Saltar ao contido principal

Modelo 596.II.EE. Declaración anual de operacións realizadas.Imposto sobre o carbón.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 596.II.EE. Declaración anual de operacións realizadas.Imposto sobre o carbón.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Cumprimento de requisitos formais para a presentación de declaración resumo anual de operacións de produtos obxecto dos Impostos Especiais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Declaración Resumo Anual de Operadciones realizadas.Imposto sobre o Carbón (Modelo 596)

Fases do procedemento/servizo

Inicio.Presentación telemática

Tramitación.Emenda Non emenda:Arquivo

Terminación.Admisión do documento pola Oficina Xestora de II.EE.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde EHA/3947/2006, do 21 de decembro,

pola que se aproban os modelos, prazos, requisitos e condicións para a presentación e ingreso da declaración-liquidación e da declaración resumo anual de operacións do Imposto Especial sobre o Carbón e se modifica a Orde de 15 de xuño de 1995, en relación coas entidades de depósito que prestan o servizo de colaboración na xestión recadatoria.(BOE 28-decembro-2006)