PALENCIA

18.444

13.585

73,66%

13,123

8,224

62,67%

SALAMANCA

36.698

27.208

74,14%

25,018

15,893

63,53%

SEGOVIA

17.425

12.509

71,79%

12,032

7,310

60,75%

SORIA

9.257

6.561

70,88%

6,080

3,713

61,06%

VALLADOLID

72.888

54.710

75,06%

54,583

35,519

65,07%

ZAMORA

15.222

10.997

72,24%

9,845

6,011

61,05%

C. Y LEÓN

279.157

205.517

73,62%

203,614

127,862

62,80%

BARCELONA

557.593

396.529

71,11%

481,754

294,375

61,10%

XIRONA

62.554

42.370

67,73%

51,415

29,870

58,10%

LLEIDA

38.220

26.688

69,83%

27,131

16,254

59,91%

TARRAGONA

78.333

55.315

70,62%

65,391

39,709

60,73%

CATALUÑA

736.700

520.902

70,71%

625,691

380,209

60,77%

BADAXOZ

61.817

45.609

73,78%

35,621

22,708

63,75%

CÁCERES

36.268

26.294

72,50%

21,813

13,635

62,51%

ESTREMADURA

98.085

71.903

73,31%

57,434

36,343

63,28%

A CORUÑA

119.427

87.764

73,49%

85,861

53,316

62,10%

LUGO

26.388

19.098

72,37%

17,257

10,509

60,90%

OURENSE

26.803

19.506

72,78%

17,105

10,250

59,92%

PONTEVEDRA

56.145

40.038

71,31%

40,489

23,714

58,57%

VIGO

46.275

35.197

76,06%

34,039

21,770

63,96%

GALICIA

275.038

201.603

73,30%

194,751

119,560

61,39%

MADRID

1.109.039

855.758

77,16%

990,198

653,927

66,04%

MADRID

1.109.039

855.758

77,16%

990,198

653,927

66,04%

MURCIA

149.430

106.049

70,97%

107,823

63,418

58,82%

CARTAXENA

51.866

38.682

74,58%

40,159

25,592

63,73%

MURCIA

201.296

144.731

71,90%

147,982

89,010

60,15%

NAVARRA

652

469

71,93%

0,316

0,198

62,71%

NAVARRA

652

469

71,93%

0,316

0,198

62,71%

ÁRABA

198

137

69,19%

0,104

0,057

55,10%

GUIPÚSCOA

237

180

75,95%

0,131

0,080

61,10%

BISCAIA

430

272

63,26%

0,256

0,107

41,75%

PAÍS VASCO

865

589

68,09%

0,492

0,245

49,74%

A RIOXA

36.886

27.122

73,53%

25,152

15,866

63,08%

A RIOXA

36.886

27.122

73,53%

25,152

15,866

63,08%

ALACANTE

186.085

137.437

73,86%

117,252

74,069

63,17%

CASTELLÓN

67.542

48.924

72,43%

46,612

28,934

62,08%

VALENCIA

299.846

218.215

72,78%

211,478

130,206

61,57%

C. VALENCIANA

553.473

404.576

73,10%

375,342

233,209

62,13%

TOTAL NACIONAL

5.429.996

3.982.069

73,33%

4.181,947

2.615,980

62,55%

 Devolucións pagas número e importe 2021/2022

(importes en millóns de euros)                                                                            

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2021

Pagas (nº)

IRPF 2022

% Var.2022/  2021

Importe Pago

IRPF 2021

Importe pago

IRPF 2022

% Var.2022 / 2021

ALMERÍA

84.011

93.719

11,56%

38,039

40,280

5,89%

CÁDIZ

99.712

109.096

9,41%

74,555

76,209

2,22%

CÓRDOBA

57.565

65.361

13,54%

34,345

36,183

5,35%

GRANADA

63.876

73.649

15,30%

41,436

43,300

4,50%

HUELVA

69.035

74.920

8,52%

35,323

36,192

2,46%

XAÉN

43.828

49.903

13,86%

25,328

26,468

4,50%

MÁLAGA

116.902

139.588

19,41%

76,805

84,770

10,37%

SEVILLA

182.810

203.848

11,51%

120,646

123,872

2,67%

XEREZ

30.827

34.213

10,98%

20,962

21,893

4,44%

CEUTA

8.193

8.433

2,93%

5,451

5,440

-0,21%

MELILLA

8.741

8.874

1,52%

6,084

5,975

-1,80%

ANDALUCÍA

765.500

861.604

12,55%

478,975

500,583

4,51%

HUESCA

14.674

14.713

0,27%

8,763

8,528

2,68%-

TERUEL

6.624

6.940

4,77%

3,908

4,019

2,85%

ZARAGOZA

79.612

82.292

3,37%

52,332

50,974

-2,60%

ARAGÓN

100.910

103.945

3,01%

65,004

63,522

-2,28%

OVIEDO

61.333

58.889

-3,98%

50,140

45,973

-8,31%

XIXÓN

29.583

29.171

-1,39%

22,084

21,180

4,09%-

ASTURIAS

90.916

88.060

3,14%-

72,224

67,154

-7,02%

ILLAS BALEARES

57.201

56.279

-1,61%

37,309

38,118

2,17%

ILLAS BALEARES

57.201

56.279

-1,61%

37,309

38,118

2,17%

AS PALMAS

108.348

128.267

18,38%

65,203

83,844

28,59%

TENERIFE

86.688

106.641

23,02%

52,097

71,792

37,81%

CANARIAS

195.036

234.908

20,44%

117,300

155,636

32,68%

CANTABRIA

45.454

46.863

3,10%

33,108

32,470

1,93%-

CANTABRIA

45.454

46.863

3,10%

33,108

32,470

1,93%-

ALBACETE

29.286

27.490

-6,13%

19,766

17,086

-13,56%

CIDADE REAL

38.741

37.031

-4,41%

25,891

23,292

-10,04%

CUENCA

12.732

10.972

-13,82%

8,180

6,585

-19,51%

GUADALAXARA

26.734

25.155

5,91%-

19,638

17,810

-9,31%

TOLEDO

58.107

56.592

-2,61%

39,207

37,295

-4,88%

C.-A MANCHA

165.600

157.240

-5,05%

112,684

102,068

-9,42%

ÁVILA  

11.446

11.517

0,62%

7,279

6,751

7,25%-

BURGOS

28.953

29.232

0,96%

20,497

19,541

4,66%-

LEÓN

39.124

39.198

0,19%

26,339

24,900

-5,47%

PALENCIA

13.595

13.585

-0,07%

8,699

8,224

5,46%-

SALAMANCA

26.449

27.208

2,87%

16,379

15,893

-2,96%

SEGOVIA

11.952

12.509

4,66%

7,350

7,310

-0,55%

SORIA

6.439

6.561

1,89%

3,721

3,713

-0,23%

VALLADOLID

54.074

54.710

1,18%

37,052

35,519

4,14%-

ZAMORA

10.940

10.997

0,52%

6,437

6,011

6,63%-

C. Y LEÓN

202.972

205.517

1,25%

133,754

127,862

-4,40%

BARCELONA

378.161

396.529

4,86%

292,203

294,375

0,74%

XIRONA

40.336

42.370

5,04%

28,424

29,870

5,09%

LLEIDA

26.105

26.688

2,23%

15,932

16,254

2,02%

TARRAGONA

53.583

55.315

3,23%

38,822

39,709

2,28%

CATALUÑA

498.185

520.902

4,56%

375,381

380,209

1,29%

BADAXOZ

45.873

45.609

0,58%-

23,706

22,708

-4,21%

CÁCERES

26.710

26.294

-1,56%

14,198

13,635

-3,96%

ESTREMADURA

72.583

71.903

0,94%-

37,904

36,343

4,12%-

A CORUÑA

76.893

87.764

14,14%

49,884

53,316

6,88%

LUGO

16.991

19.098

12,40%

9,676

10,509

8,61%

OURENSE

16.947

19.506

15,10%

9,516

10,250

7,71%

PONTEVEDRA

35.817

40.038

11,78%

22,800

23,714

4,01%

VIGO

30.374

35.197

15,88%

19,972

21,770

9,00%

GALICIA

177.022

201.603

13,89%

111,850

119,560

6,89%

MADRID

736.810

855.758

16,14%

529,359

653,927

23,53%

MADRID

736.810

855.758

16,14%

529,359

653,927

23,53%

MURCIA

100.563

106.049

5,46%

63,562

63,418

-0,23%

CARTAXENA

36.815

38.682

5,07%

25,056

25,592

2,14%

MURCIA

137.378

144.731

5,35%

88,618

89,010

0,44%

NAVARRA

345

469

35,94%

0,133

0,198

48,82%

NAVARRA

345

469

35,94%

0,133

0,198

48,82%

ÁRABA

109

137

25,69%

0,038

0,057

53,29%

GUIPÚSCOA

133

180

35,34%

0,061

0,080

30,25%

BISCAIA

262

272

3,82%

0,110

0,107

-2,76%

PAÍS VASCO

504

589

16,87%

0,209

0,245

17,00%

A RIOXA

26.005

27.122

4,30%

15,960

15,866

0,59%-

A RIOXA

26.005

27.122

4,30%

15,960

15,866

0,59%-

ALACANTE

115.357

137.437

19,14%

64,343

74,069

15,12%

CASTELLÓN

41.061

48.924

19,15%

25,016

28,934

15,66%

VALENCIA

181.875

218.215

19,98%

114,909

130,206

13,31%

C.VALENCIANA

338.293

404.576

19,59%

204,267

233,209

14,17%

TOTAL NACIONAL

3.610.714

3.982.069

10,28%

2.414,039

2.615,980

8,37%