Saltar ao contido principal

Modelo 522.II.EE. Parte trimestral de produtos a que se refire o artigo 108 ter do Regulamento dos Impostos Especiais.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 522.II.EE. Parte trimestral de produtos a que se refire o artigo 108 ter do Regulamento dos Impostos Especiais.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Cumprimento dos requisitos formais para a presentación do parte trimestral de produtos a que se refiren o artigo 46.1.g) do a Lei de Impostos Especiais e o 108 ter do Regulamento, para os efectos da determinación do ámbito obxectivo do Imposto Especial sobre Hidrocarburos polo que respecta a estes produtos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Modelo 522

Fases do procedemento/servizo

Inicio:presentación telemática

Tramitación:emenda erros Non emenda:Arquivo

Terminación.Admisión do documento pola Oficina Xestora de II.EE.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Resolución da 1 de xullo de 2010, do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se aproba o modelo 522 "Parte trimestral de produtos a que se refire o artigo 108 ter do Regulamento dos Impostos Especiais" e se establecen o prazo e o procedemento para a súa presentación.(BOE 9-xullo-2010)