Saltar ao contido principal

Portelo Único Aduaneiro (PUA)

Datos Xerais

Denominación

Portelo Único Aduaneiro (PUA)

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

O procedemento permite realizar novas xestións como consecuencia da entrada en produción do proxecto de Punto Único de Entrada (PUE) dentro da Portelo Único Aduaneiro (VUA).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Documentos que achegue o interesado en Punto Único de Entrada (PUE) do Portelo Único Aduaneiro

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a presentación de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015).

Normativa de tramitación

Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)