Saltar ao contido principal

Pagamento e consultas de Comercio exterior.

Datos Xerais

Denominación

Pagamento e consultas de Comercio exterior.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Alfándegas

Obxecto

Ofrece, para un determinado contribuínte, unha relación coas liquidacións practicadas pola AEAT sobre operacións de Comercio Exterior que se encontren pendentes de pagamento e en período voluntario (podendo imprimirse a conseguinte carta de pagamento ou realizar o pagamento electrónico) ou que xa fosen pagadas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Consulta Telemática.

Documentación

Non require achegar documentación adicional.

Fases do procedemento/servizo

Sen fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Normativa aplicable á xestión Aduaneira