Saltar ao contido principal

Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial do IVMDH

Datos Xerais

Denominación

Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial do IVMDH

Tipo de procedemento

Responsabilidade Patrimonial e outra solicitudes de indemnización

Materia

Aduanas

Obxecto

Reclamacións de responsabilidade patrimonial polo Imposto sobre Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos: emisión de informe establecendo o posible importe a devolver por indemnización en responsabilidade patrimonial.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Ficheiros e datos de facturas do interesado

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015)