Saltar ao contido principal

Modelo 560.II.EE. Imposto sobre a electricidade.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 560.II.EE. Imposto sobre a electricidade.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Cumprimento de requisitos formais para a presentación de declaracións-liquidacións de produtos obxecto dos Impostos Especiais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Imposto sobre a Electricidade.Declaración-Liquidación (Modelo 560)

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Presentación telemática.

Tramitación:Rectificadoras e Complementarias.

Terminación:Admisión do documento por Oficina Xestora de II.EE.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro,

    pola que se aproban determinados modelos, se refunden e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHSA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o Modelo 380 de Declaración-liquidación do Imposto sobre Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos.(BOE 1-decembro-2007)

  • Orde HAC/172/2021, do 25 de febreiro,

    pola que se establecen a estrutura e o funcionamento do censo de obrigados tributarios polo Imposto Especial sobre a Electricidade, se aproba o modelo 560, "Imposto Especial sobre a Electricidade.Autoliquidación", e determínanse a forma e o procedemento para a súa presentación (BOE 27-febreiro-2021).