Saltar ao contido principal

Homologación de software de dixitalización certificada de facturas.

Datos Xerais

Denominación

Homologación de software de dixitalización certificada de facturas.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

A Resolución do 24 de outubro de 2007 da Axencia Estatal de Administración Tributaria, BOE de 1de novembro de 2007 sobre procedemento para a homologación de software de dixitalización certificada de facturas contempladas no artigo 7 da Orde EHA/ 962/2007 do 10 de abril de 2007, require que para que a homologación do software de dixitalización prodúzase, débese presentar unha solicitude dirixida ao director do Departamento de Informática Tributaria en calquera oficina de rexistro, en que o solicitante debe achegar declaración responsable na declárese que o software cumpre a normativa, documentación técnica de descrición do citado software, o informe de auditoría e o plan de xestión de calidade, CD-ROM con información en formato dixital e CD-ROM con copia do software segundo o artigo oitavo da mencionada Resolución. Se a documentación e o software cumpren a norma emítese resolución coa referencia de homologación que figurase como metadato.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude dirixida ao director do Departamento de Informática Tributaria da Axencia Tributaria.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da documentación polo interesado. Ver Artigo 7.3 da Orde EHA/962/2007 e Apartado Oitava Resolución 24 de outubro, da AEAT.

Tramitación: Exame da documentación achegada e ditame técnico. Ver Artigo 7.3 da Orde EHA/962/2007 e Apartado Oitava Resolución 24 de outubro.

Terminación: Resolve o director do Departamento de Informática Tributaria. Ver Artigo 7.3 da Orde EHA/962/2007 e Apartado Novena Resolución 24 de outubro.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Recorrible en alzada ante o director Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria. Ver Artigo 7.3 da Orde EHA/962/2007 e Apartado Novena Resolución 24 de outubro.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica