Saltar ao contido principal

PRÓRROGA da axuda ao transporte para beneficiarios da devolución por Gasóleo Profesional, Real Decreto-lei 20/2022 do 27 de decembro

Datos Xerais

Denominación

PRÓRROGA da axuda ao transporte para beneficiarios da devolución por Gasóleo Profesional, Real Decreto-lei 20/2022 do 27 de decembro

Tipo de procedemento

Axudas, bolsas e subvencións

Materia

Aduanas

Obxecto

Axudas xestionadas pola AEAT (Plan de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra de Ucraína).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Inicio: solicitude conxuntamente coas devolucións do Imposto sobre Hidrocarburos por gasóleo profesional.

Tramitación: revisión e resolución polas Dependencias Rexionais de Aduanas e II. EE

Terminación: pagamento da axuda.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica