Saltar ao contido principal

Modelo 580. II. EE Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de labores do tabaco.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 580. II. EE Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de labores do tabaco.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Cumprimento de requisitos formais para a presentación de declaracións de operacións en fábricas e depósitos fiscais de labores de tabaco.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Declaración de Operacións en fábricas e depósitos fiscais de labores do tabaco (Modelo 580)

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación telemática.

Tramitación: Emenda. Non emenda: Arquivo

Terminación: Admisión do documento pola Oficina Xestora de II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro,

pola que se aproban determinados modelos, refúndense e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHSA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o Modelo 380 de Declaración-liquidación do Imposto sobre Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)