Saltar ao contido principal

Modelo 558.II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de cervexas.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 558.II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de cervexas.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo 558.Impostos Especiais (II. EE.):cumprimento de requisitos formais para a presentación de declaracións de operacións en fábricas e depósitos fiscais de cervexa.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Declaración de Operacións en fábricas e depósitos fiscais de cervexa (Modelo 558)

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Presentación telemática

Tramitación:Emenda Non emenda:Arquivo

Terminación:Admisión do documento pola Oficina Xestora de II. EE.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

ORDE EHA/3482/2007, do 20 de novembro,

pola que se aproban determinados modelos, se refunden e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o modelo 380 de declaración-liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos.Anexo XV.(BOE 1-decembro-2007)